Paus Franciscus op het vliegtuig terug naar RomeOp het vliegtuig dat Paus Franciscus van Fatima weer naar Rome bracht op zaterdagavond 13 mei 2017, konden journalisten als naar gewoonte opnieuw enkele vragen stellen aan de Heilige Vader.

Mimmo Muolo (Avvenire) vroeg: "Goedenavond uwe heiligheid, ik stel u een vraag in naam van een Italiaanse bedevaartgroep. Gisteren en vandaag zagen we samen met u een groot getuigenis van volksdevotie in Fatima. Datzelfde wordt ook gevonden in andere Mariale bedevaartsoorden zoals Medjugorje. Wat denkt u van deze verschijningen, of vermeende verschijningen, en van de religieuze gloed die werd tegeweeggebracht met de aanstelling van een bisschop die afgevaardigd werd voor de pastorale aspecten?"

- Paus Franciscus: "Alle verschijningen of vermeende verschijningen behoren tot de privésfeer. Ze maken geen deel uit van het normale, publieke leergezag van de Kerk. Benedictus XVI heeft een commissie opgericht onder leiding van kardinaal Ruini. Eind 2013, begin 2014 heb ik de resultaten ontvangen van Kardinaal Ruini. De commissie bestond uit goede theologen, bisschoppen en kardinalen. Het commissierapport was zeer, zeer goed. Er waren wat twijfels binnen de Congregatie voor de Geloofsleer (CGL) en de CGL vond het gepast om aan alle leden van de Feria Quarta -de maandelijkse bijeenkomst van de CGL- àlle documentatie te bezorgen, ook die van de tegengestelde meningen aan het Ruinirapport.

Ik herinner me dat ik hiervan op een late zaterdagavond in kennis werd gesteld, en het leek me niet gepast. Vergeef me de woorden, maar het was alsof er een opbod was terwijl het Ruinirapport zeer goed gemaakt werd. Op zondagmorgen ontving de prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer een brief van mij waarin Ik hem gevraagd heb om die tegengestelde meningen niet aan de Feria Quarta maar voortaan aan mij persoonlijk te bezorgen. Al deze meningen werden bestudeerd, en dat wil ik beklemtonen, ze tonen allemaal hoe solide het Ruinirapport is.

Drie zaken moeten van elkaar onderscheiden worden: de eerste verschijningen, toen de zieners nog kinderen waren. Het rapport stelt min of meer dat dit nog verder onderzocht moet worden. De verschijningen of vermeende verschijningen: daarbij heeft het rapport twijfels. Persoonlijk ben ik van mening: ik verkies de Madonna als Moeder, onze Moeder, en niet als vrouw die aan het hoofd staat van een telegraafkantoor dat elke dag op een bepaald uur een boodschap moet uitsturen. Zo is de Moeder van Jezus niet. Zulke vermeende verschijningen hebben niet veel waarde. Dat zeg ik als mijn persoonlijke mening. Maar het mag duidelijk zijn: wie denkt dat de Madonna zegt: "Kom morgen op dat uur naar hier en Ik zal een boodschap geven aan dié ziener"? Neen. Er moet onderscheid gemaakt worden tussen de twee periodes van verschijningen. Ten derde, het hart van het Ruinirapport is het spiritueel gegeven, het pastoraal gegeven. De mensen gaan erheen en bekeren zich. Mensen ontmoeten er God en veranderen hun leven... maar... er zijn geen toverstokjes daar. Dat spiritueel en pastoraal gegeven kan niet genegeerd worden. Maar om daar klaar in te zien, met alle antwoorden die de theologen mij bezorgd hebben, heb ik een goede bisschop aangesteld die ervaring heeft in het omgaan met de pastorale kant. Na afloop zal u van hem wat nieuws vernemen."

Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish