Paus Franciscus op het vliegtuig terug naar RomeOp het vliegtuig dat Paus Franciscus van Fatima weer naar Rome bracht op zaterdagavond 13 mei 2017, konden journalisten als naar gewoonte opnieuw enkele vragen stellen aan de Heilige Vader.

Mimmo Muolo (Avvenire) vroeg: "Goedenavond uwe heiligheid, ik stel u een vraag in naam van een Italiaanse bedevaartgroep. Gisteren en vandaag zagen we samen met u een groot getuigenis van volksdevotie in Fatima. Datzelfde wordt ook gevonden in andere Mariale bedevaartsoorden zoals Medjugorje. Wat denkt u van deze verschijningen, of vermeende verschijningen, en van de religieuze gloed die werd tegeweeggebracht met de aanstelling van een bisschop die afgevaardigd werd voor de pastorale aspecten?"

- Paus Franciscus: "Alle verschijningen of vermeende verschijningen behoren tot de privésfeer. Ze maken geen deel uit van het normale, publieke leergezag van de Kerk. Benedictus XVI heeft een commissie opgericht onder leiding van kardinaal Ruini. Eind 2013, begin 2014 heb ik de resultaten ontvangen van Kardinaal Ruini. De commissie bestond uit goede theologen, bisschoppen en kardinalen. Het commissierapport was zeer, zeer goed. Er waren wat twijfels binnen de Congregatie voor de Geloofsleer (CGL) en de CGL vond het gepast om aan alle leden van de Feria Quarta -de maandelijkse bijeenkomst van de CGL- àlle documentatie te bezorgen, ook die van de tegengestelde meningen aan het Ruinirapport.

Ik herinner me dat ik hiervan op een late zaterdagavond in kennis werd gesteld, en het leek me niet gepast. Vergeef me de woorden, maar het was alsof er een opbod was terwijl het Ruinirapport zeer goed gemaakt werd. Op zondagmorgen ontving de prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer een brief van mij waarin Ik hem gevraagd heb om die tegengestelde meningen niet aan de Feria Quarta maar voortaan aan mij persoonlijk te bezorgen. Al deze meningen werden bestudeerd, en dat wil ik beklemtonen, ze tonen allemaal hoe solide het Ruinirapport is.

Drie zaken moeten van elkaar onderscheiden worden: de eerste verschijningen, toen de zieners nog kinderen waren. Het rapport stelt min of meer dat dit nog verder onderzocht moet worden. De verschijningen of vermeende verschijningen: daarbij heeft het rapport twijfels. Persoonlijk ben ik van mening: ik verkies de Madonna als Moeder, onze Moeder, en niet als vrouw die aan het hoofd staat van een telegraafkantoor dat elke dag op een bepaald uur een boodschap moet uitsturen. Zo is de Moeder van Jezus niet. Zulke vermeende verschijningen hebben niet veel waarde. Dat zeg ik als mijn persoonlijke mening. Maar het mag duidelijk zijn: wie denkt dat de Madonna zegt: "Kom morgen op dat uur naar hier en Ik zal een boodschap geven aan dié ziener"? Neen. Er moet onderscheid gemaakt worden tussen de twee periodes van verschijningen. Ten derde, het hart van het Ruinirapport is het spiritueel gegeven, het pastoraal gegeven. De mensen gaan erheen en bekeren zich. Mensen ontmoeten er God en veranderen hun leven... maar... er zijn geen toverstokjes daar. Dat spiritueel en pastoraal gegeven kan niet genegeerd worden. Maar om daar klaar in te zien, met alle antwoorden die de theologen mij bezorgd hebben, heb ik een goede bisschop aangesteld die ervaring heeft in het omgaan met de pastorale kant. Na afloop zal u van hem wat nieuws vernemen."

Update 7-4-2017: De vragen van en antwoorden aan de pers werden toegevoegd.

Woensdag 5 april 2017 gaf monseigneur Henryk Hoser, gezant van de Paus, een bijzonder mooie persconferentie in Medjugorje. Hieronder vind je de transcriptie van de woorden van Mgr. Hoser.

"Goedendag dames en heren,

Ik moet van start gaan met enkele verduidelijkingen en verontschuldigingen. Het kader van mijn missie is bepaald door de Heilige Stoel, dat wil zeggen, we zijn gekomen om naar de pastorale noden va de pelgrims in Medjugorje te luisteren en ze te onderzoeken.

Het is mijn eerste bezoek aan Medjugorje, ik ben naar hier gekomen zonder de situatie ter plaatse te kennen, maar wel wetende dat dit een bedevaartplaats is van internationaal niveau. Ik bedien me van de Franse taal omdat die sedert lang, en nog altijd trouwens, een diplomatieke taal is. Jullie verwachten van mij ongetwijfeld mijn indrukken en mijn conclusies te horen.

Lees meer...

Mgr. Hoser tijdens de Homilie op zaterdag 1 april 2017

Update 5-4-2017: De volledige tekst van de Homilie werd aan dit bericht toegevoegd. Klik op 'Lees meer...' voor de uiterst bemoedigende en hoopvolle woorden van mgr. Hoser!

Zaterdagavond 1 april was mgr. Hoser hoofdcelebrant tijdens de avondmis in Medjugorje. Hij hield de homilie in het Frans, je kan ze hieronder integraal herbeluisteren. Meerdere aanwezigen getuigden na afloop hoe de parochianen van Medjugorje tot tranen toe bewogen waren door de Homilie van de Pauselijke gezant.

Mgr. Hoser zei onder meer: "Daarom, die verering, die hier zo sterk is, is van het allergrootste belang en zij is nodig voor de hele wereld." en ook: "Ik wil jullie bemoedigen, namens de Paus, als zijn gezant." (Er werd luid geapplaudisseerd toen hij dit zei.) Mgr. Hoser richtte ook enkele woorden tot 'degenen die de liefde van God nog niet ervaren hebben' en roept ons op om liefdesgetuigen te zijn.

Lees meer...

Mgr. Henryk Hoser (tweede van rechts) in de kerk in MedjugorjeVandaag om 15u15 is aartsbisschop Henryk Hoser aangekomen in Medjugorje. Hij werd vergezeld door pater Miljenko Steko, provinciaal van de Franciscanen in Herzegovina, en tal van andere Franciscanerpaters uit Medjugorje. Een grote menigte parochianen en pelgrims wachtte de pauselijke gezant op en verwelkomde hem met een luid applaus. Mgr. Hoser kreeg een boeket bloemen aangeboden door twee kinderen en ging vervolgens de parochiekerk binnen om er te bidden. 

Kardinaal Vinko Puljic met pauselijk gezant Henryk HoserOp maandag was mgr. Hoser aangekomen in Sarajevo waar hij een ontmoeting had met Kardinaal Vinko Puljic. Ook de nuntius van de Paus in Herzegovina, mgr. Luigi Pezutto, had een ontmoeting met Hoser, net als de bisschop van Mostar, mgr. Ratko Peric.

 

Kort filmpje van mgr. Hoser in de kerk van Medjugorje

Fotoreportage van de aankomst van mgr. Henryk Hoser in Medjugorje

Monseigneur Henryk HoserNa zijn aanstelling tot Pauselijke gezant voor Medjugorje gaf aartsbisschop Henryk Hoser een kort interview aan de Italiaanse website La Fede Quotidiana:

Excellentie, had u deze aanstelling verwacht?

- "Nee, en ik weet niet waarom de Paus mij aangewezen heeft. Natuurlijk ben ik dankbaar, ik leg mijn volledige toewijding in deze opdracht, deze missie verontrust me geenszins."

U gaat door voor een conservatieve bisschop...

- "Ik zou mezelf zo niet noemen. Liever ben ik een man van de Kerk die trouw blijft aan het Woord, aan de leer en de traditie, aan alle documenten. Dus als dat conservatief betekent, dan ben ik conservatief ja."

Polen, waarvan u een kind bent, heeft over het algemeen positieve gevoelens over Medjugorje...

- "De katholieken van deze natie die zo diep Mariaal is, hebben een positieve kijk op Medjugorje en velen van hen gaan naar daar, wel 200.000 elk jaar. Maar ik zal mij niet bezig houden met theologische aspecten of met de Verschijningen, maar alleen met de Pauselijke opdracht, en die is louter pastoraal."

En de zieners?

- "Zij zijn voor mij geen probleem en zijn ook niet hét probleem. Ik herhaal, dat maakt geen deel uit van mijn opdracht."

Johannes Paulus II die u goed gekend heeft, stond positief tegenover Medjugorje...

- "Hij had een grote devotie tot de Heilige Maagd in het algemeen, ook tot die van Medjugorje. Daar is niets mis mee."

Onze-Lieve-Vrouw van Medjugorje staat bekend als de Koningin van de Vrede. Ook u bent een pleitbezorger van gezinswaarden...

- "Dat is waar. Het is heel belangrijk om Maria te aanroepen voor de bescherming van het gezin, bestaande uit man en vrouw, verenigd door het sacrament van het huwelijk. In Medjugorje vinden we Rozenkransgebed, Eucharistische aanbidding, vasten en boete en dit is heel belangrijk voor de ontwikkeling van het geloof. Dat moet gestimuleerd en aangemoedigd worden."

Wat zijn de vruchten van Medjugorje?

- "Zoals ik al zei, zal ik mij beperken tot de pastorale opdracht en zal ik niet de waarachtigheid onderzoeken. Wat de vruchten voor de zielen betreft, die lijken positief. Met die vruchten bedoel ik de praktijk van de sacramenten, bekeringen, mensen die hun leven veranderen, deelname aan de Mis. Dat gebeurt in Medjugorje en dat kunnen we niet ontkennen of pastoraal negeren."

U bent de afgelopen tijd ernstig ziek geweest. Klopt het dat u ook gebeden heeft tot Onze-Lieve-Vrouw van Medjugorje?

- "Ik heb malaria opgelopen in Afrika. Ik heb gebeden tot de Heilige Maagd. Ik geloof in Maria en in al haar verschijningsvormen."

Mgr. Henryk Hoser, aartsbisschop van Warschau-Praag en speciaal gezant voor MedjugorjeOp 11 februari 2017 heeft de Heilige Vader aan aartsbisschop Henryk Hoser, Sociëteit voor Katholiek Apostolaat, de opdracht toevertrouwd naar Medjugorje te gaan als speciaal gezant van de Heilige Stoel.

De missie heeft als doel het verwerven van een diepere kennis van de pastorale situatie daar en vooral, van de behoeften van de gelovigen die daarheen gaan op bedevaart, en op basis daarvan, om mogelijke pastorale initiatieven voor de toekomst voor te stellen. De missie heeft derhalve een uitsluitend pastoraal karakter.

Van aartsbisschop Hoser, die zal doorgaan met zijn rol als bisschop van Warschau-Praag uit te oefenen, wordt verwacht dat hij zijn mandaat als speciale gezant eindigt tegen de zomer van dit jaar.

In antwoord op vragen van journalisten zei Greg Burke, directeur van het Persagentschap van de Heilige Stoel: "De speciale gezant van de Heilige Stoel zal niet ingaan op de kwestie van de Mariaverschijningen, die de bevoegdheid is van de Congregatie voor de Geloofsleer.  De missie van aartsbisschop Hoser is een teken van zorg van de Heilige Vader voor de pelgrims. Het doel van de missie is niet onderzoekend maar strikt pastoraal. De speciale gezant van de Heilige Stoel zal in contact staan met de diocesane Bisschop en de Franciscanen aan wie de parochie van Medjugorje is toevertrouwd, en met de gelovigen in Medjugorje."

Bronnen: http://press.vatican.va en http://en.radiovaticana.va/

Paus Franciscus met Kardinaal Gerhard MüllerHet Kroatische dagblad Slobodna Dalmacija.hr publiceerde vrijdag 11 november 2016 een exclusief interview met Kardinaal Gerhard Müller, prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer. Daarin werd ook gevraagd naar de status en de toekomst van Medjugorje:
- Medjugorje is uitgegroeid tot een wereldwijd bedevaartsoord, maar werd op hetzelfde moment, sinds haar oprichting, een plaats van controverse in onze lokale kerk. Wat is de positie van de Heilige Stoel, en van u, als voorzitter van de Congregatie voor de Geloofsleer? Zijn de verschijningen van bovennatuurlijk karakter, en wat is het lot van Medjugorje voor de toekomst?

De Kardinaal antwoordde: "Wat Medjugorje betreft moeten we wachten op een verklaring en besluit van de hoogste autoriteit van de universele Kerk. Wat het bovennnatuurlijk karakter betreft van de gebeurtenissen in Medjugorje, voldragen Katholiek geloof en kinderlijke liefde voor de Maagd Maria, Moeder van God, zijn niet afhankelijk van fenomenen zoals verschijningen of boodschappen.

De echte fundamenten van het Katholiek geloof in Maria zullen altijd haar maagdelijkheid en Goddelijke moederschap zijn, haar Onbevlekte Ontvangenis en Tenhemelopneming, zoals blijkt uit de lezing van de documenten Lumen Gentium hoofdstuk VIII, de constitutie van het Tweede Vaticaans concilie, en de Apostolische Exhortatie Marialis Cultus van Paulus VI uit 1974."

Pater Lombardi reageert op Radio VaticanaTwee interessante reacties kwamen vandaag uit het Vaticaan op de berichtgeving door Večernji list dat Medjugorje een Heiligdom zou worden onder bevoegdheid van Rome. Aan Radio Vaticana zei pater Frederico Lombardi, hoofd van de persdienst van het Vaticaan, dat de berichtgeving over de aanstelling van een administrator voor Medjugorje voorbarig is. Pater Lombardi: "In de laatste paar dagen waren er geruchten over de mogelijke benoeming van een apostolisch administrator voor het Heiligdom van Medjugorje, die toezicht houdt en rechtstreeks rapporteert aan de Heilige Stoel. Dit maakt het voorwerp uit van onderzoek en is één van de hypothesen, naast andere, waarover nog geen beslissing werd genomen. Het is derhalve voorbarig om te spreken van een op handen zijnde beslissing".

Aan Katholisch.de verkaarde de persdienst van het Vaticaan "dat men alleen maar kan spreken van een administrator van zodra zijn benoeming wordt aangekondigd door het Staatssecretariaat".

Twee opvallende vaststellingen... Eén: het bericht van Večernji list is vast en zeker voorbarig, maar wordt nergens ontkend. Het is wel degelijk één van de pistes die onderzocht wordt en ernstig kans maakt. En twee: pater Lombardi spreekt in zijn officiële reactie nu reeds onomwonden over het "Heiligdom van Medjugorje"!

Večernji list: Medjugorje wordt Heiligdom onder toezicht VaticaanHet Kroatische dagblad Večernji list schrijft vandaag dat Paus Franciscus besloten heeft Medjugorje te erkennen als Heiligdom en onder bewind van het Vaticaan te plaatsen. Daarmee zou het bedevaartsoord onttrokken worden aan de bevoegdheid van de lokale bisschop, Mgr. Ratko Peric van Mostar. De Heilige Stoel zou een administrator benoemen die moet garanderen dat er geen afwijkingen op de Kerkelijke leer zullen zijn. Het beheer van de parochie en de parochiale activiteiten blijft ongewijzigd in handen van de Franciscanen uit de provincie Herzegovina, zo stelt het bericht nog. De aanstelling van een nieuwe Kerkelijke beheerder die de verantwoordelijkheden van mgr. Peric overneemt, zou voor de komende maanden zijn.

Dat het Kerkelijk gezag over Medjugorje in handen komt van het Vaticaan én het bedevaartsoord de langverwachte erkenning krijgt als Heiligdom lijkt een ideale oplossing om voor- en tegenstanders van Medjugorje te verzoenen. Tegenstanders zullen tevreden zijn met het toezicht door het Vaticaan. Voorstanders prijzen zich gelukkig met de ruggensteun die deze erkenning betekent voor het geloofsleven in Medjugorje. Een scenario dat u reeds eind 2012 kon lezen op Bedevaart.net: www.bedevaart.net/medjugorje-op-weg-naar-erkenning.html

Beslissing


Een finale beslissing over Medjugorje ligt in handen van zijne Heilige Vader de Paus 

 

De Paus zal beslissen over Medjugorje

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish