In een interview met Kath.net/Die Tagespost kwam Kardinaal Schönborn terug op zijn voorbije bedevaart naar Medjugorje.

Hij zei dat het eerder ongebruikelijk was voor een Kardinaal om Medjugorje als pelgrim te bezoeken, maar dat hij ontdekt heeft dat al heel wat andere Kardinalen en Bisschoppen ginder waren, zij het op een zeer "private" wijze.

Pater Tomislav Pervan met Kardinaal SchönbornHomilie door Kardinaal Schönborn

Hij voegde eraan toe dat Medjugorje nu één van de grootste bedevaartsoorden ter wereld is.

Verder bevestigde hij dat Medjugorje een belangrijke rol speelde op de persoonlijke weg van veel jonge priesters naar het priesterschap.

Verwijzende naar het jaarlijkse jongerenfestival in Medjugorje zei hij dat, behalve Taizé, er geen andere plek is waar zoveel jonge mensen samenkomen en dat dit het wereldwijde belang van het fenomeen Medjugorje weerspiegelt.

Kardinaal Schönborn deelde mee dat hij gedurende twee en een half uur biecht gehoord had te Medjugorje en dat vele van de penitenten het Sacrament niet meer ontvangen hadden sedert 20 of 30 jaar.

"Hoe kan deze boom zulke vruchten dragen?", vroeg de Kardinaal zich af.

Vervolgens sprak hij over het fenomeen van verschijningen overal ter wereld en over het feit dat verschijningen hun eigen taal hebben. Via eenvoudige ongecompliceerde boodschappen verwijzen ze rechtstreeks naar het hart van de Christelijke boodschap.  Het typische kenmerk van Medjugorje is de oproep van Onze Lieve Vrouw voor de vrede en het feit dat Ze zichzelf identificeert als de Koningin van de Vrede, aldus de Kardinaal.

De Kardinaal bevestigde opnieuw dat de officiële positie van de Kerk die is van de Joegoslavische bisschoppenconferentie zoals vermeld in de verklaring van Zadar daterende van 1991.  Deze verklaring werd minstens tweemaal bevestigd en vormt volgens de Kardinaal een ideale richtlijn om op verder te bouwen.

Over de kwestie van het al dan niet vellen van een definitief oordeel door de Kerk vooraleer de verschijningen zijn afgelopen, zei de Kardinaal dat er vele Mariale verschijningsoorden zijn waar er geen kerkelijk verdict over werd uitgesproken, maar waarnaar desondanks bedevaarten gebeuren.  Hij benadrukte dat 'officiële' bedevaarten naar Medjugorje (d.w.z. bedevaarten georganiseerd op diocesaan niveau) niet kunnen, maar dat in de spirituele noden van de pelgrims die er naar toe gaan voorzien wordt.

Intrede van de KardinaalConsecratie door de Kardinaal

De Kardinaal wees ook op het diepe gebedsniveau waarvan Medjugorje getuigt en op het ongelooflijke verlangen van de pelgrims om er weer terug naar toe te gaan. Hij zegt dit enkel te kunnen verklaren vanuit de nabijheid van Onze Lieve Vrouw die zo goed is voor het volk en dat ook hijzelf zeker wil terugkeren.

Gevraagd naar zijn mening of Medjugorje een genadeoord is, antwoordde de Kardinaal dat om daaraan te twijfelen het noodzakelijk is om de ogen te sluiten.  Hij stelde dat er zeer duidelijke bewijzen zijn dat er genaden vanuit Medjugorje stromen.

Met betrekking tot de boodschappen en de innerlijke inspraak zei Schönborn dat Rome zeer kritisch was toen het de mededelingen van Zuster Faustina onderzocht, die dagelijks boodschappen van Jezus ontving. Het fenomeen doorstond echter de test van de tijd. De Kardinaal benadrukte dat de Kerk altijd zeer voorzichtig is in dergelijke gevallen en dat ook heel goed is.

Hij voegde er aan toe dat het heel belangrijk is dat de vruchten niet gehinderd worden en dat hij bijzonder onder de indruk was van de hoeveelheid goede werken die hun oorsprong in Medjugorje vinden.  Hij vermeldde speciaal de gemeenschap Cenacolo en het Dorp van de Moeder (Mother's Village) gesticht door de overleden pater Slavko Barbaric.

Hij plaatste Medjugorje in het licht van het tweede Vaticaans Concilie en in dat van "sensus fidelium", het geloof van het volk.  Hij zei dat de boodschappen een belangrijke rol spelen om verbonden te blijven met Medjugorje en dat zonder de oorspronkelijke impuls er geen Medjugorje zou zijn vandaag.  Hij wou echter niet speculeren op een "erkenning" en dat voor hem als Bisschop (sic) het belangrijk is dat niets in de boodschappen strijdig is met het geloof.  Hij voegde eraan toe dat Onze Lieve Vrouw zich in deze tijd manifesteert als de Koningin van de Vrede en dat dit het thema is van de boodschappen van Medjugorje: vrede met nadruk op bekering, omdat als wij in vrede zijn met mekaar we ook in vrede zijn met God.

De Kardinaal op de Podbrdo in gesprek met Marija PavlovicKardinaal Schönborn op de Verschijningsberg

Er werd aan de Kardinaal gevraagd dat aangezien het leven van zoveel mensen verandert in Medjugorje er ook iets was wat hij anders doet sedert zijn bezoek.  De Kardinaal antwoordde dat als dat zo was, hij het niet zou zeggen, maar dat hij vanuit een lange associatie met Lourdes weet dat een innige vereniging met de Moeder naar God kan leiden.  Hij benadrukte de pastorale zorg van Onze Lieve Vrouw bij het brengen van mensen bij Haar Zoon en hoe Haar woorden de harten kunnen raken en mensen ertoe kunnen brengen "ja" te zeggen.

Gevraagd naar zijn plannen om zijn indrukken al dan niet over te maken aan de Heilige Stoel, antwoordde de Kardinaal dat zijn hij om persoonlijke redenen naar Medjugorje was gegaan, maar dat hij zijn houding t.o.v. Medjugorje niet wou verbergen voor zijn broeders, een houding die verdiept werd sedert het bezoek.  Hij bevestigde dat hij met vele Bisschoppen gesproken heeft en dat ook in de toekomst zal doen en dat dit deel uitmaakte van de visie van de Kerk en haar oordeel. Hij voegde eraan toe dat het voor de mensen die met Nieuwjaar aanwezig waren in Medjugorje het troost bracht te weten dat een kardinaal aanwezig was.

Extra: Bekijk hier een prachtige filmreportage van de Aanbidding

Beslissing


Een finale beslissing over Medjugorje ligt in handen van zijne Heilige Vader de Paus 

 

De Paus zal beslissen over Medjugorje

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish