Medjugorje: uitspraak nadertDe "National Medjugorje Movement" organiseert bedevaarten naar Medjugorje vanuit Groot-Brittannië en helpt de Boodschappen uit Medjugorje verspreiden. Op haar website verscheen het meest evenwichtige en objectieve artikel over het onderzoek naar Medjugorje van de voorbije maanden. We delen het graag met u.

"Wie gelooft dat de Heilige Maagd verschijnt in Medjugorje zal de Boodschap van 25 augustus 1997 hartverscheurend profetisch vinden:

"Lieve kinderen, God heeft mij deze tijd gegeven als een geschenk voor jullie, zodat Ik jullie kan onderrichten en kan leiden op de weg van het heil. Lieve kinderen, nu begrijpen jullie deze genade niet, maar spoedig zal de tijd komen dat jullie met weemoed terugdenken aan deze Boodschappen. Leef daarom, mijn lieve kinderen, volgens alle woorden die Ik jullie tijdens deze tijd van genade gegeven heb en blijf bidden, totdat het gebed voor jullie een vreugde wordt. Heel bijzonder nodig Ik degenen uit die zich aan mijn Onbevlekt Hart hebben toegewijd, om voor anderen een voorbeeld te zijn. Ik nodig alle priesters en alle mannelijke en vrouwelijke religieuzen uit de rozenkrans te bidden en deze aan anderen te leren bidden. Lieve kinderen, de rozenkrans is Mij bijzonder dierbaar. Open je hart voor Mij door het bidden van de rozenkrans, dan kan Ik jullie helpen. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Of de Boodschappen verder verspreid zullen mogen worden via onofficiële kanalen weten we nog niet. Pater Marinko Sakota, pastoor van Medjugorje, heeft de zieners kort na het Jongerenfestival thuis bezocht, met uitzondering van Vicka die in het ziekenhuis lag, en besprak met ieder van hen dat ze zich moeten voorbereiden op een tijd waarin ze niet langer openbaar de gebeurtenissen kunnen delen, noch openbaar Verschijningen ontvangen of getuigenis afleggen. 

Geen enkele mediabron kon het 'dossier Ruini' reeds inkijken. De onderzoekscommissie is erin geslaagd het dossier van kardinaal Ruini volkomen geheim te houden. Volgens onze bronnen werd de commissie van een twintigtal leden opgedeeld in twee subcommissies: één om positieve argumenten te zoeken en één om negatieve argumenten te zoeken, net zoals bij het proces van de heiligverklaring waarbij er advocaten zijn 'ten gunste', en advocaten 'van de duivel'.

Hetgeen tot dusver gelekt is, kwam van subcommissieleden en was bij voorbaat eenzijdig gekleurd. Het rapport van de commissie is geen besluit. Het besluit zal worden genomen door Paus Franciscus, na een aanbeveling van kardinaal Müller, prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, en nadat deze alle bevindingen van de onderzoekscommissie beoordeeld heeft en besproken in de zogenaamde "Feria Quarta"-bijeenkomst met kardinalen en bisschoppen.

Bronnen in het Vaticaan en in de onderzoekscommissie vertellen ons dat de commissie positieve en negatieve punten opgelijst heeft en een "streng maar positief" advies formuleerde voor Paus Franciscus. Positief betekent dat het Vaticaan al het goede dat uit Medjugorje komt zou erkennen en dat bedevaarten onverkort toegelaten worden, maar streng betekent dat men de hype rond de gebeurtenissen in Medjugorje wat wil terugdringen en de focus wil richten op gebed in plaats van op de zieners of de Verschijningen.

Zienster Marija PavlovicWe herhalen dat Paus Franciscus even goed kan beslissen om deze aanbeveling naast zich neer te leggen en een besluit kan afkondigen naar eigen overtuiging. Echter, indien Paus Franciscus de aanbeveling volgt, zullen voor- noch tegenstanders helemaal gelukkig zijn want aan de ene kant heeft de commissie geen bewijs kunnen vinden dat de zieners de Verschijningen veinsden, heeft ze de ontelbare bekeringen erkend en heeft ze Paus Franciscus geïnformeerd "open te staan voor de kans dat de Heilige Maagd echt verschijnt op een manier als nooit eerder in de Kerkgeschiedenis", maar tegelijk wijst de commissie op meerdere "onzekerheden" zoals zieners die hotels uitbaten en het feit dat de Verschijningen nog steeds doorgaan waardoor überhaupt nog geen slotconclusie mogelijk is.

Deze onzekerheden hebben ervoor gezorgd dat de commissie beschermende restricties voorstelt voor de zieners en de gelovigen, en een betere geestelijke begeleiding voor de zieners. Dit alles werpt een duidelijk licht op de eerdere uitspraak van kardinaal Puljic, lid van de onderzoekscommissie, dat de commissie een "rechtvaardige conclusie" overgemaakt heeft.

Het Vaticaan erkent een plaats van gebed pas ten vroegste na 30 jaar als Heiligdom. Paus Benedictus XVI richtte de onderzoekscommissie op toen de Verschijningen in Medjugorje in hun 29ste jaargang waren met als doel: a) te kijken of Medjugorje een erkenning als Heiligdom kan krijgen, en b) duidelijkheid te scheppen over de gebeurtenissen in Medjugorje.

De commissie onderscheidt twee tijdvakken voor Medjugorje: een eerste tijdvak van 6 jaar aan het begin van de Verschijningen dat bijzonder positief bevonden werd voor Medjugorje en waarin wetenschappers en dokters bewijs leverden dat het "hoogst geloofwaardig is dat de zieners een bovennatuurlijke ervaring hebben". Het is echter in de daaropvolgende twintig jaar dat er meer wijzigingen en moeilijkheden zijn om tot een positieve conclusie te komen. Volgens een andere bron heeft pater Frederico Lombardi, woordvoerder van de Paus, gezegd dat Medjugorje "het best was onder het Slavko-tijdperk", wanneer de zieners nauwlettend begeleid worden door de betreurde pater Slavko die stierf op 24 november 2000. In de periode nadien hadden de zieners nood aan betere begeleiding en het Vaticaan zal voortaan maatregelen treffen om daarin te voorzien.

We leren ook dat de onderzoekscommissie van kardinaal Ruini niet tegen Medjugorje is en geen "constat de non supernaturalite" zal afkondigen, maar waarschijnlijk de huidige status zal handhaven: "non constat de supernaturalite". Er is zelfs sprake van geweest om Medjugorje over de voorbije jaren reeds een "constat de supernaturalite" toe te kennen en vanaf nu de Verschijningen als privaat te beschouwen waardoor informatie over de Verschijningen enkel nog aan het Vaticaan mag bezorgd worden.

De Kerkelijke richtlijnen die de commissie volgt, schrijven voor dat de Kerk nooit gedreven mag zijn tot een snel besluit wanneer het over private openbaringen gaat. Zuster Lucia van Fatima ontving een geheim dat zij in 1960 had moeten openbaren en bleef tot aan haar dood Verschijningen ontvangen in het klooster. Hoewel het Vaticaan die private Verschijningen erkend heeft, mocht het geheim pas in het jaar 2000 bekend gemaakt worden. Welke status uiteindelijk aanbevolen zal worden voor de Verschijningen in Medjugorje is nog niet geweten.

Belgen op bedevaart in MedjugorjeWat er nu precies zal gebeuren, weet nog niemand. Ook de commissieleden niet. Alles hangt af van twee zaken: de feria quarta-bijeenkomst met kardinalen en bisschoppen die zullen bespreken wat er nu moet gebeuren en het uiteindelijke besluit van Paus Franciscus. Kardinaal Ruini is zelf benieuwd naar de uitkomst en heeft gezegd: "Mijn deel in deze missie is thans volbracht. Alle ogen zijn nu gericht op Paus Franciscus." Daarom, als zelfs kardinaal Ruini uitkijkt naar wat Paus Franciscus zal doen, hoeven we niet te vertrouwen op lekken in de media over deze of gene slotconclusie.

Kardinaal Schönborn die zeer dicht bij de Verschijningen staat en die op 29 september zienster Marija Pavlovic zal ontvangen in de Dom van Wenen zal aanwezig zijn op de feria quarta. We moedigen daarom het gebed aan voor het besluit van Paus Franciscus. Paus Franciscus kan de aanbeveling van kardinaal Müller volgen, kan zijn instructies bijsturen, kan meer tijd of onderzoek vragen of kan een "Motu Proprio" uitvaardigen.

We besluiten deze stand van zaken met een overzicht van de stappen tot aan het eindoordeel:

  1. De onderzoekscommissie stelt een dossier samen over Medjugorje en overhandigt dit aan kardinaal Müller.
  2. Kardinaal Müller bekijkt het dossier en schrijft een aanbeveling uit voor Paus Franciscus.
  3. De Feria Quarta met kardinalen en bisschoppen vergadert over deze aanbeveling.
  4. Paus Franciscus neemt een finaal besluit: hetzij een opdracht voor de Congregatie voor de Geloofsleer om het besluit kenbaar te maken, hetzij de afkondiging van een Motu Proprio, hetzij het inroepen van meer tijd."

Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish