Op maandag 28 december 2009 arriveerde de Aartsbisschop van Wenen, Kardinaal Christoph Schönborn in Medjugorje voor zijn eerste bedevaart in ons geliefd pelgrimsoord.  Hoewel het om een privé-bedevaart ging, nam de Kardinaal actief deel aan het parochieleven en de bediening van de Sacramenten, in het bijzonder de Eucharistie en de Biecht.

Kardinaal Schönborn op de VerschijningsbergKardinaal Schönborn ontmoet zienster Marija Pavlovic

Verder bracht hij tijd door met de leden van Cenacolo en ontmoette hij zienster Marija Pavlovic.

Het volledige (openbare) programma van de eminentie ging als volgt: