Vrijdag 31 juli 2015 - Voorstelling van de landen

Vrede zij met u, het thema voor dit JongerenfestivalHet 26ste Jongerenfestival start onder de noemer "Vrede zij met u". 66 landen namen deel aan de voorstelling van de landen. Het aantal vertegenwoordigde landen zou in de dagen nadien evenwel verder oplopen. De Eucharistieviering werd voorgegaan door pater-provinciaal Miljenko Steko. Pastoor Marinko Sakota heet de aanwezigen welkom met de woorden: "Welkom in Medjugorje! Welkom bij de Moeder, de Koningin van de Vrede die ons onvoorwaardelijk liefheeft!". Het festival wordt simultaan vertaald in 17 talen.

Na de H. Mis volgt een eerste, stemmig Aanbiddingsmoment, zo kenmerkend voor Medjugorje.

 


Zaterdag 1 augustus - Start op de Verschijningsberg

Jakov Colo op het JongerenfestivalHet Jongerenfestival had dit jaar een nieuwigheid in petto: starten op de Verschijningsberg en eindigen op de Kruisberg. En dus gingen vele duizenden jongeren zaterdagochtend voor dag en dauw de Podbrdo op, tot bij het Verschijningsbeeld van Onze-Lieve-Vrouw. Om 9 uur ving dan het normale programma aan met catechese door pater Stanko Cosic.

Calum en Mary Anne MacFarlane-Barrow zijn reeds 53 jaar getrouwd en kwamen in 1984 voor het eerst naar Medjugorje. Zij getuigden hoe dat bezoek hun leven veranderde en hoe ze met 'Craig Lodge' een huis van gebed oprichtten in Schotland. Kate uit Ierland getuigde hoe zij geestelijke redding vond in Craig Lodge nadat ze erover hoorde spreken op het Jongerenfestival van vorig jaar.

Haar getuigenis werd gevolgd door dat van Calums en Mary Annes' zoon Magnus MacFarlane-Barrow, de stichter van Mary's meals, een humanitaire organisatie die zich inzet om in de armste landen van de wereld kinderen minstens één volwaardige maaltijd per dag te verstrekken. Meer dan één miljoen kinderen ontvangen op die manier levensnoodzakelijke hulp van Mary's meals, een vrucht van gebed in Medjugorje. Dr. Christian Stelzer en dr. Željka Markić kwamen vertellen over het werk van Mary's meals in Oostenrijk, Kroatië en Bosnië-Herzegovina.

Het namiddagprogramma ging van start met getuigenis door de Gemeenschap van de Barmhartige Vader, een onderdeel van het weeshuis Moeders Dorp in Bijakovici en gespecialiseerd in de behandeling van verslaving aan drank, drugs of gokken.

Veel aandacht ging natuurlijk naar ziener Jakov Colo die gekscherend begon: "Ik ben de jongste van de zieners, dat kunt u goed zien, want de anderen zijn allemaal erg verouderd." Jakov sprak over de Boodschappen van Onze-Lieve-Vrouw en een leven met God en de Hemelmoeder.

De namiddag werd besloten met priester Šimuna Šito Ćorić, een zingende en musicerende priester die al 40 jaar in Zwitserland woont en werkt. Zijn liedje "Jesus loves me, oh yes he does" was een regelrechte oorwurm, een liedje dat nog lang in het hoofd blijft hangen. De kern van zijn betoog was dat iedereen met een stem en met voldoende gehoor, kan zingen. Hij slaagde dan ook met brio om de tienduizenden zijn liedje mee te laten zingen.

Beluister het liedje 'Jesus loves me, oh yes he does':

 

De Avondeucharistie werd voorgegaan door pater Perica Ostojic, een pas gewijde priester, in concelebratie met 505 priesterbroeders. Pater Stanko Ćosić, parochieassistent, verzorgde de homilie. De aansluitende Kruisverering was betoverend mooi en ingetogen met kaarslicht dat zich vanaf het altaar over de vele duizenden gelovigen verspreidde tot helemaal achteraan het veld.


Zondag 2 augustus - Verschijning en Mariaprocessie bij het buitenaltaar

Zoals naar gewoonte werd op zondagvoormiddag de Eucharistie gevierd in diverse talen. Om 8 uur 's ochtends ging Eerwaarde Heer Ivo Celis in de Aanbiddingskapel de Nederlandstalige Mis voor en dat deed hij bijzonder mooi. Nadien hadden de Vlaamse jongeren een ontmoeting met hem waarin hij de jeugd moed en diep geloof insprak. Wat een fantastische en heilige priester!

Ongeveer op hetzelfde uur verzamelden zich vele duizenden om en rond het Blauwe Kruis voor de maandelijkse Verschijning van de Gospa aan Mirjana. Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende Boodschap:

"Lieve kinderen, als een moeder die haar kinderen bemint, zie Ik hoe moeilijk de tijd is waarin jullie leven. Ik zie jullie lijden, maar jullie moeten weten dat jullie niet alleen zijn. Mijn Zoon is bij jullie. Hij is overal. Hij is niet zichtbaar, maar jullie kunnen Hem zien wanneer jullie leven als Hij. Hij is het Licht dat jullie ziel verlicht en jullie vrede geeft. Hij is de Kerk die jullie moeten liefhebben en waarvoor jullie steeds moeten bidden en strijden, niet alleen met woorden, maar met daden van liefde. Mijn kinderen, help iedereen mijn Zoon te kennen. Help mee dat Hij bemind zou worden, want de Waarheid is in mijn Zoon, geboren uit God, Zoon van God. Verlies geen tijd door teveel beraadslagen, je zal jezelf daarmee verwijderen van de Waarheid. Aanvaard zijn woord met een eenvoudig hart, en leef ernaar. Als jullie leven naar zijn woord, zullen jullie bidden. Als jullie leven naar zijn woord, zullen jullie beminnen met barmhartige liefde, jullie zullen elkaar beminnen. Hoe meer jullie zullen beminnen, hoe verder jullie verwijderd zijn van de dood. Voor wie leeft naar het woord van mijn Zoon en wie bemint, wordt de dood het leven. Dank jullie. Bid opdat jullie mijn Zoon zouden herkennen in jullie herders. Bid dat jullie Hem in hen zouden kunnen omhelzen."

Zienster Marija Pavlovic op 2 augustus in MedjugorjeZienster Marija Pavlović-Lunetti opende het namiddagprogramma met een getuigenis over het leven in de eerste dagen van de Verschijningen.

Letitia Blanco Gordon uit Peru kwam vertellen hoe de lekengemeenschap "Apostles of Mary, the Queen of Peace" tot stand kwam, reeds 15 jaar een vrucht van Medjugorje.

Gottfried Prenner uit Oostenrijk is voormalig bouwkundig ingenieur en nu werkzaam als lekenmissionaris. In 1984 beleeft hij in Medjugorje een bekering die hem de ogen opent. Hij richtte tal van gebedsgroepen op, in Oost-Europa, Duitsland, Kosovo, Palestina, Brazilië, Rwanda, en vele andere landen.

Of beluister in het Duits:

 

Ook de H. Mis van deze avond wordt voorgegaan door een jong gewijde priester, pater Filip Pavlovic uit Bijakovici, voormalig lid van Cenacolo en thans dienend in Zapresic (HR). De homilie werd gegeven door pater Ivan Filipović, eveneens voormalig Cenacololid. Download hier de Nederlandse tekst van de homilie.

Na de Eucharistieviering was er een processie met het Mariabeeld langs de menigte, gevolgd door een korte Eucharistische Aanbidding.


Maandag 3 augustus - Dag van uitzonderlijke getuigenissen

Pastoor Marinko houdt een catechesemoment over de "10 geboden van de beheersing" die ons gegeven werden door Paus Johannes XXIII.

Eén van de bijzondere hoogtepunten van dit Jongerenfestival was ongetwijfeld het bevlogen getuigenis van Georg Mayr Melnhof uit Salzburg. Hij komt uit een gezin met tien kinderen en schetste een beeld van zijn jeugd waarin hij met zijn ouders meeging naar een in eerste instantie saai lijkende wekelijkse Eucharistieviering. In 1983 beleeft hij in Medjugorje een bekering die hem de ogen opent en alles in zijn context plaatst. Hij vertelt zijn verhaal met zoveel humor en emotie dat z'n getuigenis ons altijd zal bijblijven. Hij is gehuwd, vader van 4 kinderen, werkte 2 jaar als directeur van een groot bedrijf en heeft drie academische titels in economie, theologie en pedagogie. Georg Mayr-Melnhof richtte de Loreto Jugendbewegung op die honderden leden telt en afgelopen Pinksteren 7000 gelovigen samenbracht op een gebedsdag.

Of beluister in het Duits:

 

Een volgend uitzonderlijk getuigenis kwam van Sana Nassar uit Libanon. Zij kwam in 1986 als tiener voor het eerst naar Medjugorje. Zij richtte de vereniging "Friends of Mary, Queen of Peace" op en bracht tienduizenden Libanezen en meer dan de helft van alle Libanese priesters naar Medjugorje!

Het namiddagprogramma ging van start met het getuigenis van ziener Ivan Dragicevic die de opdracht heeft om voor de jongeren en de priesters te bidden.

Giorgio en Marta Scarpioni uit Italië kwamen vertellen over hun werk met de armste kinderen in Oeganda. Zij richtten enkele humanitaire projecten op voor gehandicapte en verwaarloosde kinderen. Het echtpaar werkt in de jeugdpastoraal en nodigt iedereen uit hen daarbij te komen helpen.

Gianluca en Anna met dochter LucyBij het verhaal van hun landgenoten Gianluca Anselmi en Anna Benedetti uit Verona zullen heel wat mensen meer dan één traan weggepinkt hebben. Gianluca en Anna zijn de ouders van Lucy, een meisje met twee uitzonderlijke syndromen (handicaps) waarvoor de dokters abortus voorstelden maar dat vandaag meedanst bij het altaar, tot diepe vreugde en ontroering van alle aanwezigen. Lucy kreeg later nog een zusje en ook zij is aanwezig vandaag.

Pater Damir Pavic, pastoor in Brestovsko (BiH) ging voor in de Avondmis, gevolgd door Eucharistische Aanbidding en de zegen van alle priesters die zich als stralen rond een monstrans verspreidden onder het gelovige volk en met uitgestrekte armen de mensen zegenden.


Dinsdag 4 augustus - Cenacolodag

Pater Stanko opende het ochtendgebed waarna pater Ljubo Kurtovic, geliefd oud-organisator van het Jongerenfestival, catechese gaf.

Koorlid Silvia Costa uit Sicilië (I) kwam vertellen over haar liefde voor Medjugorje en Kroatië. Dat deed ze in het Kroatisch vermits zij in Split voor tolk studeert.

Pater Marin Karačić is een nieuw gewijde priester die getuigenis aflegde over zijn leven en daarbij een paar liedjes zong uit zijn eerste album.

De namiddag stond in het teken van de Gemeenschap Cenacolo.

De Avondmis werd voorgegaan door een neomist uit Citluk, pater Ivan Maric. Pater Ljubo Kurtović verzorgde de homilie. De Eucharistie werd geconcelebreerd met 540 priesters. In afwachting van de toneelvoorstelling "Credo" door de leden van Cenacolo wordt een mooi introductiefilmpje over Medjugorje getoond:


Woensdag 5 augustus - Verjaardag van Maria en getuigenis van Immaculée Ilibagiza

Op 5 augustus, de dag die de Gospa zelf aanduidde als haar reële verjaardag, opende Pastoor Marinko het ochtendgebed en de cathechese met 'vergeving' als thema.

Zuster Rastislava Ralbovsky, organisator van de bedevaart voor personen met een beperking, kwam vertellen over haar werk en missie voor Medjugorje.

Zienster Mirjana Dragicevic-Soldo riep de jongeren op zich open te stellen voor de Koningin van de Vrede en benadrukte het belang van de H. Eucharistie, het bidden met hart en het gezinsgebed.

Terezija Gažiova is een tolk uit Slovakije en stichtster van de gebedsgroep Svjetlo Marijino (Licht van Maria). Samen zorgen ze voor het verspreiden van de Boodschappen van de Gospa over de ex-landen van de USSR.

Het onwaarschijnlijke verhaal van Immaculée IlibagizaHet laatste getuigenis van dit Jongerenfestival was één van de bijzonderste uit 26 jaar Mladifest in Medjugorje. Immaculée Ilibagiza kwam vertellen over de genocide in Rwanda in 1994 en hoe zij dankzij het geloof en met de hulp van God overleefde. Ze vertelt onder meer over de moeilijkheden die zij ondervond om, nadat de Hutu's haar familie uitgemoord heeft, te bidden: "En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren". Haar getuigenis was indrukwekkend, adembenemend, maar vooral ook hoopvol en vertrouwenwekkend.

Pater Marin Karacic, pas gewijd priester uit de Franciscanerprovincie van Mostar, was hoofdcelebrant tijdens de Eucharistieviering. Pastoor Marinko Sakota hield de homilie. Tijdens de mis werd een 100m lang doek naar voren gedragen met voorbeden die de aanwezigen in de dagen voordien hadden kunnen noteren.

Het aantal aanwezigen tijdens de slotviering was ongezien. Wij ramen het aantal gelovigen die avond op 80.000 tot 90.000. Er was geen doorkomen aan voor wie wat later nog een plekje zocht.

De Eucharistieviering werd gevolgd door een korte Aanbidding van het Allerheiligste Sacrament, de zending van de gelovigen -de afgevaardigden van de landen ontvingen een Rozenkrans en een wandelstok- en 'Singing Farewell', het muzikale afscheidsfeest.


Donderdag 6 augustus -  Slotviering

Eucharistieviering op de Kruisberg in de ochtend van 6 augustusDe Jongerenfestival werd ook dit jaar afgesloten met een H. Mis op de Kruisberg. Het was pastoor Marinko Sakota zelf die voorging in deze Eucharistie.

Ook zin gekregen om te proeven van het Jongerenfestival? Niet aarzelen, wanneer u de kans heeft. In 2016 zal het Jongerenfestival onvermijdelijk heel wat minder aanwezigen tellen vermits de Wereldjongerendagen in het Poolse Krakau eindigen op de dag waarop Mladifest start: 31 juli 2016. Een ideale gelegenheid voor een wat rustigere kennismaking met de heerlijke sfeer en de vele rijke vruchten van het Jongerenfestival in Medjugorje. Welkom!