Paus laat bedevaarten naar Medjugorje toeDe persdienst van de H. Stoel onderstreept dat de toestemming niet betekent dat paus Franciscus de verschijningen in Medjugorje als authentiek erkent.

Zoals vanmorgen gezamenlijk aangekondigd door mgr. Henryk Hoser, de bijzondere apostolische visitator voor de parochie van Medjugorje, en de apostolische nuntiatuur in Sarajevo, heeft paus Franciscus toestemming gegeven om bedevaarten naar Medjugorje te organiseren, antwoordde Alessandro Gisotti, interim-directeur van de persdienst van de Heilige Stoel, zondagmorgen op vragen van journalisten.

Gisotti haastte zich om meteen eraan toe te voegen dat die pauselijke toestemming niet mag geïnterpreteerd worden als een officiële erkenning van de verschijningen in het erg populaire bedevaartsoord in Bosnië-Herzegovina. Die vereisen nog altijd een onderzoek door de Kerk, onderstreepte Gisotti. Daarom moet worden voorkomen dat dergelijke bedevaarten verwarring of dubbelzinnigheid op leerstellig vlak creëren. En dit geldt ook voor de voorgangers van welke orde en graad ook, die van plan zijn om naar Medjugorje te gaan en daar voor te gaan of te concelebreren in een plechtige viering.

Rekening houdend met de aanzienlijke stroom mensen die naar Medjugorje op bedevaart gaan en de overvloedige vruchten van genade die daaruit voortvloeien, maakt deze beslissing deel uit van de speciale pastorale aandacht die paus Franciscus aan die realiteit wil besteden, gericht op het bevorderen en bekendmaken van de vruchten van het goede, zei Gisotti nog. Volgens de Vaticaanse perschef zal de beslissing van de paus de apostolische visitator helpen om – in samenwerking met de plaatselijke bisschoppen – de relaties met de priesters die belast zijn met de organisatie van bedevaarten naar Medjugorje te verbeteren. Het zal hen toelaten de bedevaarders correct en goed voor te bereiden, door hen de nodige informatie en aanwijzingen te bezorgen om die bedevaarten op een vruchtbare manier te kunnen leiden.

Bron: Kerknet.be / Vaticannews.va

 

Mgr. Henryk Hoser benoemd tot Visitator in MedjugorjeOp 31 mei 2018 heeft Paus Franciscus aartsbisschop-emeritus van Warschau-Polen, Mgr. Henryk Hoser, aangesteld tot Apostolisch Visitator voor Medjugorje, en dit voor onbepaalde duur.

Voor meer informatie verwijzen we graag naar dit uitvoerig artikel uit het Katholiek Nieuwsblad.

Pater Miljenko Šteko, Provinciaal van de Franciscanen in Herzegovina en voormalig onderpastoor van Medjugorje heeft in een verklaring op de officiële website van de parochie een woord van dank aan Paus Franciscus en een warm welkom aan Aartsbisschop Hoser uitgesproken: "Ik ben blij dat ter gelegenheid van deze verklaring, namens de Herzegovinese Franciscaanse Provincie, die met haar leden in dit deel van de Kerk belast is met de zorg voor Medjugorje, mijn oprechte woorden van dankbaarheid mag uitspreken aan het Opperste Leergezag, Paus Franciscus, die de leiding heeft over het hoogste, onmiddellijke en algemene pastorale gezag in de Kerk.

Met hetzelfde respect en dezelfde loyaliteit wensen we de huidige Speciale Gezant van de Heilige Stoel voor Medjugorje te begroeten, Zijne Excellentie, Aartsbisschop Henryk Hoser, is nu tot Apostolische Visitator benoemd met een speciale rol en autoriteit.

Het is aan de aangewezen Aartsbisschop om alle autoriteit en bestuur van zijn missie te gebruiken, om alle zaken betreffende de rol en de missie die hem door de Heilige Vader zijn toevertrouwd, te verduidelijken.

Pax et bonum! Vrede en alle goeds!
Pater Miljenko Šteko OFM, Provinciaal"

Persconferentie van mgr. Hoser (links) tijdens zijn bezoek aan MedjugorjeBisschop Henryk Hoser heeft bij nieuwswebsite Il Giornale verduidelijking verschaft bij zijn eerdere uitspraken over officiële bedevaarten naar Medjugorje: "Het is waar wat ik gezegd heb, maar de toonaard werd misschien wat overdreven, maar het is absoluut zo dat Medjugorjebedevaarten om te bidden geen enkel probleem vormen, op voorwaarde dat ze spiritueel zijn en niet gericht op de Verschijningen aan de zieners. Tegelijk kan ik zeggen dat de Mariacultus in Medjugorje absoluut niet verboden is, integendeel! Dit mag altijd, dat is iets universeels. Er is geen toelating nodig om te bidden tot Onze-Lieve-Vrouw!

Lees meer...

Zienster Vicka begroet de pelgrimsIn een interview met de christelijke nieuwswebsite Aleteia zegt mgr. Henryk Hoser, Pauselijk gezant voor Medjugorje, dat Medjugorjebedevaarten vanuit de parochies en bisdommen niet langer verboden zijn. In hoeverre de woorden van de Aartsbisschop-Emeritus (*) ook officieel zijn, zal moeten blijken. Tot nog toe werd het nieuws nog niet bekrachtigd door het Vaticaan.

"De devotie van Medjugorje is toegestaan. Zij is niet verboden en moet niet verborgen blijven", zei mgr. Hoser aan Aleteia. Voorheen mochten er geen officiële bedevaarten vanuit de Kerk gebeuren naar Medjugorje, hoewel het de gelovigen als privépersoon of als privé-organisatie volkomen vrij stond naar Medjugorje te pelgrimeren. Dat laatste standpunt zou zich nu verbreden volgens Aleteia.

Lees meer...

Kardinaal Pietro Parolin, woordvoerder van de Heilige StoelKardinaal Pietro Parolin, woordvoerder van de Heilige Stoel, woonde van 29 tot 31 oktober een reeks vergaderingen bij met de Kroatische Bisschoppenconferentie in Zagreb. Na afloop van de vergadering op maandag 30 oktober zei kardinaal Parolin: "Toen ik gisteren van Rome naar Split vloog, ontmoette ik een grote groep bedevaarders uit Argentinië die op weg waren naar Medjugorje. Ik sprak onlangs met enkele mensen die me zeiden dat er grote interesse is voor Medjugorje. Voor zover ik weet was daar afgelopen zomer een grote bijeenkomst van jongeren.

Jullie weten dat er een Onderzoekscommissie naar de gebeurtenissen werd opgericht en dat de commissie haar resultaten heeft opgelijst en overgemaakt aan de Heilige Vader. Natuurlijk, naast het bovennatuurlijk karakter van de gebeurtenissen in Medjugorje, heb je tegelijk het hele vraagstuk rond de pastorale zorg in Medjugorje. Die krijgt de grootste aandacht gezien het grote aantal pelgrims dat er komt. Daarom was het het verlangen van de Heilige Stoel om alles in goede banen te helpen leiden, zodat alle gelovigen die naar Medjugorje komen het Woord van God kunnen horen, de Sacramenten ontvangen en een authentieke geloofsbeleving ervaren.

Aartsbisschop Hoser werd daar recent speciaal voor aangesteld zodat hij het thema van de pastorale zorg ter plaatse kon bestuderen en de Heilige Stoel informeren over de toestand. Maar nogmaals, ik wil onderstrepen dat dit allemaal kadert in de uitdagingen van de pastorale zorg. Het doel was om zoveel mogelijk informatie te vergaren die ons zou toelaten om een volgende stap in deze zaak te zetten."

Mgr. Henryk Hoser, uitermate positief over MedjugorjeZoals u eerder kon lezen, gaf Aartsbisschop Henryk Hoser van Warschau-Praag en Pauselijk gezant voor de pastoraal in Medjugorje, recent een interview aan de Poolse nieuwswebsite Deon.pl. We laten u graag meelezen wat een fantastische woorden hij opnieuw uitsprak over Medjugorje:

- Wat zijn de conclusies in uw rapport aan de Heilige Stoel?
Mgr. Hoser: Ik kan enkel maar zeggen dat die conclusies positief waren. De Heilige Vader heeft tijdens de terugreis van Fatima op het vliegtuig reeds gesproken over Medjugorje en nu zond hij Kardinaal Simoni uit Albanië en vroeg hem de Blijde Boodschap te verkondigen daar.

Ik geloof dat alles de goede kant opgaat. Mijn missie was niet om Medjugorje te sluiten, maar om te evalueren of de pastorale bediening goed verloopt, in overeenstemming is met de leer en het leergezag van de Kerk, en efficiënt en goed georganiseerd is. Ik heb geconcludeerd dat dit het geval is. Mijn bevindingen op het vlak van de pastoraal zijn bijzonder positief. De pastorale activiteiten, de liturgie en de seminars zouden op dezelfde manier moeten verdergaan.

- Heeft u voorstellen voor verbeteringen of veranderingen?
Mgr. Hoser: Er is nog veel werk op het vlak van infrastructuur, wetgeving en administratie. Er moet bijvoorbeeld een ruimtelijk plan van ordening komen, want alles is er nogal chaotisch gebouwd. En voor de veiligheid zou het hele terrein een hekwerk moeten krijgen. Ook al is er security, de personen die met andere dan gelovige bedoelingen komen, moeten we weren.

- Is het mogelijk dat na uw rapport de positie van de Kerk verandert met betrekking tot het toestaan van bedevaarten naar Medjugorje?
Mgr. Hoser: Je kan er gerust op bedevaart gaan. Het was anderzijds niet mogelijk een officiële bedevaart te organiseren met een bisschop e.d., maar dat is niet meer actueel. Uiteindelijk zijn er vier kardinalen, veel bisschoppen en duizenden priesters hier al geweest om de gelovigen te begeleiden. De situatie vandaag is dat bedevaarten niet kunnen georganiseerd worden door de kerkstructuren, bisdommen of parochies. Maar groepen mogen gerust met een priester naar hier komen. Hoe dan ook, deze beweging is onstopbaar, en ze mag ook niet gestopt worden omwille van de goede vruchten die eruit voortkomen. Dit is één van de meest levendige plaatsen van gebed en bekering in Europa, met een gezonde spiritualiteit.

- Kan uw rapport bijdragen aan de erkenning van de Verschijningen?
Mgr. Hoser: Niet direct, want dat is een gans andere zaak. Alle tekenen zijn er dat de Verschijningen erkend zullen worden, misschien zelfs nog dit jaar. Laat ons niet vergeten dat de Congregatie voor de Geloofsleer alle documenten over de Verschijningen bezorgd heeft aan het Staatssecretariaat van de Heilige Stoel, dat er nu mee aan het werk is gegaan.

In het bijzonder denk ik dat het mogelijk is om de waarachtigheid van de eerste Verschijningen te erkennen, zoals voorgesteld door de commissie van Kardinaal Ruini. Trouwens, het is moeilijk een ander besluit te trekken, omdat het moeilijk is om aan te nemen dat de zieners al 36 jaar lang liegen. Wat zij zeggen is consistent. Niemand van hen dwaalt of is geestelijk gestoord. Een krachtig argument voor de waarachtigheid van de Verschijningen is hun trouw aan de geloofsleer van de Kerk. Als de Verschijningen, en op zijn minst de zeven eerste, erkend worden, zal dat een gigantische positieve stimulans zijn voor Medjugorje.

- Zou u als Aartsbisschop een bedevaart naar Medjugorje aanbevelen?
Mgr. Hoser: Natuurlijk. Ik zou zeggen dat het een bedevaart is van geestelijke verandering, van bekering en van bevestiging in het geloof, want al die elementen zie je hier bewaarheid worden.

Dank u voor dit interview.

Kardinaal Gerhard Müller

Het hoofd van de Congregatie voor de Geloofsleer, de Duitse kardinaal Gerhard Müller, is opzijgeschoven door paus Franciscus. Het nieuws werd gisteren al uitgebracht door de conservatieve blogs Corrispondenza Romana en Rorate Caeli. Vandaag volgden onder meer La Stampa en Il Messaggero.

Paus Franciscus zou de 69-jarige Müller gisteren gemeld hebben dat zijn mandaat er na vijf jaar op zit. De Duitser kwam op 2 juli 2012 aan het hoofd van de Congregatie, die de doctrine van de kerk uittekent. De Duitse kardinaal wordt beschouwd als een van de grote tegenstanders binnen het Vaticaan van Franciscus' 'Amoris Laetitia', de pauselijke brief over de liefde. Een woordvoerder van het Vaticaan was niet bereikbaar voor commentaar.

Kardinaal Müller was het meest prominente Medjugorjecriticaster binnen het Vaticaan. Onder de namen van potentiële opvolgers komt steevast Kardinaal Christoph Schönborn van Wenen terug, nota bene de grootste Medjugorjeverdediger in het Vaticaan!

Bidden we voor de verwezenlijking van Gods plan met Medjugorje.
"Zdravo Marijo, milosti puna..."

Monseigneur Henryk Hoser bij zijn bezoek aan MedjugorjeAartsbisschop Henryk Hoser, in februari aangesteld tot gezant van de Heilige Stoel voor Medjugorje, is terug in zijn diocees Warschau-Praag. In een telefonisch interview met het Italiaanse dagblad Avvenire vertelde de Poolse prelaat dat hij zijn missie nog niet volledig voleind heeft en dat hij nog bezig is met het schrijven van zijn rapport. Tegen het einde van juni verwacht mgr. Hoser daarmee klaar te zijn. Daarna staat een ontmoeting met Paus Franciscus gepland.

Hij zei aan Avvenire: “Het pastorale werk in Medjugorje is erg intens, goed ontwikkeld en divers. Het is gestoeld op Mariadevotie en tegelijk Christocentrisch: Eucharistische aanbidding, de Kruisweg, de Rozenkrans,… Ik heb absoluut geen fantasietjes of iets afwijkends gezien. Ik zag een klimaat van bezinning, gebed, meditatie, kort samengevat, een grote geestelijke gloed.

Wat het meeste treft is ongetwijfeld de hoeveelheid biechtgesprekken, maar ook heel positief is de manier waarop het geweten gevormd wordt door de organisatie van meetings en seminars. Het aantal pelgrims neemt niet af.

Ik heb geen grote verschillen gezien tussen de parochie van Medjugorje en de Franciscanen enerzijds en de diocesane en religieuze overheid anderzijds. Tal van parochiepriesters uit de omliggende plaatsen komen helpen in Medjugorje. Natuurlijk, bisschop Ratko Peric van Mostar bevestigt zijn duidelijke positie tegen de waarachtigheid van de Verschijningen en onderstreept dat men niet kan bouwen op wat vals is.”

Met betrekking tot de persoonlijke uitspraak die de Paus recent deed aangaande zijn twijfels bij de Verschijningen zei de aartsbisschop: “De Paus heeft zijn persoonlijk standpunt weergegeven op wat we de tweede fase van de Verschijningen noemen.” Aartsbisschop Hoser verwees ook nog naar het gelekte rapport van de Onderzoekscommissie en de mogelijke erkenning van de eerste zeven Verschijningen. Hij trok de vergelijking met de Verschijningen in Kibeho en hoe een commissie daarnaar onderzoek deed vooraleer de Kerk goedkeuring gaf aan de eerste fase voor slechts drie van de zieners van Kibeho.

Vatican Insider maakte de bevindingen en conclusie bekend van de Onderzoekscommissie naar Medjugorje onder leiding van kardinaal Ruini. Dit rapport werpt een geheel ander licht over de uitspraken van Paus Franciscus afgelopen weekend op terugreis van Fatima. Het rapport stelt voor om de eerste dagen van de verschijnigen reeds te erkennen als bovennatuurlijk en spreekt zich uitdrukkelijk uit om Medjugorje om te vormen tot Pauselijk Heiligdom en bedevaarten vanuit parochies en bisdommen voortaan officieel toe te laten. 

Dertien stemmen voor het erkennen van de bovennatuurlijke aard van de eerste zeven verschijningen in Medjugorje, één stem tegen en één onthouding. Een meerderheid aan onthoudingen en vertwijfeling bij de verschijningen sinds eind 1981 tot vandaag. Dat zijn de conclusies van de Onderzoekscommissie naar Medjugorje die in 2010 opgericht werd door Paus Benedictus XVI en voorgezeten door kardinaal Camillo Ruini.

Paus Franciscus enkele dagen geleden op terugreis van FatimaPaus Franciscus verwees naar dit rapport tijdens de persconferentie die hij gaf op de terugvlucht van Fatima, waar hij het onderscheid in beoordeling bekendmaakte tussen de eerste dagen van de verschijningen en de latere. "De commissie bestond uit goede theologen, bisschoppen en kardinalen. Het commissierapport was zeer, zeer goed", zei de Paus.

Het is bekend dat de Paus positief is wanneer het gaat om de geestelijke vruchten en bekeringen ("de mensen gaan erheen en bekeren zich. Mensen ontmoeten er God en veranderen hun leven"), maar hij is negatief wanneer het gaat om de huidige verschijningen ("ik verkies de Madonna als Moeder, onze Moeder, en niet als vrouw die aan het hoofd staat van een telegraafkantoor dat elke dag op een bepaald uur een boodschap moet uitsturen").

Van 17 maart 2010 tot 17 januari 2014 was een commissie actief, voorgezeten door kardinaal Ruini op vraag van Paus Benedictus XVI. Verdere leden waren kardinalen Jozef Tomko, Vinko Puljić, Josip Bozanić, Julián Herranz en Angelo Amato. Daarnaast psycholoog Tony Anatrella, de theologen Pierangelo Sequeri, Franjo Topić, Mihály Szentmártoni en Nela Gašpar, marioloog Salvatore Perrella, antropoloog Achim Schütz, specialist canoniek recht David Jaeger, rector van de Pauselijke theologische faculteit Zdzisław Józef Kijas, psycholoog Mijo Nikić en vertegenwoordiger van de Congregatie voor de Geloofsleer Krzysztof Nykiel. Hun opdracht bestond erin om alle bewijzen te verzamelen en te onderzoeken met betrekking tot Medjugorje en een gedetailleerd rapport te schrijven dat zich uitspreekt over het al dan niet bovennatuurlijk karakter van de verschijningen evenals de best passende pastorale oplossing. De commissie kwam 17 keer samen en besprak alle bewijsstukken die opgeslagen liggen in het Vaticaan, de parochie van Medjugorje en in de archieven van de geheime dienst van het voormalige Joegoslavië. De commissie ondervroeg alle zieners en alle betrokken getuigen en kwam in april 2012 ook zelf naar het dorp in Herzegovina.

Eentje uit de oude doos... Medjugorje tijdens de beginjarenDe commissie stelde een zeer duidelijk verschil vast tussen het begin van de gebeurtenissen en de daaropvolgende ontwikkeling en besloot twee verschillende stemmingen in twee verschillende fasen te houden. De eerste zeven veronderstelde verschijningen tussen 24 juni en 3 juli 1981 werden apart behandeld van de latere. De commissieleden en experten stemden met 13 voor het erkennen van het bovennnatuurlijk karakter van de eerste verschijningen. Eén lid stemde tegen en één expert onthield zich. De commissie stelt dat de zeven jonge zieners psychisch normaal waren en verrast waren door de verschijning en dat zij in het geheel niet beïnvloed werden door de Franciscanen, door de parochie of door enig ander iemand. Zij toonden zich volhardend in het toenmalig beschrijven van de gebeurtenissen, ondanks dat de politie hen arresteerden en bedreigden met de dood. De commissie verwierp ook de hypothese van een duivelse oorsprong van de verschijningen.

Met betrekking tot de tweede fase van de verschijningen nam de commissie nota van een felle interferentie door het conflict tussen de bisschop en de Franciscanen van de parochie, en daarnaast ook het feit dat de verschijningen van tevoren aangekondigd worden, voor elke ziener individueel geprogrammeerd zijn en gevolgd door herhaaldelijke boodschappen. Deze verschijningen gingen verder hoewel de jongeren hadden gezegd dat ze zouden ophouden, wat in praktijk nooit gebeurd is. Dan zijn er nog de "geheimen" met een apocalyptisch luchtje aan, die de zieners zeggen ontvangen te hebben tijdens de verschijningen.

Over deze tweede fase stemde de commissie in twee rondes. Eerst bekeek men de geestelijke vruchten van Medjugorje zonder het gedrag van de zieners daarbij in rekening te brengen. Op dat vlak spraken 3 leden en 3 experten zich positief uit. 4 leden en 3 experten zegden gemengde gevoelens te hebben maar toch overwegend positief. De 3 resterende experten zegden gemengde gevoelens te hebben, maar overwegend negatief. Na de geestelijke vruchten werd dan het gedrag van de zieners beoordeeld. 8 leden en 4 experten zeggen zich niet te kunnen uitspreken, terwijl 2 andere leden tegen een bovennnatuurlijke oorsprong stemden.

Rekening houdende met het feit dat het geestelijk leven van de zieners nooit langdurig gevolgd werd, samen met het gegeven dat de zieners geen groep meer vormen, heeft de commissie besloten om de ban op officiële bedevaarten naar Medjugorje te beëindigen. Aansluitend stemden 13 van de 14 leden en experten voor het toevertrouwen van Medjugorje aan een op te richten authoriteit binnen de Heilige Stoel en voor het hervormen van de parochie in een Pauselijk Heiligdom. Een besluit dat gebaseerd werd op pastorale redenen -de zorg voor miljoenen pelgrims, het vermijden van de vorming van een "parallelle kerk" en het uitklaren van economische vragen- maar dat op zich geen erkenning inhoudt van het bovennatuurlijk karakter van de verschijningen.

Tijdens zijn vliegtuiginterview haalde de Paus twijfels aan bij de Congregatie voor de Geloofsleer (CGL). De CGL onder leiding van kardinaal Gerhard Müller uitte twijfels bij de gebeurtenissen en bij het Ruinirapport en wilde deze gezaghebbende bijdrage aftoetsen aan andere meningen en verslagen. Tijdens een Feria Quarta in 2016, de maandelijkse bijeenkomst van de leden van de CGL, werd de zaak Medjugorje en het Ruinirapport besproken. Alle leden van de Feria Quarta ontvingen de tekst van de commissie maar ook andere documenten. Tijdens de vergadering werd aan de leden gevraagd om hun mening te geven. Paus Franciscus vond dat een opbod aan meningen en vroeg de leden van de Feria Quarta voortaan rechtstreeks aan hem te communiceren wanneer ze het niet eens zijn met het Ruinirapport.

Homilie van mgr. Henryk Hoser in MedjugorjeNa het bestuderen van het Ruinirapport en het beluisteren van de meningen van de leden van de CGL, besloot Paus Franciscus de Poolse Aartsbisschop mgr. Henryk Hoser aan te stellen tot speciale gezant van de Heilige Stoel om meer diepgaande kennis te verwerven over de pastorale situatie in Medjugorje, bovenal de noden te kennen van de gelovigen die op bedevaart komen naar Medjugorje, en voorstellen te doen voor pastorale initiatieven voor de toekomst. Tegen de zomer van 2017 zal mgr. Hoser de resultaten van zijn werk rapporteren aan de Paus waarna de Heilige Vader een besluit zou kunnen uitvaardigen.

Beslissing


Een finale beslissing over Medjugorje ligt in handen van zijne Heilige Vader de Paus 

 

De Paus zal beslissen over Medjugorje

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish