Verschijningen

Heiligdom

Religieus leven

Bidden

Op bedevaart

Multimedia

Nieuws

Over ons

Boodschappen op de 25ste van de maand door Onze-Lieve-Vrouw gegeven aan Marija Pavlovic-Lunetti

Kerstboodschap van 25 december 2010

"Lieve kinderen, vandaag verlangen ik en mijn Zoon u vreugde en vrede in overvloed te schenken, zodat elk van u een vreugdevolle drager en getuige van vrede en vreugde mag zijn op de plaatsen waar u leeft. Lieve kinderen, wees een zegen en wees vrede. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven."

Boodschap van 25 november 2010

"Lieve kinderen, ik kijk naar jou en ik zie in je hart dood zonder hoop, rusteloosheid en honger. Er is geen gebed, noch vertrouwen in God, en precies daarom staat de Almachtige mij toe om je hoop en vreugde te brengen. Stel jezelf open. Open jullie harten voor Gods genade en Hij zal jullie alles geven wat je nodig hebt en zal je harten vullen met vrede, want Hij is de vrede en jullie hoop. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Boodschap van 25 oktober 2010

"Lieve kinderen, moge deze tijd een tijd van gebed zijn voor u. Mijn oproep, kleine kinderen, verlangt een oproep te zijn die u de weg van bekering doet kiezen. Daarom, bid en zoek de voorspraak van alle heiligen. Dat zij voor u een voorbeeld mogen zijn, een aanzet en vreugde op weg naar het eeuwig leven. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Boodschap van 25 september 2010

"Lieve kinderen, vandaag ben ik met u en zegen u met mijn moederlijke zegen van vrede, en ik vraag u met aandrang om uw geloofsleven meer te beleven, omdat u nog steeds zwak- en niet nederig bent. Ik vraag u met aandrang, kleine kinderen, om minder te praten en meer te werken aan uw persoonlijke bekering zodat uw getuigenis vrucht kan dragen. En moge uw leven een ononderbroken gebed zijn. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Boodschap van 25 augustus 2010

"Lieve kinderen, ook vandaag wil ik u met veel vreugde opnieuw oproepen: bid, bid, bid. Moge deze tijd voor u een tijd van persoonlijk gebed zijn. Doorheen de dag, zoek uzelf een plekje waar je vreugdevol en ingetogen kunt bidden. Ik hou van u en zegen u allen. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Boodschap van 25 juli 2010

"Lieve kinderen, opnieuw roep ik jullie op om mij met vreugde te volgen. Ik wens jullie allen naar mijn Zoon en jullie Verlosser leiden. Jullie zijn je er niet van bewust dat jullie zonder Hem geen vreugde en vrede hebben, noch toekomst noch eeuwig leven. Daarom, mijn lieve kinderen, doe uw voordeel met deze tijd van blijmoedig gebed en overgave. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Verjaardagsboodschap van 25 juni 2010

"Lieve kinderen, vreugdevol roep ik allen op om mijn boodschappen met vreugde te beleven. Alleen zo, kleine kinderen, zal u dichter bij mijn Zoon kunnen komen. Ik verlang ernaar om u allen enkel bij Hem te brengen, en in Hem zal u de ware vrede en vreugde van uw hart vinden. Ik zegen u allen en heb u lief met een onmetelijke liefde. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Boodschap van 25 mei 2010

"Lieve kinderen, God gaf u de genade om al het goede in u en rondom u te beleven en te beschermen, en om anderen te inspireren om beter en heiliger te zijn. Maar ook Satan slaapt niet en door het modernisme verstrooit hij u en leidt u op zijn weg. Daarom, kleine kinderen, in de liefde voor mijn Onbevlekt Hart, bemin God bovenal en volg zijn Geboden. Op die manier krijgt uw leven zin en zal er Vrede heersen op aarde. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Boodschap van 25 april 2010

"Lieve kinderen, in deze tijd waarin u op bijzondere wijze bidt en mijn voorspraak zoekt, roep ik u op, kindertjes, te bidden dat ik u door uw gebed kan helpen om zoveel mogelijk harten te openen voor mijn Boodschappen. Bid voor mijn intenties. Ik ben bij u en spreek voor elk van u ten beste bij mijn Zoon. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Boodschap van 25 maart 2010

"Lieve kinderen, ook vandaag wens ik u allen op te roepen om sterk te zijn in het gebed en in momenten van bekoring. Beleef uw christelijke roeping in vreugde en nederigheid en leg getuigenis af voor iedereen. Ik ben bij u en breng u allen voor mijn Zoon Jezus. Hij zal uw kracht en toeverlaat zijn. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Boodschap van 25 februari 2010

"Lieve kinderen, in deze tijd van genade waarin ook de natuur zich voorbereidt om de mooiste kleuren van het jaar te geven, roep ik jullie op, mijn lieve kinderen, om jullie harten voor God de Schepper te openen, opdat Hij jullie omvormt en boetseert naar Zijn eigen beeld, zodat al het goede dat in jullie harten ingeslapen is, tot nieuw leven en een vurig verlangen naar de eeuwigheid kan ontwaken. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven."

Boodschap van 25 januari 2010

"Lieve kinderen, moge deze tijd een tijd van persoonlijk gebed zijn voor jullie, zodat het zaad van het geloof mag groeien in jullie harten; en moge het uitgroeien tot een vreugdevol getuigenis voor anderen. Ik ben bij jullie en Ik verlang jullie allen te inspireren: groei en verheug u in de Heer die u geschapen heeft. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven."

Kerstboodschap van 25 december 2009

"Lieve kinderen, op deze vreugevolle dag breng ik jullie allen voor mijn Zoon, de Koning van de Vrede, dat Hij jullie zijn vrede en zegen moge schenken. Kindertjes, deel die vrede en zegen liefdevol met anderen. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven."

Boodschap van 25 november 2009

"Lieve kinderen, in deze tijd van genade nodig ik u allen uit om het gebed in het gezin te vernieuwen. Bereid u vreugdevol voor op de komst van Jezus. Kindertjes, moge uw hart zuiver zijn en welgevallig, zodat liefde en warmte mag vloeien van u naar elk hart dat ver van Zijn liefde verwijderd is. Kindertjes, wees mijn uitgestoken handen, handen van liefde voor al wie zich verloren voelt, zonder geloof en zonder hoop. Dank dat gij aan mijn oproep gehoor gegeven hebt."

Boodschap van 25 oktober 2009

"Lieve kinderen, ook vandaag breng ik u mijn zegen. Ik zegen u allen en nodig u uit te groeien op de weg die God voor uw heil door mij begonnen is. Bidt, vast en leg vreugdevol getuigenis af van uw geloof, kindertjes. Moge uw hart steeds vervuld zijn van gebed. Dank dat gij aan mijn oproep gehoor gegeven hebt."

Boodschap van 25 september 2009

"Lieve kinderen, werk met vreugde en volharding aan uw bekering. Draag al uw vreugden en zorgen op aan mijn Onbevlekt Hart zodat ik u allen kan leiden naar mijn veelgeliefde Zoon, zodat u vreugde mag vinden in Zijn Hart. Ik ben bij u om u te onderrichten en naar de eeuwigheid te leiden. Dank dat gij aan mijn oproep gehoor gegeven hebt."

Boodschap van 25 augustus 2009

"Lieve kinderen, vandaag roep ik jullie opnieuw tot bekering op. Kindertjes, jullie zijn niet heilig genoeg en jullie stralen de heiligheid niet naar anderen uit. Daarom bid, bid, bid en werk aan je persoonlijke bekering, opdat jullie een teken van Gods liefde voor de anderen mogen zijn. Ik ben met jullie en leid jullie naar de eeuwigheid waarnaar ieder hart moet verlangen. Dank dat gij aan mijn oproep gehoor gegeven hebt."

Boodschap van 25 juli 2009

"Lieve kinderen, moge deze tijd een tijd van gebed voor u zijn. Dank dat gij aan mijn oproep gehoor gegeven hebt."

Verjaardagsboodschap van 25 juni 2009

"Lieve kinderen, verheug u met mij, bekeer u vol vreugde en dank God voor de gave van mijn aanwezigheid onder u. Bid dat God in uw harten, in het middelpunt van uw leven mag staan. En getuig met uw leven, kindertjes, zodat elk schepsel Gods liefde kan voelen. Wees mijn uitgestoken handen voor elk schepsel, zodat het deze dichter kan brengen tot de God van liefde. Ik zegen u met mijn moederlijke zegen. Dank dat gij aan mijn oproep gehoor gegeven hebt."

Boodschap van 25 mei 2009

"Lieve kinderen, in deze tijd roep ik u allen op te bidden voor de komst van de heilige Geest over elk gedoopt schepsel, zodat de heilige Geest u mag vernieuwen en leiden op de weg van het geloofsgetuigenis – u en al wie ver van God en van Zijn liefde is. Ik ben bij u en spreek voor u ten beste bij de Allerhoogste Dank dat gij aan mijn oproep gehoor gegeven hebt."

Bedevaart.net

De informatie op deze site wil een goede aanzet geven voor wie op pelgrimstocht wilt gaan naar een stukje hemel op aarde... Een hulp voor wie op bezoek wilt gaan bij onze Hemelse Moeder! Wij willen je graag op weg helpen met een schat aan praktische informatie en nuttige weetjes. Heb je na het lezen van deze website toch nog vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Ontvang de boodschappen per e-mail

Krijg steeds de nieuwe boodschappen per e-mail toegestuurd. Uw gegevens worden nooit gedeeld met derden.

© 2024 Bedevaart.net