In 1984 vertrouwde Onze-Lieve-Vrouw de jonge zienertjes toe dat haar ware verjaardag op 5 augustus valt.  Dat jaar werd Maria's 2000ste verjaardag gevierd!  Dit jaar 5 augustus verscheen Maria opnieuw, om enkele minuten voor 23 uur, aan Ivan op de Verschijningsberg.

Het was een warme, heldere nacht.  De hemel was overgoten met duizenden sterren.  Schijnbaar evenveel pelgrims vulden de Verschijningsberg om dit bijzondere moment mee te maken.  Ivans gebedsgroep bad de Rozenkrans voor, afgewisseld met korte liedjes die zo typisch zijn voor Medjugorje.  Tijdens de Verschijning die tien minuten duurde, werd het volkomen stil op de Podbrdo.

Toen Ivan aan de beschrijving van de Verschijning wilde beginnen, bracht hij de microfoon aan zijn mond... en liet hem weer zakken.  Dit herhaalde zich tot viermaal toe vooraleer de ziener het woord nam:

"Vannacht wil ik, zoals gewoonlijk na mijn ontmoeting met Onze-Lieve-Vrouw, een beschrijving geven hoewel dat zeer, zeer moeilijk is.  Het is moeilijk de juiste woorden te vinden om de schoonheid van Onze-Lieve-Vrouw te beschrijven, om de ontmoeting, het gevoel en de ervaring met haar te beschrijven.

Hetgeen voor mij altijd het moeilijkste is, is om de liefde van de Moeder te beschrijven, hoeveel de Moeder van ons houdt, hoezeer Zij verlangt om ons te helpen - haar volharding om ons allen naar haar Zoon te leiden.  Daarom zal ik, met de woorden die ik vind, proberen zo goed mogelijk het voornaamste in de ontmoeting van vanavond te beschrijven.

Ook vanavond kwam Onze-Lieve-Vrouw zeer, zeer vreugdevol en gelukkig onder ons. Zij begon met ons allen Moederlijk te begroeten: "Geloofd zij Jezus, mijn lieve kinderen."

Daarna sterkte Ze de armen over ons uit en bad gedurende langere tijd over ons in haar Aramese taal. In het bijzonder bad Maria voor de zieken hier aanwezig en voor de priesters. Daarna zei Onze-Lieve-Vrouw:

"Lieve kinderen, het is vandaag opnieuw een grote vreugde u allen te zien met een open hart, een vreugdevol hart.  Ik nodig u allen uit om met verantwoordelijkheid te bidden voor de vrede.  Bid, lieve kinderen, dat vrede mag gaan heersen in de wereld, dat vrede mag gaan heersen in het hart van elk mens, in het hart van mijn kinderen.  Daarom, wees dragers van vrede in deze rusteloze wereld.  Wees mijn levend teken - een teken van vrede.

Waar u mensen ontmoet, in uw parochie, wees mijn teken, wees mijn licht, mijn spiegel voor de anderen.  Weet, lieve kinderen, dat Ik altijd bij u ben en dat Ik voor u allen bid en dat ik voor u ten beste spreek bij Jezus, bij mijn Zoon.  Volhard daarom in het gebed.  Dank u dat u ook vandaag 'ja' gezegd hebt op mijn oproep."

Daarna heeft Onze-Lieve-Vrouw ons gezegend met haar Moederlijke zegen en zegende Ze alle daartoe meegebrachte voorwerpen.  Ook heb ik u allen aanbevolen, al uw noden, uw intenties, uw gezinnen en in het bijzonder ook al de zieken en allen die zichzelf aanboden om voor hen te bidden.  Onze Moeder spreekt voor ons allen ten beste bij haar Zoon.  Onze-Lieve-Vrouw bleef verder bidden.  Met grote vreugde bad Ze over ons allen hier aanwezig en verliet ons toen, omgeven door een verlicht Kruis en met de afscheidsgroet: "Ga in vrede mijn lieve kinderen".

Dat was het voornaamste uit de ontmoeting van vanavond, een ontmoeting vervuld van vreugde.  Dank u wel."

Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish