Paus laat bedevaarten naar Medjugorje toeDe persdienst van de H. Stoel onderstreept dat de toestemming niet betekent dat paus Franciscus de verschijningen in Medjugorje als authentiek erkent.

Zoals vanmorgen gezamenlijk aangekondigd door mgr. Henryk Hoser, de bijzondere apostolische visitator voor de parochie van Medjugorje, en de apostolische nuntiatuur in Sarajevo, heeft paus Franciscus toestemming gegeven om bedevaarten naar Medjugorje te organiseren, antwoordde Alessandro Gisotti, interim-directeur van de persdienst van de Heilige Stoel, zondagmorgen op vragen van journalisten.

Gisotti haastte zich om meteen eraan toe te voegen dat die pauselijke toestemming niet mag geïnterpreteerd worden als een officiële erkenning van de verschijningen in het erg populaire bedevaartsoord in Bosnië-Herzegovina. Die vereisen nog altijd een onderzoek door de Kerk, onderstreepte Gisotti. Daarom moet worden voorkomen dat dergelijke bedevaarten verwarring of dubbelzinnigheid op leerstellig vlak creëren. En dit geldt ook voor de voorgangers van welke orde en graad ook, die van plan zijn om naar Medjugorje te gaan en daar voor te gaan of te concelebreren in een plechtige viering.

Rekening houdend met de aanzienlijke stroom mensen die naar Medjugorje op bedevaart gaan en de overvloedige vruchten van genade die daaruit voortvloeien, maakt deze beslissing deel uit van de speciale pastorale aandacht die paus Franciscus aan die realiteit wil besteden, gericht op het bevorderen en bekendmaken van de vruchten van het goede, zei Gisotti nog. Volgens de Vaticaanse perschef zal de beslissing van de paus de apostolische visitator helpen om – in samenwerking met de plaatselijke bisschoppen – de relaties met de priesters die belast zijn met de organisatie van bedevaarten naar Medjugorje te verbeteren. Het zal hen toelaten de bedevaarders correct en goed voor te bereiden, door hen de nodige informatie en aanwijzingen te bezorgen om die bedevaarten op een vruchtbare manier te kunnen leiden.

Bron: Kerknet.be / Vaticannews.va