Verschijningen

Heiligdom

Religieus leven

Bidden

Op bedevaart

Multimedia

Nieuws

Over ons

Boodschappen op de 25ste van de maand door Onze-Lieve-Vrouw gegeven aan Marija Pavlovic-Lunetti

Boodschap van 25 augustus 2022

"Lieve kinderen! God staat me toe om bij jullie te zijn en jullie te leiden op de weg van de vrede. Door je persoonlijke vrede, zo bouwen jullie aan vrede in de wereld. Ik ben bij jullie en spreek voor jullie bij mijn Zoon Jezus ten beste, opdat Hij jullie een sterk geloof moge geven en hoop op een betere toekomst, die Ik met jullie verlang op te bouwen. Jullie, wees dapper en heb geen angst, want God is met jullie. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Boodschap van 25 juli 2022

"Lieve kinderen! Ik ben bij jullie om jullie te leiden op de weg van bekering, want jullie, kindertjes, kunnen met je leven vele zielen dichter bij mijn Zoon brengen. Wees vreugdevolle getuigen van Gods woord en liefde, met de hoop in je hart die alle kwaad overwint. Vergeef degenen die je kwaad berokkenen en bewandel de weg van de heiligheid. Ik leid jullie naar mijn Zoon, zodat Hij voor jullie de weg, de waarheid en het leven mag zijn. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Boodschap van 25 juni 2022

"Lieve kinderen! Ik verheug mij met jullie en dank jullie voor elk offer en gebed dat jullie voor mijn intenties hebben geofferd. Kindertjes, vergeet niet dat jullie belangrijk zijn in mijn heilsplan voor de mensheid. Keer terug naar God en het gebed, zodat de Heilige Geest in u en door u moge werken. Kindertjes, ik ben bij jullie, zelfs in deze dagen waarin Satan vecht voor oorlog en haat. De verdeeldheid is sterk en het kwaad werkt in de mens als nooit tevoren. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Boodschap van 25 mei 2022

"Lieve kinderen! Ik kijk naar jullie en ik dank God voor ieder van jullie, omdat Hij mij toestaat om nog steeds bij jullie te zijn, om jullie tot heiligheid aan te moedigen. Kindertjes, de vrede is verstoord en Satan wil onrust. Moge je gebed daarom nog sterker zijn, om elke onreine geest van verdeeldheid en oorlog het zwijgen op te leggen. Wees vredestichters en dragers van de vreugde van de Verrezene in jezelf en om je heen, zodat het goede in ieder mens moge overwinnen. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Boodschap van 25 april 2022

"Lieve kinderen! Ik kijk naar jullie en ik zie dat jullie verdwaald zijn. Daarom roep ik jullie allemaal op: keer terug naar God, keer terug naar het gebed en de Heilige Geest zal jullie vervullen met zijn liefde die vreugde geeft aan het hart. Hoop zal in jullie groeien, ook op een betere toekomst, en jullie zullen vreugdevolle getuigen worden van Gods barmhartigheid in en om je heen. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Boodschap van 25 maart 2022

"Lieve kinderen! Ik hoor jullie noodkreten en jullie gebeden voor vrede. Satan vecht al jaren voor oorlog. Daarom stuurde God mij naar jullie om jullie te leiden op de weg van de heiligheid, omdat de mensheid zich op een tweesprong bevindt. Ik nodig jullie uit om terug te keren naar God en Gods geboden, opdat het jullie op aarde goed zou gaan en opdat jullie uit deze crisis mogen komen waarin jullie zijn terechtgekomen omdat jullie niet luisteren naar God, die van jullie houdt en verlangt jullie te redden en jullie naar een nieuw leven wil leiden. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Boodschap van 25 februari 2022

"Lieve kinderen! Ik ben bij jullie en we bidden samen. Help mij met gebed, kindertjes, zodat Satan niet overheerst. Zijn kracht van dood, haat en angst heeft de aarde bezocht. Keer daarom, kindertjes, terug naar God en het gebed, het vasten en het verzaken, voor al diegenen die vertrapt en arm zijn en geen stem hebben in deze wereld zonder God. Kindertjes, als jullie niet terugkeren naar God en Zijn geboden, hebben jullie geen toekomst. Daarom stuurde Hij mij naar jullie toe: om jullie te leiden! Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Boodschap van 25 januari 2022

"Lieve kinderen! Vandaag roep ik jullie op om terug te keren tot het persoonlijk gebed. Kindertjes, vergeet niet dat Satan sterk is en dat hij zoveel mogelijk zielen naar zich wil toetrekken. Wees daarom waakzaam in het gebed en vastberaden in het goede. Ik ben bij jullie en zegen jullie allemaal met mijn moederlijke zegen. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Kerstboodschap van 25 december 2021

"Lieve kinderen! Vandaag breng ik jullie mijn Zoon Jezus opdat Hij jullie Zijn vrede zou geven. Kindertjes, zonder vrede hebben jullie geen toekomst of zegen; keer daarom terug tot het gebed, want de vrucht van het gebed is vreugde en geloof, zonder welke jullie niet kunnen leven. De zegen van vandaag die wij jullie geven, breng die naar jullie gezinnen en verrijk allen die jullie ontmoeten, zodat zij de genade voelen die jullie ontvangen. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Boodschap van 25 november 2021

"Lieve kinderen! Ik ben bij jullie in deze tijd van barmhartigheid en ik roep jullie allen op om boden van vrede en liefde te zijn in deze wereld, waar God jullie, kindertjes, door mij oproept om gebed en liefde en hier op aarde een expressie van de hemel te zijn. Mogen je harten vervuld zijn met vreugde en geloof in God, opdat jullie, kindertjes, een volledig vertrouwen in Zijn heilige Wil mogen hebben. De reden waarom ik bij jullie ben, is dat Hij, de Allerhoogste, mij naar jullie zendt om je tot hoop aan te moedigen, en jullie zullen vredestichters in deze wereld zonder vrede zijn. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Boodschap van 25 oktober 2021

"Lieve kinderen! Keer terug naar het gebed, want wie bidt, is niet bang voor de toekomst. Wie bidt, staat open voor het leven en respecteert het leven van anderen. Wie bidt, kindertjes, voelt de vrijheid van de kinderen van God en dient met vreugde in het hart het welzijn van zijn medemens, omdat God liefde en vrijheid is. Daarom kindertjes, als ze jullie willen ketenen en jullie willen gebruiken, is dat niet van God. Want God is liefde en schenkt Zijn vrede aan elk schepsel. En dat is waarom Hij me naar jullie zendt: om je te helpen groeien in heiligheid. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Boodschap van 25 september 2021

"Lieve kinderen! Bid, getuig en verheug jullie met mij, want de Allerhoogste blijft mij sturen om jullie op de weg van heiligheid te leiden. Wees je ervan bewust, kindertjes, dat het leven kort is en de eeuwigheid op je wacht, om met alle heiligen God met heel je wezen te prijzen. Kindertjes, maak jullie geen zorgen over aardse dingen, maar verlang naar de hemel. De hemel zal je doel zijn en vreugde zal in je hart beginnen te heersen. Ik ben bij jullie en zegen jullie allemaal met mijn moederlijke zegen. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Boodschap van 25 augustus 2021

"Lieve kinderen! Ik roep jullie met vreugde op, kindertjes, jullie allen die mijn oproep beantwoord hebben: wees vreugde en vrede. Getuig door je leven van de Hemel die ik jullie breng. Het is tijd, kindertjes, dat jullie de afstraling van mijn liefde zijn voor al diegenen die niet beminnen en waarvan het hart door haat is veroverd. Vergeet niet: ik ben met jullie en kom voor jullie allen bij mijn Zoon Jezus tussenbeide opdat Hij je Zijn vrede zou geven. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Boodschap van 25 juli 2021

"Lieve kinderen, ik nodig jullie uit om gebed te zijn voor allen die niet bidden. Kindertjes, leg met je leven getuigenis af van de vreugde dat jullie van mij zijn en God zal gehoor geven aan je gebeden en jullie vrede geven in deze vredeloze wereld, waarin hoogmoed en egoïsme heersen. Jullie, kindertjes, wees genereus en de liefde van mijn liefde, zodat de heidenen voelen dat jullie van mij zijn en zich tot mijn Onbevlekt Hart bekeren. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Boodschap van 25 juni 2021

"Lieve kinderen, mijn hart is vreugdevol omdat ik door al die jaren heen jullie liefde en openheid voor mijn oproep zie. Vandaag roep ik jullie allen op: bid met mij om vrede en vrijheid, want Satan is sterk en wil met zijn misleidingen zoveel mogelijk harten weghalen bij mijn moederlijk hart. Kies daarom voor God, opdat het op de aarde die God jullie gegeven heeft goed voor jullie moge zijn. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Boodschap van 25 mei 2021

"Lieve kinderen, ik kijk naar jullie en roep je op: keer tot God terug, want Hij is liefde en Hij heeft mij uit liefde tot jullie gezonden, om je op de weg van de bekering te leiden. Verzaak de zonde en het kwaad, kies voor de heiligheid en vreugde zal heersen, en jullie zullen mijn uitgestrekte handen in deze verloren wereld zijn. Ik wil dat jullie gebed en hoop zijn voor hen die de God van liefde niet hebben leren kennen. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Boodschap van 25 april 2021

"Lieve kinderen, vandaag nodig ik jullie uit om te getuigen van je geloof in de kleuren van de lente. Laat het een geloof van hoop en moed zijn. Kindertjes, moge je geloof in geen enkele situatie wankelen, zelfs niet in deze tijd van beproeving. Ga moedig met de verrezen Christus op weg naar de hemel, wat je doel is. Ik begeleid je op dit pad van heiligheid en neem jullie allemaal op in mijn Onbevlekt Hart. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Boodschap van 25 maart 2021

"Lieve kinderen, ook vandaag ben ik bij jullie om je te zeggen: kindertjes, wie bidt vreest de toekomst niet en verliest de hoop niet. Jullie zijn gekozen om vreugde en vrede uit te dragen, want jullie zijn van mij. Ik ben hier gekomen met de naam 'Koningin van de Vrede', omdat de duivel onrust en oorlog wil, hij wil je hart vullen met vrees voor de toekomst, maar de toekomst is van God! Wees daarom nederig en bid, en geef alles over in de handen van de Allerhoogste, die je geschapen heeft. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Boodschap van 25 februari 2021

"Lieve kinderen, God heeft mij toegestaan om ook vandaag bij jullie te zijn, om je tot gebed en vasten op te roepen. Leef deze tijd van genade en wees getuigen van hoop, want ik herhaal jullie, kindertjes, dat met gebed en vasten ook oorlogen kunnen afgewend worden. Kindertjes, geloof en leef deze tijd van genade in geloof en met geloof; en mijn Onbevlekt Hart laat niemand van jullie in onvrede achter als jullie je toevlucht tot mij zoeken. Ik kom voor jullie bij de Allerhoogste tussenbeide en ik bid voor vrede in je harten en hoop voor de toekomst. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Boodschap van 25 januari 2021

"Lieve kinderen, ik roep jullie in deze tijd op tot gebed, vasten en onthechting, opdat jullie sterker mogen worden in het geloof. Dit is een tijd van ontwaken en baren. Zoals de natuur zichzelf geeft, zo ook jullie, kindertjes, overweeg hoeveel jullie hebben gekregen. Wees vreugdevolle dragers van vrede en liefde, opdat het op aarde goed voor jullie zal zijn. Verlang naar de hemel, en in de hemel is er geen verdriet of haat. Daarom, kindertjes, kies opnieuw voor bekering en moge de heiligheid in je leven beginnen te heersen. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Bedevaart.net

De informatie op deze site wil een goede aanzet geven voor wie op pelgrimstocht wilt gaan naar een stukje hemel op aarde... Een hulp voor wie op bezoek wilt gaan bij onze Hemelse Moeder! Wij willen je graag op weg helpen met een schat aan praktische informatie en nuttige weetjes. Heb je na het lezen van deze website toch nog vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Ontvang de boodschappen per e-mail

Krijg steeds de nieuwe boodschappen per e-mail toegestuurd. Uw gegevens worden nooit gedeeld met derden.

© 2024 Bedevaart.net