Elena Artioli in MedjugorjeElena Artioli leed aan een hersenaandoening die nooit meer kon verkleinen of verdwijnen.  En toch gebeurde het bij haar nadat ze naar Medjugorje ging.  Haar Italiaanse specialist kent geen enkele andere patiënt ter wereld met dezelfde aandoening bij wie een verbetering optrad zonder medische behandeling.  Voor Elena zelf is haar geestelijke vernieuwing het grootste mirakel dat ze verkreeg.

Elena Artioli werd op 19 januari 1982 geboren in Ferrara, Italië.  Op 16-jarige leeftijd werd een ernstige vaatziekte bij haar vastgesteld, AVM of 'Arterioveneuze malformatie'.  AVM verdwijnt of verkleint niet zonder behandeling.  Elena's specialist wilde geen operatie uitvoeren.  In de plaats daarvan ging Elena naar Medjugorje, en werd zo de eerst AVM-patiënt ter wereld bij wie de ernstige aandoening verkleind is zonder behandeling.

AVM is een vaatafwijking waarbij er sprake is van een abnormale kortsluiting tussen een slagader en een ader.  De meest voorkomende klachten zijn hoofdpijn, epilepsie-aanvallen en hersenbloeding.  Andere symptomen zijn een pulserend geluid in het hoofd, een afname van kracht, gevoelloosheid, verminderd zicht, en een invaliderende, ondraaglijke pijn.

De ziekte kan niet verbeteren zonder medisch ingrijpen, enkel gelijkmatig blijven of toenemen.  De enige uitzondering in de hele wereld is Elena Artioli die thans in Bologna (I) woont.  Op 16 jaar - in 1988 - kreeg Elena problemen met het zicht.  Na onderzoek werd arterioveneuze malformatie gediagnosticeerd in de linker hersenhelft, 3 centimeter groot.

"Vanaf dat ogenblik veranderde mijn leven totaal.  Ik was bang en leefde in angst voor het onbekende, verdrietig en iedere dag ongerust over wat er elk moment allemaal kon gebeuren", zegt Elena Artioli aan de Italiaanse website Guarda Con Me.

Elena Artioli uit Bologna (I)Elena Artioli zocht gans Italië af naar een specialist in wie ze vertrouwen kon stellen en die haar de antwoorden gaf waarnaar ze op zoek was.  Na tal van ontgoochelingen vond ze iemand in de persoon van dr. Edoardo Boccardi, diensthoofd neurologie van het neuroradiologisch departement van het Niguardaziekenhuis in Milaan en een internationale autoriteit in zijn vakgebied.

"Hij vertelde me dat hij noch een operatie, noch een andere behandeling kon uitvoeren omdat het gebied te groot was en te dun om te kunnen bestralen.  Ik moest mijn leven zo rustig mogelijk verderzetten en elke activiteit vermijden die een grotere druk op de hersenen kon veroorzaken.

Goddank toonden de MRI-scans die ik jaarlijks trouw liet nemen in Milaan geen significante verschillen door de jaren heen.  Mijn voorlaatste MRI dateert van 21 april 2007 om precies te zijn.  Sedertdien stelde ik verdere onderzoeken altijd maar uit omdat ik vreesde dat men met de jaren een verandering zou ontdekken."

Intussen verstreken meer dan vier jaar sedert Elena's laatste onderzoek.  Ze is dan 29 jaar en laat zich door een vriendin en collega overhalen om naar Medjugorje te gaan.  Haar vriendin had Medjugorje beschreven als een plaats van innerlijke rust en grote vrede.

"Dat was precies waar ik toen naar verlangde.  En dus vertrok ik, deels uit nieuwsgierigheid en lichtjes skeptisch, op 2 augustus 2011 met mijn moeder naar het Jongerenfestival.  Ik beleefde er vier dagen van intense emoties.  Ik kwam er veel dichter bij het geloof en het gebed.  De beklimming van de twee bergen - vooral de Kruisberg waar ik tot tranen toe gegrepen werd door een gebed - zijn plaatsen van diepgaande vrede, vreugde en innerlijke sereniteit.  Precies die gevoelens waarop mijn vriendin voortdurend had gewezen, en die ik zo moeilijk had kunnen geloven."

Elena op de Kruisberg, waar zij een grote innerlijke vrede vondHoewel Elena Artioli veel gebeden heeft in Medjugorje, vroeg zij niets voor zichzelf.  De beklimming van de Kruisberg was voor Elena een ingrijpende ervaring tijdens haar eerste bezoek aan Medjugorje.  "Het was alsof er iets 'in mij kwam' waarnaar ik zelf niet gevraagd had.  Ik bad veel maar ik kon niets bijzonders vragen want ik vond dat er altijd mensen waren die voorrang en voorkeur hadden op mij, in vergelijking met mijn problemen.

Ik keerde naar huis met een diepgaande verandering van geest, met vreugde in mijn ogen en sereniteit in mijn hart.  Ik kon mijn dagelijkse problemen aanpakken met een andere geest en energie.  Het gebed werd een dagelijkse noodzaak, ik voel me er beter door."

Met het verstrijken van de tijd groeide bij Elena het besef dat ze een ongewone genade ontvangen had.  Ze herwon haar moed en besloot om, na vijf jaar, een afspraak te maken voor haar gebruikelijke test in Milaan, op 16 april 2012.  "Na de MRI ging ik op raadpleging bij mijn dokter.  Vergeleken met het vorige onderzoek 5 jaar geleden was er een sterke vermindering van de geïnfecteerde bloedvaten en een algehele verkleining in het formaat van de drooggevallen aders", zo getuigt Elena Artioli.

Elena's hersenaandoening voor en na"Tijdens de raadpleging moest de dokter vol ongeloof bekennen dat de grootte van de hersenaandoening nog slechts 1 centimeter bedroeg.  Het is in praktijk onmogelijk dat een AVM spontaan verkleint zonder enige vorm van behandeling.  Mijn dokter zegt dat ik de allereerste patiënt ben in zijn lange professionele, internationale loopbaan.  Een AVM kan normaal enkel maar toenemen of gelijk blijven in grootte."

Maar zelfs dan blijft Elena Artioli haar geestelijke vernieuwing als een grotere gave beschouwen dan haar fysieke genezing: "De fysieke genezing is zonder twijfel iets zichtbaars, tastbaars en werkelijk groots, maar ik ben nog meer dankbaar voor de innerlijke geestelijke genezing, de weg van bekering, de sereniteit en kracht die ik gekregen heb.  Dat is onbetaalbaar en zonder gelijke.

Ik kan vandaag alleen maar met vreugde en sereniteit stellen dat, wat me in de toekomst ook mag gebeuren, ik de zaken zal aanpakken met een vernieuwde geest, met meer kalmte en moed, met minder vrees, want ik voel me niet langer alleen.  Dat me dat gegeven is, is werkelijk zeer groot.  Ik leef nu met veel meer diepgang.  Elke dag is een geschenk."

Bron: http://www.medjugorjetoday.tv/8731/italian-got-unique-brain-disease-cure/ - Vertaling: Bedevaart.net

Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish