Kardinaal Christoph Schönborn van Wenen"Paus Franciscus zou een jaar of meer tijd kunnen uittrekken voor het bestuderen van het Medjugorjerapport alvorens een besluit kenbaar te maken", zo heeft kardinaal Christoph Schönborn bekend gemaakt in een kort video-interview. De Oostenrijkse kardinaal maakte deel uit van de entourage van de Paus bij diens bezoek aan Redipuglia in Italië op 13 september laatstleden.

"We hebben alle documenten overgemaakt en de Paus bekijkt deze nu. Men zegt wel dat er elk moment een uitspraak kan komen, maar de Paus kan er even goed een jaar of langer over doen. Maar maak je geen zorgen intussen. Laten we naar Medjugorje blijven gaan in geloof. Het belangrijkste is te geloven!

Er is goed werk geleverd (door de Congregatie voor de Geloofsleer, nvdr). De wijsheid van de Kerk zal ons een besluit brengen. Bid en heb vertrouwen. Onze-Lieve-Vrouw is daar, de Gospa is daar. We zijn niet alleen! De Heer draagt zorg voor zijn volk. Wij zijn vertrouwvol", zei de kardinaal nog.

Bekijk het interview hieronder:

Kardinaal Schönborn: "Paus is enthousiast over Medjugorje"Tijdens een interview van de Spaanse priester Juan Garcia Inza met kardinaal Christoph Schönborn, Aartsbisschop van Wenen en lid van de congregatie voor de Geloofsleer, heeft deze laatste gezegd dat: "Paus Franciscus heel geïnteresseerd is in alles van Medjugorje".

De Kardinaal vertelde dat hij als lid van de Congregatie voor de Geloofsleer (CGL) deel uitmaakte van het onderzoek naar de gebeurtenissen in Medjugorje. "De Paus heeft de volledige studie van de CGL over Medjugorje reeds opgevraagd nog vooraleer de CGL haar conclusies neergeschreven had, omdat Paus Franciscus zo geïnteresseerd is in alles wat Medjugorje aangaat."

De Kardinaal zei verder dat sommige commissieleden zich erover verwonderden en het verdacht vonden dat de Heilige Maagd reeds zo lang dagelijks verschijnt. De Paus moet daarop gezegd hebben dat de Heer meermaals per dag aan zuster Faustina verschenen is, dat de Kerk haar goedkeuring hierover verleend heeft en de Poolse zusters inmiddels Heiligverklaard heeft.

Toen de Kardinaal gevraagd werd naar de toekomst voor Medjugorje antwoordde hij: "Eén ding is duidelijk. De Kerk zal niet zomaar afbreken wat jarenlang opgebouwd is. De wereld zal gefascineerd zijn door Medjugorje."

Paus Franciscus bidt tot Onze-Lieve-Vrouw van Medjugorje

Gisteren verscheen op Twitter deze opvallende foto van Paus Franciscus bij een beeld van de Gospa van Medjugorje.

Terwijl de wereld uitkijkt naar een uitspraak van de Paus over Medjugorje als heiligdom en bedevaartsoord, laat deze foto aan duidelijkheid niets te wensen over. De Paus die vol nederigheid bidt tot de Koningin van de Vrede!

Pater Frederico Lombardi: "Werkzaamheden onderzoekscommissie zijn afgerond."De woordvoerder van het Vaticaan, pater Frederico Lombardi, heeft bevestigd wat u enkele dagen geleden op Bedevaart.net kon lezen: de werkzaamheden van de Onderzoekscommissie naar Medjugorje zijn officieel afgerond. Ook Radio Vaticana maakt er formeel melding van.

Afgelopen donderdag had Paus Franciscus nog een ontmoeting met Aartsbisschop Vinko Puljic van Sarajevo. De inhoud van het gesprek werd niet vrijgegeven, maar Kardinaal Puljic had eerder reeds laten verstaan dat de onderzoeksdaden van de commissie afgerond waren.

Kardinaal Vinko Puljic afgelopen donderdag bij Paus FranciscusHet is nu aan de Congregatie voor de Geloofsleer om het rapport van de commissie grondig te bestuderen en op grond daarvan een advies over te maken aan de Heilige Vader, die verder autonoom een uitspraak kan doen.

Mgr. Vinko Puljic: 'Op het einde van ons werk'Diverse bronnen maken gewag van een nakend einde van de werkzaamheden van de in 2010 opgerichte onderzoekscommissie naar Medjugorje. In een interview gisteren met de Kroatische nieuwswebsite 24sata.hr ("24 uur") zei kardinaal Vinko Puljic te verwachten dat de commissie zeer snel haar werk zou afronden.

"We zijn op het einde van ons werk, maar hieruit mag men geen voorbarige conclusies trekken. We zullen de bevindingen van ons onderzoek overmaken aan de Congregatie voor de Geloofsleer. Deze zal op haar beurt een voorstel overmaken aan de Heilige Stoel. Het is dan aan de Heilige Vader om een besluit aan te kondigen."

De nieuwswebsite beweert verder dat er maar twee uitkomsten mogelijk zijn: ofwel een bestendiging van het standpunt van de Kroatische Bisschoppenconferentie uit 1991 (namelijk dat het op dit ogenblik nog niet mogelijk is vast te stellen dat de Verschijningen van bovennatuurlijke aard zijn), ofwel een erkenning van Medjugorje als Heiligdom waarmee officiële bedevaarten voortaan toegestaan worden.

Vandaag pakt een andere nieuwswebsite, Bitno.net, uit met het bericht dat de Onderzoekscommissie aanstaande vrijdag 17 januari de werkzaamheden formeel beëindigt en haar taken neerlegt. Bitno zegt dit te weten uit "exclusieve bronnen". Het valt niet te verifiëren hoe betrouwbaar de vermelde bronnen zijn, maar samen met de uitspraken van Kardinaal Puljic ziet er toch naar uit dat er in de loop van 2014 effectief meer nieuws zou kunnen verwacht worden. Zoals steeds volgt Bedevaart.net de zaak op de voet en informeren wij u meteen wanneer Paus Franciscus zich uitspreekt over Medjugorje.

Kardinaal Vinko Puljic: "Onderzoek gaat door"Kardinaal Vinko Puljic, lid van de onderzoekscommissie van het Vatikaan naar Medjugorje, heeft deze week verklaard dat de onderzoekswerkzaamheden van de commissie nog gewoon doorgaan. In februari 2012 had de Kardinaal nog gehoopt om rond te zijn voor het einde van 2012.

Aan het Bosnische nieuwsagentschap FENA ontkrachtte de Aartsbisschop van Sarajevo het gerucht dat de commissie klaar zou zijn met haar werk. Hij voegde eraan toe niet te weten wanneer het onderzoek dan wel afgerond zou zijn: "Het klopt dat ik graag binnenkort klaar zou zijn, want ik heb nog vele andere verantwoordelijkheden. Maar we zijn verplicht nog enkele zaken te bestuderen."

De Kardinaal zei verder ook nog dat, wanneer de onderzoekscommissie klaar is, zij de resultaten van het onderzoek zal overmaken aan de Congregatie voor de Geloofsleer die op haar beurt een voorstel overmaakt aan Paus Franciscus. Het eindbesluit ligt dan bij Zijne Heiligheid. De Kardinaal wilde zich op geen enkele wijze uitspreken over de richting die de conclusies van de commissie uitgaat.

Gevraagd naar de kansen op een erkenning als Heiligdom zei de Kardinaal dat dergelijk besluit onder de bevoegdheid van de plaatselijke Bisschop valt. Hij wees er ook op dat heel wat bedevaartplaatsen in de volksmond als Heiligdom betiteld worden, maar dat officieel niet zijn. Op de vraag hoe lang een erkenningsprocedure als Heiligdom in beslag neemt, antwoorde de Kardinaal: "De Kerk heeft geen haast."

Nuntius Carlo Maria ViganoRecent werden twee toespraken en de daarmee gepaard gaande Verschijningen aan ziener Ivan Dragicevic in twee kerken in de Verenigde Staten afgelast. De reden daarvoor was eerst niet duidelijk, maar nu blijkt de Apostolische Nuntius in de VS een brief geschreven te hebben aan mgr. Ronny Jenkins, het hoofd van de Bisschoppenconferentie in de USA. U vindt de brief met Nederlandse vertaling hieronder.

Lees meer...

Kardinaal Maradiaga bij Paus Benedictus XVIKardinaal Oscar Andres Rodriguez Maradiaga is Aartsbisschop van Tegucigalpa in Honduras en werd recent genoemd bij de grote kanshebbers voor de opvolging van Paus Benedictus XVI. Van 8 tot 10 februari 2013 verzamelden 4000 jongeren in Honduras voor een mini-Medjugorje-jongerenfestival. Ook ziener Ivan Dragicevic was er te gast. Een aankondiging was te lezen op Bedevaart.net Naar aanleiding van deze jongerendagen gaf Kardinaal Maradiaga een interview aan de Spaanse katholieke nieuwswebsite Religión en Libertad. Daarin omschreef de Kardinaal Medjugorje als een gps voor de mensheid.

Lees meer...

Pastoor Sakota na de H. Communie vlakbij het Pauselijk baldakijn!De recente deelname van een delegatie uit Medjugorje aan de Mariale dagen in Rome ging nog niet gepaard met een officiële erkenning van Medjugorje als Heiligdom. De onderzoekscommissie zet haar werk verder. Toch kunnen we niet naast een aantal zeer opvallende signalen kijken.

Op de Mariale dagen van 12 en 13 oktober waren afvaardigingen uitgenodigd uit verscheidene erkende bedevaartsoorden: Fatima, Lourdes, Banneux-N.D., Guadalupe, enz... Medjugorje was het enige niet-erkende bedevaartsoord dat een uitnodiging ontving van het Vaticaan. En toeval of niet, de groep uit Medjugorje kreeg op Sint-Pietersplein de beste en meest prominente plaatsen toegewezen, onmiddellijk achter de bisschoppen en kardinalen, het dichtste bij de Paus!

En alsof dat nog niet voldoende was, heeft Paus Franciscus op zondag 20 oktober een foto van de Madonna van Tihaljina op zijn Facebookpagina geplaatst. Het Mariabeeld van Tihaljina is algemeen bekend als de beeltenis waarmee de Koningin van de Vrede in Medjugorje wordt afgebeeld.

Al deze tekenen staan niet gelijk met een officiële erkenning door het Vaticaan, daarover mag geen onduidelijkheid bestaan. Maar wanneer de Paus zelf uitpakt met een foto van de Gospa van Medjugorje mag het duidelijk zijn dat het Vaticaan het licht niet (langer) onder de korenmaat wilt plaatsen. Bidden we vol hoop en vertrouwen voor een spoedige realisatie van Gods plan met Medjugorje en met ons.

pauselijkefacebookpaginaKlik op het plaatje om de Facebookpagina van de Paus
te bekijken en scroll door tot 20 oktober 2013

Beslissing


Een finale beslissing over Medjugorje ligt in handen van zijne Heilige Vader de Paus 

 

De Paus zal beslissen over Medjugorje

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish