Maria tot Ivan: "Verheug me nu Ik zo veel van mijn kinderen gelukkig zie"Maandag 4 augustus verzamelde Ivan met zijn gebedsgroep op de Verschijningsberg. Rond 19u arriveerden de eerste pelgrims. Na een uurtje gezongen te hebben, werd rond 22u gestart met het bidden van de Rozenkrans. Net voor aanvang van het Rozenkransgebed stroomde een menigte gelovige jongeren en andere pelgrims toe op de Podbrdo. Op het moment van de Verschijning kwamen nog steeds bedevaarders de berg op.

Bij het afronden van het 4de Droeve mysterie verscheen Onze-Lieve-Vrouw aan Ivan en bleef gedurende iets meer dan 9 minuten bij ons. Een vredige rust en stilte daalde neer over de berg, terwijl veel mensen knielden op de rotsige ondergrond. Na afloop gaf Ivan de volgende beschrijving:

"Ook vandaag wil ik een korte beschrijving geven en het voornaamste uit de ontmoeting met Onze-Lieve-Vrouw naar voren brengen. Ook vanavond kwam Onze-Lieve-Vrouw werkelijk gelukkig en vreugdevol onder ons. Zij begroette ons zoals altijd met haar Moederlijke groet: "Geloofd zij Jezus, mijn lieve kinderen."

Daarna spreidde Ze haar armen over ons uit en bad een tijdlang over alle aanwezigen in haar eigen, Aramese taal. Daarna bad Maria speciaal een tijdje voor alle aanwezige zieken en voor de jongeren. Dan zei Onze-Lieve-Vrouw:

"Lieve kinderen, ook vandaag verheug Ik me met jullie over deze tijd van genade. In het bijzonder verheug Ik me nu Ik zo veel van mijn kinderen gelukkig zie in deze dagen. Ik roep jullie op, mijn kinderen, om in deze tijd te bidden voor de vrede. Bid voor de vrede. Moge vrede gaan heersen in het hart van ieder mens.

Dat mijn Zoon in uw hart mag komen wonen om u vrede te brengen, want Hij is uw vrede. Ik bid, lieve kinderen, en spreek voor ieder van jullie ten beste bij mijn Zoon. Daarom moeten jullie ook volharden in het gebed. Wees niet bevreesd. Blijf gewoon bidden. Dankjewel, lieve kinderen, voor jullie volharding en ook dank omdat jullie ook vandaag aan mijn oproep gehoor hebben gegeven."

Daarna zegende Onze-Lieve-Vrouw ons allen met haar Moederlijke zegen, en zegende Zij ook alle daartoe meegebrachte religieuze voorwerpen. Ik heb ieder van jullie aanbevolen bij Onze-Lieve-Vrouw, al jullie noden, jullie intenties en jullie gezinnen, en in het bijzonder ook de zieken en op bijzondere wijze ook de jeugd die hier aanwezig is op het festival in onze parochie. Daarna bleef Maria verder bidden over ons en verliet ons tijdens dat gebed, omgeven door een verlicht Kruis en met de afscheidsgroet: "Ga in vrede, mijn lieve kinderen".

Dit was het voornaamste uit de ontmoeting met Onze-Lieve-Vrouw vanavond. Dankjewel."

Filmpje van de live-vertaling na afloop van de Verschijning:

Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish