Mgr. Henryk Hoser, uitermate positief over MedjugorjeZoals u eerder kon lezen, gaf Aartsbisschop Henryk Hoser van Warschau-Praag en Pauselijk gezant voor de pastoraal in Medjugorje, recent een interview aan de Poolse nieuwswebsite Deon.pl. We laten u graag meelezen wat een fantastische woorden hij opnieuw uitsprak over Medjugorje:

- Wat zijn de conclusies in uw rapport aan de Heilige Stoel?
Mgr. Hoser: Ik kan enkel maar zeggen dat die conclusies positief waren. De Heilige Vader heeft tijdens de terugreis van Fatima op het vliegtuig reeds gesproken over Medjugorje en nu zond hij Kardinaal Simoni uit Albanië en vroeg hem de Blijde Boodschap te verkondigen daar.

Ik geloof dat alles de goede kant opgaat. Mijn missie was niet om Medjugorje te sluiten, maar om te evalueren of de pastorale bediening goed verloopt, in overeenstemming is met de leer en het leergezag van de Kerk, en efficiënt en goed georganiseerd is. Ik heb geconcludeerd dat dit het geval is. Mijn bevindingen op het vlak van de pastoraal zijn bijzonder positief. De pastorale activiteiten, de liturgie en de seminars zouden op dezelfde manier moeten verdergaan.

- Heeft u voorstellen voor verbeteringen of veranderingen?
Mgr. Hoser: Er is nog veel werk op het vlak van infrastructuur, wetgeving en administratie. Er moet bijvoorbeeld een ruimtelijk plan van ordening komen, want alles is er nogal chaotisch gebouwd. En voor de veiligheid zou het hele terrein een hekwerk moeten krijgen. Ook al is er security, de personen die met andere dan gelovige bedoelingen komen, moeten we weren.

- Is het mogelijk dat na uw rapport de positie van de Kerk verandert met betrekking tot het toestaan van bedevaarten naar Medjugorje?
Mgr. Hoser: Je kan er gerust op bedevaart gaan. Het was anderzijds niet mogelijk een officiële bedevaart te organiseren met een bisschop e.d., maar dat is niet meer actueel. Uiteindelijk zijn er vier kardinalen, veel bisschoppen en duizenden priesters hier al geweest om de gelovigen te begeleiden. De situatie vandaag is dat bedevaarten niet kunnen georganiseerd worden door de kerkstructuren, bisdommen of parochies. Maar groepen mogen gerust met een priester naar hier komen. Hoe dan ook, deze beweging is onstopbaar, en ze mag ook niet gestopt worden omwille van de goede vruchten die eruit voortkomen. Dit is één van de meest levendige plaatsen van gebed en bekering in Europa, met een gezonde spiritualiteit.

- Kan uw rapport bijdragen aan de erkenning van de Verschijningen?
Mgr. Hoser: Niet direct, want dat is een gans andere zaak. Alle tekenen zijn er dat de Verschijningen erkend zullen worden, misschien zelfs nog dit jaar. Laat ons niet vergeten dat de Congregatie voor de Geloofsleer alle documenten over de Verschijningen bezorgd heeft aan het Staatssecretariaat van de Heilige Stoel, dat er nu mee aan het werk is gegaan.

In het bijzonder denk ik dat het mogelijk is om de waarachtigheid van de eerste Verschijningen te erkennen, zoals voorgesteld door de commissie van Kardinaal Ruini. Trouwens, het is moeilijk een ander besluit te trekken, omdat het moeilijk is om aan te nemen dat de zieners al 36 jaar lang liegen. Wat zij zeggen is consistent. Niemand van hen dwaalt of is geestelijk gestoord. Een krachtig argument voor de waarachtigheid van de Verschijningen is hun trouw aan de geloofsleer van de Kerk. Als de Verschijningen, en op zijn minst de zeven eerste, erkend worden, zal dat een gigantische positieve stimulans zijn voor Medjugorje.

- Zou u als Aartsbisschop een bedevaart naar Medjugorje aanbevelen?
Mgr. Hoser: Natuurlijk. Ik zou zeggen dat het een bedevaart is van geestelijke verandering, van bekering en van bevestiging in het geloof, want al die elementen zie je hier bewaarheid worden.

Dank u voor dit interview.

Kardinaal Gerhard Müller

Het hoofd van de Congregatie voor de Geloofsleer, de Duitse kardinaal Gerhard Müller, is opzijgeschoven door paus Franciscus. Het nieuws werd gisteren al uitgebracht door de conservatieve blogs Corrispondenza Romana en Rorate Caeli. Vandaag volgden onder meer La Stampa en Il Messaggero.

Paus Franciscus zou de 69-jarige Müller gisteren gemeld hebben dat zijn mandaat er na vijf jaar op zit. De Duitser kwam op 2 juli 2012 aan het hoofd van de Congregatie, die de doctrine van de kerk uittekent. De Duitse kardinaal wordt beschouwd als een van de grote tegenstanders binnen het Vaticaan van Franciscus' 'Amoris Laetitia', de pauselijke brief over de liefde. Een woordvoerder van het Vaticaan was niet bereikbaar voor commentaar.

Kardinaal Müller was het meest prominente Medjugorjecriticaster binnen het Vaticaan. Onder de namen van potentiële opvolgers komt steevast Kardinaal Christoph Schönborn van Wenen terug, nota bene de grootste Medjugorjeverdediger in het Vaticaan!

Bidden we voor de verwezenlijking van Gods plan met Medjugorje.
"Zdravo Marijo, milosti puna..."

Monseigneur Henryk Hoser bij zijn bezoek aan MedjugorjeAartsbisschop Henryk Hoser, in februari aangesteld tot gezant van de Heilige Stoel voor Medjugorje, is terug in zijn diocees Warschau-Praag. In een telefonisch interview met het Italiaanse dagblad Avvenire vertelde de Poolse prelaat dat hij zijn missie nog niet volledig voleind heeft en dat hij nog bezig is met het schrijven van zijn rapport. Tegen het einde van juni verwacht mgr. Hoser daarmee klaar te zijn. Daarna staat een ontmoeting met Paus Franciscus gepland.

Hij zei aan Avvenire: “Het pastorale werk in Medjugorje is erg intens, goed ontwikkeld en divers. Het is gestoeld op Mariadevotie en tegelijk Christocentrisch: Eucharistische aanbidding, de Kruisweg, de Rozenkrans,… Ik heb absoluut geen fantasietjes of iets afwijkends gezien. Ik zag een klimaat van bezinning, gebed, meditatie, kort samengevat, een grote geestelijke gloed.

Wat het meeste treft is ongetwijfeld de hoeveelheid biechtgesprekken, maar ook heel positief is de manier waarop het geweten gevormd wordt door de organisatie van meetings en seminars. Het aantal pelgrims neemt niet af.

Ik heb geen grote verschillen gezien tussen de parochie van Medjugorje en de Franciscanen enerzijds en de diocesane en religieuze overheid anderzijds. Tal van parochiepriesters uit de omliggende plaatsen komen helpen in Medjugorje. Natuurlijk, bisschop Ratko Peric van Mostar bevestigt zijn duidelijke positie tegen de waarachtigheid van de Verschijningen en onderstreept dat men niet kan bouwen op wat vals is.”

Met betrekking tot de persoonlijke uitspraak die de Paus recent deed aangaande zijn twijfels bij de Verschijningen zei de aartsbisschop: “De Paus heeft zijn persoonlijk standpunt weergegeven op wat we de tweede fase van de Verschijningen noemen.” Aartsbisschop Hoser verwees ook nog naar het gelekte rapport van de Onderzoekscommissie en de mogelijke erkenning van de eerste zeven Verschijningen. Hij trok de vergelijking met de Verschijningen in Kibeho en hoe een commissie daarnaar onderzoek deed vooraleer de Kerk goedkeuring gaf aan de eerste fase voor slechts drie van de zieners van Kibeho.

Vatican Insider maakte de bevindingen en conclusie bekend van de Onderzoekscommissie naar Medjugorje onder leiding van kardinaal Ruini. Dit rapport werpt een geheel ander licht over de uitspraken van Paus Franciscus afgelopen weekend op terugreis van Fatima. Het rapport stelt voor om de eerste dagen van de verschijnigen reeds te erkennen als bovennatuurlijk en spreekt zich uitdrukkelijk uit om Medjugorje om te vormen tot Pauselijk Heiligdom en bedevaarten vanuit parochies en bisdommen voortaan officieel toe te laten. 

Dertien stemmen voor het erkennen van de bovennatuurlijke aard van de eerste zeven verschijningen in Medjugorje, één stem tegen en één onthouding. Een meerderheid aan onthoudingen en vertwijfeling bij de verschijningen sinds eind 1981 tot vandaag. Dat zijn de conclusies van de Onderzoekscommissie naar Medjugorje die in 2010 opgericht werd door Paus Benedictus XVI en voorgezeten door kardinaal Camillo Ruini.

Paus Franciscus enkele dagen geleden op terugreis van FatimaPaus Franciscus verwees naar dit rapport tijdens de persconferentie die hij gaf op de terugvlucht van Fatima, waar hij het onderscheid in beoordeling bekendmaakte tussen de eerste dagen van de verschijningen en de latere. "De commissie bestond uit goede theologen, bisschoppen en kardinalen. Het commissierapport was zeer, zeer goed", zei de Paus.

Het is bekend dat de Paus positief is wanneer het gaat om de geestelijke vruchten en bekeringen ("de mensen gaan erheen en bekeren zich. Mensen ontmoeten er God en veranderen hun leven"), maar hij is negatief wanneer het gaat om de huidige verschijningen ("ik verkies de Madonna als Moeder, onze Moeder, en niet als vrouw die aan het hoofd staat van een telegraafkantoor dat elke dag op een bepaald uur een boodschap moet uitsturen").

Van 17 maart 2010 tot 17 januari 2014 was een commissie actief, voorgezeten door kardinaal Ruini op vraag van Paus Benedictus XVI. Verdere leden waren kardinalen Jozef Tomko, Vinko Puljić, Josip Bozanić, Julián Herranz en Angelo Amato. Daarnaast psycholoog Tony Anatrella, de theologen Pierangelo Sequeri, Franjo Topić, Mihály Szentmártoni en Nela Gašpar, marioloog Salvatore Perrella, antropoloog Achim Schütz, specialist canoniek recht David Jaeger, rector van de Pauselijke theologische faculteit Zdzisław Józef Kijas, psycholoog Mijo Nikić en vertegenwoordiger van de Congregatie voor de Geloofsleer Krzysztof Nykiel. Hun opdracht bestond erin om alle bewijzen te verzamelen en te onderzoeken met betrekking tot Medjugorje en een gedetailleerd rapport te schrijven dat zich uitspreekt over het al dan niet bovennatuurlijk karakter van de verschijningen evenals de best passende pastorale oplossing. De commissie kwam 17 keer samen en besprak alle bewijsstukken die opgeslagen liggen in het Vaticaan, de parochie van Medjugorje en in de archieven van de geheime dienst van het voormalige Joegoslavië. De commissie ondervroeg alle zieners en alle betrokken getuigen en kwam in april 2012 ook zelf naar het dorp in Herzegovina.

Eentje uit de oude doos... Medjugorje tijdens de beginjarenDe commissie stelde een zeer duidelijk verschil vast tussen het begin van de gebeurtenissen en de daaropvolgende ontwikkeling en besloot twee verschillende stemmingen in twee verschillende fasen te houden. De eerste zeven veronderstelde verschijningen tussen 24 juni en 3 juli 1981 werden apart behandeld van de latere. De commissieleden en experten stemden met 13 voor het erkennen van het bovennnatuurlijk karakter van de eerste verschijningen. Eén lid stemde tegen en één expert onthield zich. De commissie stelt dat de zeven jonge zieners psychisch normaal waren en verrast waren door de verschijning en dat zij in het geheel niet beïnvloed werden door de Franciscanen, door de parochie of door enig ander iemand. Zij toonden zich volhardend in het toenmalig beschrijven van de gebeurtenissen, ondanks dat de politie hen arresteerden en bedreigden met de dood. De commissie verwierp ook de hypothese van een duivelse oorsprong van de verschijningen.

Met betrekking tot de tweede fase van de verschijningen nam de commissie nota van een felle interferentie door het conflict tussen de bisschop en de Franciscanen van de parochie, en daarnaast ook het feit dat de verschijningen van tevoren aangekondigd worden, voor elke ziener individueel geprogrammeerd zijn en gevolgd door herhaaldelijke boodschappen. Deze verschijningen gingen verder hoewel de jongeren hadden gezegd dat ze zouden ophouden, wat in praktijk nooit gebeurd is. Dan zijn er nog de "geheimen" met een apocalyptisch luchtje aan, die de zieners zeggen ontvangen te hebben tijdens de verschijningen.

Over deze tweede fase stemde de commissie in twee rondes. Eerst bekeek men de geestelijke vruchten van Medjugorje zonder het gedrag van de zieners daarbij in rekening te brengen. Op dat vlak spraken 3 leden en 3 experten zich positief uit. 4 leden en 3 experten zegden gemengde gevoelens te hebben maar toch overwegend positief. De 3 resterende experten zegden gemengde gevoelens te hebben, maar overwegend negatief. Na de geestelijke vruchten werd dan het gedrag van de zieners beoordeeld. 8 leden en 4 experten zeggen zich niet te kunnen uitspreken, terwijl 2 andere leden tegen een bovennnatuurlijke oorsprong stemden.

Rekening houdende met het feit dat het geestelijk leven van de zieners nooit langdurig gevolgd werd, samen met het gegeven dat de zieners geen groep meer vormen, heeft de commissie besloten om de ban op officiële bedevaarten naar Medjugorje te beëindigen. Aansluitend stemden 13 van de 14 leden en experten voor het toevertrouwen van Medjugorje aan een op te richten authoriteit binnen de Heilige Stoel en voor het hervormen van de parochie in een Pauselijk Heiligdom. Een besluit dat gebaseerd werd op pastorale redenen -de zorg voor miljoenen pelgrims, het vermijden van de vorming van een "parallelle kerk" en het uitklaren van economische vragen- maar dat op zich geen erkenning inhoudt van het bovennatuurlijk karakter van de verschijningen.

Tijdens zijn vliegtuiginterview haalde de Paus twijfels aan bij de Congregatie voor de Geloofsleer (CGL). De CGL onder leiding van kardinaal Gerhard Müller uitte twijfels bij de gebeurtenissen en bij het Ruinirapport en wilde deze gezaghebbende bijdrage aftoetsen aan andere meningen en verslagen. Tijdens een Feria Quarta in 2016, de maandelijkse bijeenkomst van de leden van de CGL, werd de zaak Medjugorje en het Ruinirapport besproken. Alle leden van de Feria Quarta ontvingen de tekst van de commissie maar ook andere documenten. Tijdens de vergadering werd aan de leden gevraagd om hun mening te geven. Paus Franciscus vond dat een opbod aan meningen en vroeg de leden van de Feria Quarta voortaan rechtstreeks aan hem te communiceren wanneer ze het niet eens zijn met het Ruinirapport.

Homilie van mgr. Henryk Hoser in MedjugorjeNa het bestuderen van het Ruinirapport en het beluisteren van de meningen van de leden van de CGL, besloot Paus Franciscus de Poolse Aartsbisschop mgr. Henryk Hoser aan te stellen tot speciale gezant van de Heilige Stoel om meer diepgaande kennis te verwerven over de pastorale situatie in Medjugorje, bovenal de noden te kennen van de gelovigen die op bedevaart komen naar Medjugorje, en voorstellen te doen voor pastorale initiatieven voor de toekomst. Tegen de zomer van 2017 zal mgr. Hoser de resultaten van zijn werk rapporteren aan de Paus waarna de Heilige Vader een besluit zou kunnen uitvaardigen.

Paus Franciscus op het vliegtuig terug naar RomeOp het vliegtuig dat Paus Franciscus van Fatima weer naar Rome bracht op zaterdagavond 13 mei 2017, konden journalisten als naar gewoonte opnieuw enkele vragen stellen aan de Heilige Vader.

Mimmo Muolo (Avvenire) vroeg: "Goedenavond uwe heiligheid, ik stel u een vraag in naam van een Italiaanse bedevaartgroep. Gisteren en vandaag zagen we samen met u een groot getuigenis van volksdevotie in Fatima. Datzelfde wordt ook gevonden in andere Mariale bedevaartsoorden zoals Medjugorje. Wat denkt u van deze verschijningen, of vermeende verschijningen, en van de religieuze gloed die werd tegeweeggebracht met de aanstelling van een bisschop die afgevaardigd werd voor de pastorale aspecten?"

- Paus Franciscus: "Alle verschijningen of vermeende verschijningen behoren tot de privésfeer. Ze maken geen deel uit van het normale, publieke leergezag van de Kerk. Benedictus XVI heeft een commissie opgericht onder leiding van kardinaal Ruini. Eind 2013, begin 2014 heb ik de resultaten ontvangen van Kardinaal Ruini. De commissie bestond uit goede theologen, bisschoppen en kardinalen. Het commissierapport was zeer, zeer goed. Er waren wat twijfels binnen de Congregatie voor de Geloofsleer (CGL) en de CGL vond het gepast om aan alle leden van de Feria Quarta -de maandelijkse bijeenkomst van de CGL- àlle documentatie te bezorgen, ook die van de tegengestelde meningen aan het Ruinirapport.

Ik herinner me dat ik hiervan op een late zaterdagavond in kennis werd gesteld, en het leek me niet gepast. Vergeef me de woorden, maar het was alsof er een opbod was terwijl het Ruinirapport zeer goed gemaakt werd. Op zondagmorgen ontving de prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer een brief van mij waarin Ik hem gevraagd heb om die tegengestelde meningen niet aan de Feria Quarta maar voortaan aan mij persoonlijk te bezorgen. Al deze meningen werden bestudeerd, en dat wil ik beklemtonen, ze tonen allemaal hoe solide het Ruinirapport is.

Drie zaken moeten van elkaar onderscheiden worden: de eerste verschijningen, toen de zieners nog kinderen waren. Het rapport stelt min of meer dat dit nog verder onderzocht moet worden. De verschijningen of vermeende verschijningen: daarbij heeft het rapport twijfels. Persoonlijk ben ik van mening: ik verkies de Madonna als Moeder, onze Moeder, en niet als vrouw die aan het hoofd staat van een telegraafkantoor dat elke dag op een bepaald uur een boodschap moet uitsturen. Zo is de Moeder van Jezus niet. Zulke vermeende verschijningen hebben niet veel waarde. Dat zeg ik als mijn persoonlijke mening. Maar het mag duidelijk zijn: wie denkt dat de Madonna zegt: "Kom morgen op dat uur naar hier en Ik zal een boodschap geven aan dié ziener"? Neen. Er moet onderscheid gemaakt worden tussen de twee periodes van verschijningen. Ten derde, het hart van het Ruinirapport is het spiritueel gegeven, het pastoraal gegeven. De mensen gaan erheen en bekeren zich. Mensen ontmoeten er God en veranderen hun leven... maar... er zijn geen toverstokjes daar. Dat spiritueel en pastoraal gegeven kan niet genegeerd worden. Maar om daar klaar in te zien, met alle antwoorden die de theologen mij bezorgd hebben, heb ik een goede bisschop aangesteld die ervaring heeft in het omgaan met de pastorale kant. Na afloop zal u van hem wat nieuws vernemen."

Update 7-4-2017: De vragen van en antwoorden aan de pers werden toegevoegd.

Woensdag 5 april 2017 gaf monseigneur Henryk Hoser, gezant van de Paus, een bijzonder mooie persconferentie in Medjugorje. Hieronder vind je de transcriptie van de woorden van Mgr. Hoser.

"Goedendag dames en heren,

Ik moet van start gaan met enkele verduidelijkingen en verontschuldigingen. Het kader van mijn missie is bepaald door de Heilige Stoel, dat wil zeggen, we zijn gekomen om naar de pastorale noden va de pelgrims in Medjugorje te luisteren en ze te onderzoeken.

Het is mijn eerste bezoek aan Medjugorje, ik ben naar hier gekomen zonder de situatie ter plaatse te kennen, maar wel wetende dat dit een bedevaartplaats is van internationaal niveau. Ik bedien me van de Franse taal omdat die sedert lang, en nog altijd trouwens, een diplomatieke taal is. Jullie verwachten van mij ongetwijfeld mijn indrukken en mijn conclusies te horen.

Lees meer...

Mgr. Hoser tijdens de Homilie op zaterdag 1 april 2017

Update 5-4-2017: De volledige tekst van de Homilie werd aan dit bericht toegevoegd. Klik op 'Lees meer...' voor de uiterst bemoedigende en hoopvolle woorden van mgr. Hoser!

Zaterdagavond 1 april was mgr. Hoser hoofdcelebrant tijdens de avondmis in Medjugorje. Hij hield de homilie in het Frans, je kan ze hieronder integraal herbeluisteren. Meerdere aanwezigen getuigden na afloop hoe de parochianen van Medjugorje tot tranen toe bewogen waren door de Homilie van de Pauselijke gezant.

Mgr. Hoser zei onder meer: "Daarom, die verering, die hier zo sterk is, is van het allergrootste belang en zij is nodig voor de hele wereld." en ook: "Ik wil jullie bemoedigen, namens de Paus, als zijn gezant." (Er werd luid geapplaudisseerd toen hij dit zei.) Mgr. Hoser richtte ook enkele woorden tot 'degenen die de liefde van God nog niet ervaren hebben' en roept ons op om liefdesgetuigen te zijn.

Lees meer...

Mgr. Henryk Hoser (tweede van rechts) in de kerk in MedjugorjeVandaag om 15u15 is aartsbisschop Henryk Hoser aangekomen in Medjugorje. Hij werd vergezeld door pater Miljenko Steko, provinciaal van de Franciscanen in Herzegovina, en tal van andere Franciscanerpaters uit Medjugorje. Een grote menigte parochianen en pelgrims wachtte de pauselijke gezant op en verwelkomde hem met een luid applaus. Mgr. Hoser kreeg een boeket bloemen aangeboden door twee kinderen en ging vervolgens de parochiekerk binnen om er te bidden. 

Kardinaal Vinko Puljic met pauselijk gezant Henryk HoserOp maandag was mgr. Hoser aangekomen in Sarajevo waar hij een ontmoeting had met Kardinaal Vinko Puljic. Ook de nuntius van de Paus in Herzegovina, mgr. Luigi Pezutto, had een ontmoeting met Hoser, net als de bisschop van Mostar, mgr. Ratko Peric.

 

Kort filmpje van mgr. Hoser in de kerk van Medjugorje

Fotoreportage van de aankomst van mgr. Henryk Hoser in Medjugorje

Monseigneur Henryk HoserNa zijn aanstelling tot Pauselijke gezant voor Medjugorje gaf aartsbisschop Henryk Hoser een kort interview aan de Italiaanse website La Fede Quotidiana:

Excellentie, had u deze aanstelling verwacht?

- "Nee, en ik weet niet waarom de Paus mij aangewezen heeft. Natuurlijk ben ik dankbaar, ik leg mijn volledige toewijding in deze opdracht, deze missie verontrust me geenszins."

U gaat door voor een conservatieve bisschop...

- "Ik zou mezelf zo niet noemen. Liever ben ik een man van de Kerk die trouw blijft aan het Woord, aan de leer en de traditie, aan alle documenten. Dus als dat conservatief betekent, dan ben ik conservatief ja."

Polen, waarvan u een kind bent, heeft over het algemeen positieve gevoelens over Medjugorje...

- "De katholieken van deze natie die zo diep Mariaal is, hebben een positieve kijk op Medjugorje en velen van hen gaan naar daar, wel 200.000 elk jaar. Maar ik zal mij niet bezig houden met theologische aspecten of met de Verschijningen, maar alleen met de Pauselijke opdracht, en die is louter pastoraal."

En de zieners?

- "Zij zijn voor mij geen probleem en zijn ook niet hét probleem. Ik herhaal, dat maakt geen deel uit van mijn opdracht."

Johannes Paulus II die u goed gekend heeft, stond positief tegenover Medjugorje...

- "Hij had een grote devotie tot de Heilige Maagd in het algemeen, ook tot die van Medjugorje. Daar is niets mis mee."

Onze-Lieve-Vrouw van Medjugorje staat bekend als de Koningin van de Vrede. Ook u bent een pleitbezorger van gezinswaarden...

- "Dat is waar. Het is heel belangrijk om Maria te aanroepen voor de bescherming van het gezin, bestaande uit man en vrouw, verenigd door het sacrament van het huwelijk. In Medjugorje vinden we Rozenkransgebed, Eucharistische aanbidding, vasten en boete en dit is heel belangrijk voor de ontwikkeling van het geloof. Dat moet gestimuleerd en aangemoedigd worden."

Wat zijn de vruchten van Medjugorje?

- "Zoals ik al zei, zal ik mij beperken tot de pastorale opdracht en zal ik niet de waarachtigheid onderzoeken. Wat de vruchten voor de zielen betreft, die lijken positief. Met die vruchten bedoel ik de praktijk van de sacramenten, bekeringen, mensen die hun leven veranderen, deelname aan de Mis. Dat gebeurt in Medjugorje en dat kunnen we niet ontkennen of pastoraal negeren."

U bent de afgelopen tijd ernstig ziek geweest. Klopt het dat u ook gebeden heeft tot Onze-Lieve-Vrouw van Medjugorje?

- "Ik heb malaria opgelopen in Afrika. Ik heb gebeden tot de Heilige Maagd. Ik geloof in Maria en in al haar verschijningsvormen."

Beslissing


Een finale beslissing over Medjugorje ligt in handen van zijne Heilige Vader de Paus 

 

De Paus zal beslissen over Medjugorje

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish