Monseigneur Henryk HoserNa zijn aanstelling tot Pauselijke gezant voor Medjugorje gaf aartsbisschop Henryk Hoser een kort interview aan de Italiaanse website La Fede Quotidiana:

Excellentie, had u deze aanstelling verwacht?

- "Nee, en ik weet niet waarom de Paus mij aangewezen heeft. Natuurlijk ben ik dankbaar, ik leg mijn volledige toewijding in deze opdracht, deze missie verontrust me geenszins."

U gaat door voor een conservatieve bisschop...

- "Ik zou mezelf zo niet noemen. Liever ben ik een man van de Kerk die trouw blijft aan het Woord, aan de leer en de traditie, aan alle documenten. Dus als dat conservatief betekent, dan ben ik conservatief ja."

Polen, waarvan u een kind bent, heeft over het algemeen positieve gevoelens over Medjugorje...

- "De katholieken van deze natie die zo diep Mariaal is, hebben een positieve kijk op Medjugorje en velen van hen gaan naar daar, wel 200.000 elk jaar. Maar ik zal mij niet bezig houden met theologische aspecten of met de Verschijningen, maar alleen met de Pauselijke opdracht, en die is louter pastoraal."

En de zieners?

- "Zij zijn voor mij geen probleem en zijn ook niet hét probleem. Ik herhaal, dat maakt geen deel uit van mijn opdracht."

Johannes Paulus II die u goed gekend heeft, stond positief tegenover Medjugorje...

- "Hij had een grote devotie tot de Heilige Maagd in het algemeen, ook tot die van Medjugorje. Daar is niets mis mee."

Onze-Lieve-Vrouw van Medjugorje staat bekend als de Koningin van de Vrede. Ook u bent een pleitbezorger van gezinswaarden...

- "Dat is waar. Het is heel belangrijk om Maria te aanroepen voor de bescherming van het gezin, bestaande uit man en vrouw, verenigd door het sacrament van het huwelijk. In Medjugorje vinden we Rozenkransgebed, Eucharistische aanbidding, vasten en boete en dit is heel belangrijk voor de ontwikkeling van het geloof. Dat moet gestimuleerd en aangemoedigd worden."

Wat zijn de vruchten van Medjugorje?

- "Zoals ik al zei, zal ik mij beperken tot de pastorale opdracht en zal ik niet de waarachtigheid onderzoeken. Wat de vruchten voor de zielen betreft, die lijken positief. Met die vruchten bedoel ik de praktijk van de sacramenten, bekeringen, mensen die hun leven veranderen, deelname aan de Mis. Dat gebeurt in Medjugorje en dat kunnen we niet ontkennen of pastoraal negeren."

U bent de afgelopen tijd ernstig ziek geweest. Klopt het dat u ook gebeden heeft tot Onze-Lieve-Vrouw van Medjugorje?

- "Ik heb malaria opgelopen in Afrika. Ik heb gebeden tot de Heilige Maagd. Ik geloof in Maria en in al haar verschijningsvormen."

Beslissing


Een finale beslissing over Medjugorje ligt in handen van zijne Heilige Vader de Paus 

 

De Paus zal beslissen over Medjugorje

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish