Steeds meer bronnen hekelen de recente, foute berichtgeving over Medjugorje. Een bloemlezing.

Vaticaan reageert

Pater Frederico LombardiAfgelopen maandag heeft pater Federico Lombardi, directeur van de persdienst van het Vaticaan, bevestigd dat de Commissie voor de Geloofsleer nog geen conclusies getrokken heeft uit het rapport van de onderzoekscommissie naar Medjugorje.

Kardinaal Vinko Puljic reageert

Kardinaal Vinko Puljic met Paus FranciscusEerder had kardinaal Vinko Puljic, Aartsbisschop van Sarajevo en zelf ook lid van de onderzoekscommissie openlijk de media veroordeeld "die de woorden van de Paus vertekenen" en zich gehaast hebben om een eigen interpretatie te geven aan de mogelijke uitkomst van het onderzoek. "De media hebben de gelovigen, de priesters en de pelgrims die een band hebben met deze plaats, verontrust. Het doet me veel verdriet dat de media meer aandacht hebben gegeven aan fout weergegeven verklaringen van de Paus over Medjugorje dan aan andere en grotere zorgen waarmee dit land geconfronteerd wordt.

De verklaringen over Medjugorje, over de Verschijningen van Onze-Lieve-Vrouw en alles wat daarmee samenhangt, werden verkeerd voorgesteld. Het is ontoelaatbaar dat de media, waarvan sommige volkomen overhaast te werk zijn gegaan, de goed band hebben willen ondermijnen tussen de gelovigen die Medjugorje aanvaarden en de Paus, die, volgens mijn overtuiging, een goede en juiste beslissing over Medjugorje zal nemen. Ik heb zelf deel uitgemaakt van de onderzoekscommissie die alle Verschijningen onderzocht heeft. Wij hebben de conclusies die wij getrokken hebben overgemaakt aan de Congregatie voor de Geloofsleer. Deze is momenteel bezig met ons rapport te verwerken en zal het daarna overhandigen aan onze Heilige Vader.

Als mensen me vragen wat ik ervan denk, dan zeg ik: bidden is geen zonde, biechten is geen zonde, het is het allerbelangrijkste!"

Franciscanen van Medjugorje reageren

De voormalige pastorij in Medjugorje (archiefbeeld)Pater Dragan Ruzic van Medjugorje: "De Paus heeft bij mijn weten nog geen uitspraak gedaan over Medjugorje. Wij van onze kant, behouden dan ook de grootste sereniteit.

Zolang de Paus geen uitspraak gedaan heeft, is alles slechts speculatie. Alles ligt in Gods handen en we blijven daar volkomen sereen bij."
 

Zuster Emmanuel reageert

Dierbare broeders en zusters, vrede!

Zuster Emmanuel MaillardZoals u vermoedt, ontvangen wij veel vragen over de stelling van de Kerk ten opzichte van de verschijningen van de Maagd Maria in Medjugorje. Eens te meer worden wij geconfronteerd met een moderne ziekte die erin bestaat in de media uitspraken te lezen, met commentaar en begeestering, wat niet altijd als eerste doel heeft de waarheid door te geven. Iedereen overdrijft met veel rumoer.

Zeker, het is toegelaten zijn persoonlijke mening over het onderwerp te uiten en er kruimeltjes waarheid tussen te voegen. Maar wie zich over de waarheid wil informeren, bezit een veilig middel om de heersende verwarring, onrust, twijfel, bitterheid, opstandigheid, zelfs triomferende voldoening te genezen, die niet noodzakelijk van de Heilige Geest komen.

Dat middel is eenvoudig: naar de informatiebron gaan! Doch, de enige informatiebron van de Heilige Stoel is de daartoe aangestelde woordvoerder: pater Lombardi. Wie van hem een recente verklaring wil zoeken over de stelling van de Heilige Stoel betreffende Medjugorje, zal ze niet vinden! Wie de site van het Vaticaan over dit onderwerp wil raadplegen, zal niets vinden.

Wat te zeggen? Het mediavirus, met zijn tegenspraak en in vele harten onrust zaaiend, heeft nogmaals toegeslagen. De waarheid is dat noch de Congregatie voor de Geloofsleer noch de paus een officiële uitspraak over Medjugorje hebben gedaan. Zij hebben elkaar nog niet ontmoet om samen het onderwerp te bespreken. Daarenboven is voor deze zomer geen enkele samenkomst voorzien. Het is ook heel waarschijnlijk dat het thema van het Gezin – het grote thema van het jaar – voorrang heeft op het dossier Medjugorje. Dus, geduld!

Dat iedereen die in Medjugorje grote genaden gekregen heeft en met heel zijn hart in de leerschool gaat bij de Koningin van de Vrede, gerustgesteld is want vandaag kunnen wij zeggen dat:

  • Medjugorje niet verboden is door de Kerk.
  • De paus zich over Medjugorje nog niet heeft uitgesproken.
  • Iedereen er privaat op bedevaart kan gaan zonder ongehoorzaam te zijn aan de Kerk.
  • De boodschappen niet verboden zijn, iedereen kan ze verspreiden en vooral beleven.
  • De zieners niet vals verklaard zijn.

De Heilige Vader draagt een grote verantwoordelijkheid want het laatste woord zal van hem afhangen. Wij weten dat kardinaal Müller, prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, zich soms negatief heeft uitgesproken over Medjugorje. Daarom moeten wij in deze tijd van genade en strijd veel voor de Heilige Vader bidden tot de Heilige Geest en ook voor hem vasten. Dat Gods wil geschiede!

Welke stelling Rome langs de officiële wegen ook zal nemen, wij zullen ons daaraan onderwerpen. Gehoorzaamheid zal het beste teken zijn dat wij ons met de Koningin van de Vrede op weg begeven. Zij rekent op ons om de volledige verwezenlijking van Haar plannen te bespoedigen. Want, vergeten wij het niet: "Op het einde zal Mijn Onbevlekt Hart overwinnen!"

Zr. Emmanuel (vertaling: Maranatha gemeenschap)