Medjugorje: uitspraak nadertDe "National Medjugorje Movement" organiseert bedevaarten naar Medjugorje vanuit Groot-Brittannië en helpt de Boodschappen uit Medjugorje verspreiden. Op haar website verscheen het meest evenwichtige en objectieve artikel over het onderzoek naar Medjugorje van de voorbije maanden. We delen het graag met u.

"Wie gelooft dat de Heilige Maagd verschijnt in Medjugorje zal de Boodschap van 25 augustus 1997 hartverscheurend profetisch vinden:

"Lieve kinderen, God heeft mij deze tijd gegeven als een geschenk voor jullie, zodat Ik jullie kan onderrichten en kan leiden op de weg van het heil. Lieve kinderen, nu begrijpen jullie deze genade niet, maar spoedig zal de tijd komen dat jullie met weemoed terugdenken aan deze Boodschappen. Leef daarom, mijn lieve kinderen, volgens alle woorden die Ik jullie tijdens deze tijd van genade gegeven heb en blijf bidden, totdat het gebed voor jullie een vreugde wordt. Heel bijzonder nodig Ik degenen uit die zich aan mijn Onbevlekt Hart hebben toegewijd, om voor anderen een voorbeeld te zijn. Ik nodig alle priesters en alle mannelijke en vrouwelijke religieuzen uit de rozenkrans te bidden en deze aan anderen te leren bidden. Lieve kinderen, de rozenkrans is Mij bijzonder dierbaar. Open je hart voor Mij door het bidden van de rozenkrans, dan kan Ik jullie helpen. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Of de Boodschappen verder verspreid zullen mogen worden via onofficiële kanalen weten we nog niet. Pater Marinko Sakota, pastoor van Medjugorje, heeft de zieners kort na het Jongerenfestival thuis bezocht, met uitzondering van Vicka die in het ziekenhuis lag, en besprak met ieder van hen dat ze zich moeten voorbereiden op een tijd waarin ze niet langer openbaar de gebeurtenissen kunnen delen, noch openbaar Verschijningen ontvangen of getuigenis afleggen. 

Geen enkele mediabron kon het 'dossier Ruini' reeds inkijken. De onderzoekscommissie is erin geslaagd het dossier van kardinaal Ruini volkomen geheim te houden. Volgens onze bronnen werd de commissie van een twintigtal leden opgedeeld in twee subcommissies: één om positieve argumenten te zoeken en één om negatieve argumenten te zoeken, net zoals bij het proces van de heiligverklaring waarbij er advocaten zijn 'ten gunste', en advocaten 'van de duivel'.

Lees meer...

Opnieuw een fout bericht over Medjugorje gelanceerdItaliaans journalist Gianluca Barile heeft, net als aan het begin van de zomer, opnieuw nodeloos onrust gezaaid aangaande de positie van Medjugorje. Opnieuw lanceerde deze "Vaticaankenner" een foutief bericht dat inmiddels officieel ontkend werd.

Barile beweerde dat kardinaal Müller, prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, een instructie zou uitgeschreven hebben die de zieners verbiedt om nog publieke Verschijningen te ontvangen en de Boodschappen van Medjugorje te verspreiden. De parochie van Medjugorje heeft formeel ontkend een dergelijke onderrichting gekregen te hebben.

De enige correcte status van het onderzoek naar Medjugorje luidt: er heeft nog geen slotvergadering plaatsgevonden van de Congregatie voor de Geloofsleer. Wanneer dat wel het geval zal zijn -mogelijk in de loop van dit najaar- zal de Congregatie vervolgens een advies overmaken aan de Paus. De Heilige Vader (en niemand anders) zal een uitspraak doen over Medjugorje.

Tot zolang zal satan ongetwijfeld trachten verdeeldheid en verwarring te zaaien. Laten we ons niet misleiden. Met Onze-Lieve-Vrouw als voorspreekster en middelares bidden we vol vertrouwen voor een spoedige realisatie van Gods plan voor Medjugorje.

Paus Franciscus bij een replica van de Madonna van TihaljinaTijdens een interview met Katolisch.de, de officiële nieuwssite van de Duitse Bisschoppenconferentie, heeft kardinaal Gerhard Müller de stand van zaken in het onderzoek naar Medjugorje herhaald. Kardinaal Müller is de voorzitter van de Congregatie voor de Geloofsleer.

Katholisch.de:  De Paus heeft een spoedige uitspraak over het Bosnische bedevaartsoord Medjugorje, waar al tientallen jaren vermeende Mariaverschijningen gebeuren, in het verschiet gesteld. Thans is uw autoriteit aan zet. Hoe gaat het verder?

- Kardinaal Müller: "Zoals bekend heeft een door kardinaal Camillo Ruini geleide commissie de afgelopen jaren de hele kwestie grondig onderzocht. Alle materiaal en documentatie die verzameld werd, wordt in de herfst besproken tijdens een gewone zitting van de Congregatie voor de Geloofsleer (CGL). Het standpunt van de CGL wordt daarna voorgelegd aan de Heilige Vader voor een nader besluit."

Overigens is kardinaal Ruini (84) enkele dagen geleden opgenomen in het Instituto Neurologico Mediterraneo in de regio Molise (I), een neurologisch ziekenhuis dat gespecialiseerd is in het behandelen van de ziekte van Parkinson.

Zienster Marija Pavlovic in Citadella (I)Vrijdag 10 juli zou Marija Pavlovic, volgens plan, deelnemen aan een Medjugorjegebedsbijeenkomst in Cittadella nabij Padua, Italië. Voor de bijeenkomst daagden 600 gelovigen op, hoewel de zaal slechts plaats bood aan 150 aanwezigen. De bijeenkomst was aangekondigd in de lokale pers en werd onder meer bijgewoond door de plaatsvervangende burgemeester. Echter, reeds na enkele minuten werd de samenkomst noodgedwongen afgeblazen door de zienster zelf.

Het bisdom Padua had immers de priesters en gelovigen gevraagd om de gebedsbijeenkomst niet bij te wonen. De verklaring van het Bisdom luidde als volgt: "De Congregatie voor de Geloofsleer wijst erop, totdat nieuwe bepalingen uitgevaardigd zijn door de Heilige Stoel, dat de christelijke gemeenschappen, bisschoppen, priesters en gelovigen noodzakelijkerwijze verplicht zijn zich te houden aan de verklaring van Zadar van 10 april 1991 door de Bisschoppen van het voormalige Joegoslavië:  'Op basis van de dusver gedane onderzoeken, kan er niet worden bevestigd [non constat de supernaturalitate] dat deze aangelegenheden bovennatuurlijke verschijningen of onthullingen betreffen.'
Het is daarom de geestelijken en gelovigen van het bisdom niet toegestaan ​​om deel te nemen aan bijeenkomsten, conferenties of vieringen waar de geloofwaardigheid als vanzelfsprekend zou beschouwd worden", aldus het Bisdom.

Toen Marija Pavlovic verklaarde genoodzaakt te zijn de bijeenkomst af te gelasten (zie foto), reageerden de aanwezigen bijzonder teleurgesteld. Marija Pavlovic: "Het Bisdom Padua heeft de organisatoren gewaarschuwd om mij niet te laten bidden met jullie. Ik besloot om toch naar hier te komen. Ik zal niet ongehoorzaam zijn aan de Kerk, maar ik denk dat bidden geen kwaad kan. Ik kan niet mét jullie bidden en kan geen getuigenis afleggen, maar niemand kan mij stoppen om vóór jullie te bidden in mijn hart."

De aanwezigen reageerden teleurgesteld. De mensen hadden een verzengende hitte getrotseerd om Marija te zien. Onder de aanwezige gelovigen vroeg Chiara Lago zich af waarom de Kerk in sommige plaatsen wel samenwerkt met organisatoren van Medjugorjegebedsdagen, terwijl die in Citadella verboden werd.

Steeds meer bronnen hekelen de recente, foute berichtgeving over Medjugorje. Een bloemlezing.

Vaticaan reageert

Pater Frederico LombardiAfgelopen maandag heeft pater Federico Lombardi, directeur van de persdienst van het Vaticaan, bevestigd dat de Commissie voor de Geloofsleer nog geen conclusies getrokken heeft uit het rapport van de onderzoekscommissie naar Medjugorje.

Kardinaal Vinko Puljic reageert

Kardinaal Vinko Puljic met Paus FranciscusEerder had kardinaal Vinko Puljic, Aartsbisschop van Sarajevo en zelf ook lid van de onderzoekscommissie openlijk de media veroordeeld "die de woorden van de Paus vertekenen" en zich gehaast hebben om een eigen interpretatie te geven aan de mogelijke uitkomst van het onderzoek. "De media hebben de gelovigen, de priesters en de pelgrims die een band hebben met deze plaats, verontrust. Het doet me veel verdriet dat de media meer aandacht hebben gegeven aan fout weergegeven verklaringen van de Paus over Medjugorje dan aan andere en grotere zorgen waarmee dit land geconfronteerd wordt.

De verklaringen over Medjugorje, over de Verschijningen van Onze-Lieve-Vrouw en alles wat daarmee samenhangt, werden verkeerd voorgesteld. Het is ontoelaatbaar dat de media, waarvan sommige volkomen overhaast te werk zijn gegaan, de goed band hebben willen ondermijnen tussen de gelovigen die Medjugorje aanvaarden en de Paus, die, volgens mijn overtuiging, een goede en juiste beslissing over Medjugorje zal nemen. Ik heb zelf deel uitgemaakt van de onderzoekscommissie die alle Verschijningen onderzocht heeft. Wij hebben de conclusies die wij getrokken hebben overgemaakt aan de Congregatie voor de Geloofsleer. Deze is momenteel bezig met ons rapport te verwerken en zal het daarna overhandigen aan onze Heilige Vader.

Als mensen me vragen wat ik ervan denk, dan zeg ik: bidden is geen zonde, biechten is geen zonde, het is het allerbelangrijkste!"

Franciscanen van Medjugorje reageren

De voormalige pastorij in Medjugorje (archiefbeeld)Pater Dragan Ruzic van Medjugorje: "De Paus heeft bij mijn weten nog geen uitspraak gedaan over Medjugorje. Wij van onze kant, behouden dan ook de grootste sereniteit.

Zolang de Paus geen uitspraak gedaan heeft, is alles slechts speculatie. Alles ligt in Gods handen en we blijven daar volkomen sereen bij."
 

Zuster Emmanuel reageert

Dierbare broeders en zusters, vrede!

Zuster Emmanuel MaillardZoals u vermoedt, ontvangen wij veel vragen over de stelling van de Kerk ten opzichte van de verschijningen van de Maagd Maria in Medjugorje. Eens te meer worden wij geconfronteerd met een moderne ziekte die erin bestaat in de media uitspraken te lezen, met commentaar en begeestering, wat niet altijd als eerste doel heeft de waarheid door te geven. Iedereen overdrijft met veel rumoer.

Zeker, het is toegelaten zijn persoonlijke mening over het onderwerp te uiten en er kruimeltjes waarheid tussen te voegen. Maar wie zich over de waarheid wil informeren, bezit een veilig middel om de heersende verwarring, onrust, twijfel, bitterheid, opstandigheid, zelfs triomferende voldoening te genezen, die niet noodzakelijk van de Heilige Geest komen.

Dat middel is eenvoudig: naar de informatiebron gaan! Doch, de enige informatiebron van de Heilige Stoel is de daartoe aangestelde woordvoerder: pater Lombardi. Wie van hem een recente verklaring wil zoeken over de stelling van de Heilige Stoel betreffende Medjugorje, zal ze niet vinden! Wie de site van het Vaticaan over dit onderwerp wil raadplegen, zal niets vinden.

Wat te zeggen? Het mediavirus, met zijn tegenspraak en in vele harten onrust zaaiend, heeft nogmaals toegeslagen. De waarheid is dat noch de Congregatie voor de Geloofsleer noch de paus een officiële uitspraak over Medjugorje hebben gedaan. Zij hebben elkaar nog niet ontmoet om samen het onderwerp te bespreken. Daarenboven is voor deze zomer geen enkele samenkomst voorzien. Het is ook heel waarschijnlijk dat het thema van het Gezin – het grote thema van het jaar – voorrang heeft op het dossier Medjugorje. Dus, geduld!

Dat iedereen die in Medjugorje grote genaden gekregen heeft en met heel zijn hart in de leerschool gaat bij de Koningin van de Vrede, gerustgesteld is want vandaag kunnen wij zeggen dat:

  • Medjugorje niet verboden is door de Kerk.
  • De paus zich over Medjugorje nog niet heeft uitgesproken.
  • Iedereen er privaat op bedevaart kan gaan zonder ongehoorzaam te zijn aan de Kerk.
  • De boodschappen niet verboden zijn, iedereen kan ze verspreiden en vooral beleven.
  • De zieners niet vals verklaard zijn.

De Heilige Vader draagt een grote verantwoordelijkheid want het laatste woord zal van hem afhangen. Wij weten dat kardinaal Müller, prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, zich soms negatief heeft uitgesproken over Medjugorje. Daarom moeten wij in deze tijd van genade en strijd veel voor de Heilige Vader bidden tot de Heilige Geest en ook voor hem vasten. Dat Gods wil geschiede!

Welke stelling Rome langs de officiële wegen ook zal nemen, wij zullen ons daaraan onderwerpen. Gehoorzaamheid zal het beste teken zijn dat wij ons met de Koningin van de Vrede op weg begeven. Zij rekent op ons om de volledige verwezenlijking van Haar plannen te bespoedigen. Want, vergeten wij het niet: "Op het einde zal Mijn Onbevlekt Hart overwinnen!"

Zr. Emmanuel (vertaling: Maranatha gemeenschap)

Uitgerekend gisteren, op de 34ste verjaardag van de Verschijningen, verscheen een Medjugorjekritisch artikel van één enkele Italiaanse blogger. Diverse media sprongen als uitgehongerde leeuwen op de prooi om het kwaad verder te verspreiden, zonder enige moeite om de feiten te checken.

De geruststellende tweet van Radio Maria ItaliëVrijwel meteen maakte Radio Maria Italië met een bericht op Twitter (afbeelding hiernaast) immers bekend dat de vergadering waarop het artikel gebaseerd is, nooit heeft plaatsgevonden: "De Congregatie voor de Geloofsleer hield géén plenaire vergadering over Medjugorje. Slaap rustig. De Gospa waakt."

Het gezaghebbende Vatican Insider treedt die visie vandaag bij. Vatican Insider-journalist Andrea Tornielli heeft het bericht dat Gianluca Barile gisteren publiceerde en waarin hij beweerde dat de CGL woensdag zijn plenaire vergadering (feria quarta) over Medjugorje had gehouden, weerlegd. Tornielli stelt dat de kardinalen en bisschoppen het dossier nog niet hebben onderzocht en dat alles wordt uitgesteld tot na de zomer. Hij suggereert dat het mogelijk is dat de CGL na het beëindigen van de Synode over het gezin nogmaals samenkomt en dan zou een uitspraak niet vóór het najaar van 2015 zijn.

Vatican Insider meldt dat de feria quarta zal bijgewoond worden door 25 kardinalen en bisschoppen, onder wie staatssecretaris Pietro Parolin, de prefect van de Congregatie voor de Evangelisatie van de Volkeren Fernando Filoni, de voorzitter van de Pauselijke Raad voor Wetgevende Teksten Francesco Coccopalmeiro, de aartsbisschop van Napels Crescenzio Sepe, de aartsbisschop van Wenen Christoph Schönborn en aartsbisschop Jean-Pierre-Ricard van Bordeaux.

Tornielli beweert ook dat de leden van de feria quarta nog geen kopie van het dossier hebben ontvangen en dus de tekst van het onderzoeksdossier nog niet kennen.

Bedevaart.net herhaalt z'n oproep: blijven we vertrouwvol bidden. De vruchten van Medjugorje vallen niet te ontkennen.

Paus Franciscus met Kardinaal Gerhard Müller, hoofd van de Congregatie voor de GeloofsleerVolgens het Kroatische dagblad Vecernji List, de krant die afgelopen zaterdag Paus Franciscus kon bevragen over Medjugorje, bereidt het Vaticaan een besluit voor dat het wereldwijde getuigenis door Medjugorjezieners moet inperken. Als reden wordt onvoldoende theologische scholing opgegeven. Ook zouden de zieners tijdens het getuigen vaak aan hun lot overgelaten worden, zonder voldoende ondersteuning door de Kerk.

De krant zegt verder te weten dat de Kerkelijke hiërarchie er geen probleem mee heeft dat de zieners de Boodschappen van Medjugorje blijven verspreiden en dat de zieners beschermd zullen worden door toezicht en verbondenheid met de Kerk.

Het rapport waaruit de krant citeert, stelt verder dat er geen oordeel zal worden uitgesproken over de Verschijningen zolang deze nog duren, en wellicht zelfs niet zolang de laatste ziener nog in leven is. De parochie van Medjugorje zou onder groter toezicht komen van de Heilige Stoel, waarbij wordt benadrukt dat men tevreden is met het pastorale werk van de plaatselijke Franciscanen, maar niet met alles wat er gebeurt met de zieners en hun omgeving.

Indien het rapport waaruit Vecernji List citeert, bewaardheid wordt, bevat dit heel wat positieve elementen voor Medjugorje. Het toezicht en de ondersteuning die de Kerk belooft, het verder naar zich toehalen van Medjugorje (en dus weg van de diocesane hiërarchie), en het instemmen met de verdere verspreiding van de Boodschappen en de openlijke complimenten voor de Franciscanen zijn zeker hoopvol te noemen.

Ivan reageerde vanuit Boston (archieffoto)Ziener Ivan Dragicevic reageerde vanuit zijn huis in Boston: "Wij vragen enkel om God te volgen, en niet om mensen of een vreemde ideologie te volgen. God moet de eerste plaats krijgen. Al die jaren dat Onze-Lieve-Vrouw bij ons was, heeft Zij alleen maar getracht ons dichter bij God te brengen.

Wanneer iemand mij morgen vraagt of hij naar mij mag komen of naar de Mis moet gaan, moet hij zeker kiezen voor de Mis, want daar vindt de ontmoeting met Jezus plaats. Hij is onze beste pastorale leraar en opvoeder. We moeten allemaal naar Hem luisteren en Hem navolgen, en wij zieners in het bijzonder.

Ik ben zeker dat de Paus een positieve uitspraak zal doen, ik geloof daarin en hoop daarop. Hij is vervuld van de Heilige Geest en ik geloof dat God zal triomferen! Onze-Lieve-Vrouw is bij ons en leidt ons onvermoeibaar naar Jezus, want Hij is onze vrede, vreugde, liefde, het leven en de zaligheid."

Paus Franciscus tijdens het interview op weg naar RomeTijdens de terugvlucht na het bezoek van Paus Franciscus aan Bosnië-Herzegovina werd een kleine persconferentie belegd waarbij door het lot aangeduide journalisten enkele vragen mochten stellen aan de Paus.

De eerste vraag kwam van Silvije Tomašević van het Kroatische dagblad Večernje List: "Goede avond, Heiligheid. Heel wat Kroaten kwamen op bedevaart en vragen zich af of Uwe Heiligheid Kroatië wil bezoeken. Maar nu we in Bosnië-Herzegovina zijn is er ook veel interesse in het oordeel over Medjugorje."

Paus Franciscus: "Het probleem van Medjugorje... Paus Benedictus XVI heeft in zijn tijd een Commissie opgericht die voorgezeten werd door kardinaal Camillo Ruini, samen met andere kardinalen, theologen en specialisten. Zij hebben een studie uitgevoerd en kardinaal Ruini is me komen opzoeken en heeft de studie aan mij overgedragen, na vele jaren. Ik weet het niet precies, ik denk drie of vier jaar min of meer.

Zij hebben goed werk geleverd, een goed werk. Kardinaal Müller heeft me gezegd dat hij een "feria quarta" zou houden nu (Bedevaart.net: een feria quarta is de maandelijkse overlegbijeenkomst van de Congregatie voor de Geloofsleer over actuele zaken). Ik geloof dat dit gebeurd is op de laatste woensdag van afgelopen maand, ik weet het niet zeker. Maar we zijn op een punt om beslissingen te nemen... en deze zullen dan bekend worden gemaakt... We zullen dan enkele aanbevelingen doen aan de bisschoppen, de richting aangeven die te volgen is."

Silvije Tomašević heeft verklaard dat woordvoerder Fredrico Lombardi nadien gezegd heeft dat het antwoord van de Paus niet wil zeggen dat een besluit voor "zeer binnenkort" is.

Het Italiaanse persagentschap ANSA zegt te weten dat de bijeenkomst waarnaar Paus Franciscus verwijst niet plaatsgevonden heeft op de laatste woensdag van mei, maar voorzien is voor de laatste woensdag van juni. En die woensdag is... 24 juni, de verjaardag van de Verschijningen!

Bekijk hier het interview met Paus Franciscus

Bekijk hier een sfeerreportage van het bezoek van de Paus aan Sarajevo

 

Paus Franciscus met Kardinaal Vinko Puljic van SarajevoAfgelopen week waren de bisschoppen van Bosnië-Herzegovina op ad limina-bezoek bij de Paus. Op de persconferentie na afloop, vrijdag 20 maart, kreeg kardinaal Vinko Puljic de vraag of er ook over Medjugorje gesproken was.

De kardinaal antwoordde: "Er werd met geen woord over Medjugorje gesproken, noch heeft de Paus zelf enig commentaar gegeven. Dit onderwerp zit nog steeds in een beoordelingsfase. Aan allen die denken dat de Paus iets zal zeggen bij zijn aankomst in Sarajevo (6 juni) zou ik zeggen, voel je vrij om iets te verwachten."

Beslissing


Een finale beslissing over Medjugorje ligt in handen van zijne Heilige Vader de Paus 

 

De Paus zal beslissen over Medjugorje

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish