Vicka en Mgr. Léonard in de tuin van GetsemaneDonderdag 22 augustus brachten Mgr. Léonard en zienster Vicka een bezoek aan de tuin van Getsemane.  De bijeenkomst was besloten wegens de beperkte ruimte en kon enkel bijgewoond worden door de 550 deelnemers aan de Maranatha-bedevaart.  Omdat er in de tuin maar een gering aantal zitplaatsen kon voorzien worden, namen de mensen plaats op het gravel tussen de olijfbomen.

Een ooggetuige verklaart: "Bij de Verschijning van de Heilige Maagd liet Vicka zich hard op de knieën in het grind vallen.  Tijdens de liturgie knielden ook alle andere mensen.  De hele plaats werd bedweld door een wierrookgeur.  Ik vond het fantastisch.  Tijdens de homilie door Aartsbisschop Léonard maakten vier jonge mannen hun verlangen kenbaar naar het priesterschap.  Dat werd op luid applaus en gejuich onthaald.  Ik kan de sfeer die in de tuin van Getsemane heerste niet beschrijven.  Ik kan alleen maar zeggen dat die plaats niet langer een stukje van de aarde, maar wel een stukje van de Hemel was!  Glorie aan Jezus en Maria!"