Kardinaal Pietro Parolin, woordvoerder van de Heilige StoelKardinaal Pietro Parolin, woordvoerder van de Heilige Stoel, woonde van 29 tot 31 oktober een reeks vergaderingen bij met de Kroatische Bisschoppenconferentie in Zagreb. Na afloop van de vergadering op maandag 30 oktober zei kardinaal Parolin: "Toen ik gisteren van Rome naar Split vloog, ontmoette ik een grote groep bedevaarders uit Argentinië die op weg waren naar Medjugorje. Ik sprak onlangs met enkele mensen die me zeiden dat er grote interesse is voor Medjugorje. Voor zover ik weet was daar afgelopen zomer een grote bijeenkomst van jongeren.

Jullie weten dat er een Onderzoekscommissie naar de gebeurtenissen werd opgericht en dat de commissie haar resultaten heeft opgelijst en overgemaakt aan de Heilige Vader. Natuurlijk, naast het bovennatuurlijk karakter van de gebeurtenissen in Medjugorje, heb je tegelijk het hele vraagstuk rond de pastorale zorg in Medjugorje. Die krijgt de grootste aandacht gezien het grote aantal pelgrims dat er komt. Daarom was het het verlangen van de Heilige Stoel om alles in goede banen te helpen leiden, zodat alle gelovigen die naar Medjugorje komen het Woord van God kunnen horen, de Sacramenten ontvangen en een authentieke geloofsbeleving ervaren.

Aartsbisschop Hoser werd daar recent speciaal voor aangesteld zodat hij het thema van de pastorale zorg ter plaatse kon bestuderen en de Heilige Stoel informeren over de toestand. Maar nogmaals, ik wil onderstrepen dat dit allemaal kadert in de uitdagingen van de pastorale zorg. Het doel was om zoveel mogelijk informatie te vergaren die ons zou toelaten om een volgende stap in deze zaak te zetten."