Monseigneur Henryk HoserNa zijn aanstelling tot Pauselijke gezant voor Medjugorje gaf aartsbisschop Henryk Hoser een kort interview aan de Italiaanse website La Fede Quotidiana:

Excellentie, had u deze aanstelling verwacht?

- "Nee, en ik weet niet waarom de Paus mij aangewezen heeft. Natuurlijk ben ik dankbaar, ik leg mijn volledige toewijding in deze opdracht, deze missie verontrust me geenszins."

U gaat door voor een conservatieve bisschop...

- "Ik zou mezelf zo niet noemen. Liever ben ik een man van de Kerk die trouw blijft aan het Woord, aan de leer en de traditie, aan alle documenten. Dus als dat conservatief betekent, dan ben ik conservatief ja."

Polen, waarvan u een kind bent, heeft over het algemeen positieve gevoelens over Medjugorje...

- "De katholieken van deze natie die zo diep Mariaal is, hebben een positieve kijk op Medjugorje en velen van hen gaan naar daar, wel 200.000 elk jaar. Maar ik zal mij niet bezig houden met theologische aspecten of met de Verschijningen, maar alleen met de Pauselijke opdracht, en die is louter pastoraal."

En de zieners?

- "Zij zijn voor mij geen probleem en zijn ook niet hét probleem. Ik herhaal, dat maakt geen deel uit van mijn opdracht."

Johannes Paulus II die u goed gekend heeft, stond positief tegenover Medjugorje...

- "Hij had een grote devotie tot de Heilige Maagd in het algemeen, ook tot die van Medjugorje. Daar is niets mis mee."

Onze-Lieve-Vrouw van Medjugorje staat bekend als de Koningin van de Vrede. Ook u bent een pleitbezorger van gezinswaarden...

- "Dat is waar. Het is heel belangrijk om Maria te aanroepen voor de bescherming van het gezin, bestaande uit man en vrouw, verenigd door het sacrament van het huwelijk. In Medjugorje vinden we Rozenkransgebed, Eucharistische aanbidding, vasten en boete en dit is heel belangrijk voor de ontwikkeling van het geloof. Dat moet gestimuleerd en aangemoedigd worden."

Wat zijn de vruchten van Medjugorje?

- "Zoals ik al zei, zal ik mij beperken tot de pastorale opdracht en zal ik niet de waarachtigheid onderzoeken. Wat de vruchten voor de zielen betreft, die lijken positief. Met die vruchten bedoel ik de praktijk van de sacramenten, bekeringen, mensen die hun leven veranderen, deelname aan de Mis. Dat gebeurt in Medjugorje en dat kunnen we niet ontkennen of pastoraal negeren."

U bent de afgelopen tijd ernstig ziek geweest. Klopt het dat u ook gebeden heeft tot Onze-Lieve-Vrouw van Medjugorje?

- "Ik heb malaria opgelopen in Afrika. Ik heb gebeden tot de Heilige Maagd. Ik geloof in Maria en in al haar verschijningsvormen."

Mgr. Henryk Hoser, aartsbisschop van Warschau-Praag en speciaal gezant voor MedjugorjeOp 11 februari 2017 heeft de Heilige Vader aan aartsbisschop Henryk Hoser, Sociëteit voor Katholiek Apostolaat, de opdracht toevertrouwd naar Medjugorje te gaan als speciaal gezant van de Heilige Stoel.

De missie heeft als doel het verwerven van een diepere kennis van de pastorale situatie daar en vooral, van de behoeften van de gelovigen die daarheen gaan op bedevaart, en op basis daarvan, om mogelijke pastorale initiatieven voor de toekomst voor te stellen. De missie heeft derhalve een uitsluitend pastoraal karakter.

Van aartsbisschop Hoser, die zal doorgaan met zijn rol als bisschop van Warschau-Praag uit te oefenen, wordt verwacht dat hij zijn mandaat als speciale gezant eindigt tegen de zomer van dit jaar.

In antwoord op vragen van journalisten zei Greg Burke, directeur van het Persagentschap van de Heilige Stoel: "De speciale gezant van de Heilige Stoel zal niet ingaan op de kwestie van de Mariaverschijningen, die de bevoegdheid is van de Congregatie voor de Geloofsleer.  De missie van aartsbisschop Hoser is een teken van zorg van de Heilige Vader voor de pelgrims. Het doel van de missie is niet onderzoekend maar strikt pastoraal. De speciale gezant van de Heilige Stoel zal in contact staan met de diocesane Bisschop en de Franciscanen aan wie de parochie van Medjugorje is toevertrouwd, en met de gelovigen in Medjugorje."

Bronnen: http://press.vatican.va en http://en.radiovaticana.va/

Paus Franciscus met Kardinaal Gerhard MüllerHet Kroatische dagblad Slobodna Dalmacija.hr publiceerde vrijdag 11 november 2016 een exclusief interview met Kardinaal Gerhard Müller, prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer. Daarin werd ook gevraagd naar de status en de toekomst van Medjugorje:
- Medjugorje is uitgegroeid tot een wereldwijd bedevaartsoord, maar werd op hetzelfde moment, sinds haar oprichting, een plaats van controverse in onze lokale kerk. Wat is de positie van de Heilige Stoel, en van u, als voorzitter van de Congregatie voor de Geloofsleer? Zijn de verschijningen van bovennatuurlijk karakter, en wat is het lot van Medjugorje voor de toekomst?

De Kardinaal antwoordde: "Wat Medjugorje betreft moeten we wachten op een verklaring en besluit van de hoogste autoriteit van de universele Kerk. Wat het bovennnatuurlijk karakter betreft van de gebeurtenissen in Medjugorje, voldragen Katholiek geloof en kinderlijke liefde voor de Maagd Maria, Moeder van God, zijn niet afhankelijk van fenomenen zoals verschijningen of boodschappen.

De echte fundamenten van het Katholiek geloof in Maria zullen altijd haar maagdelijkheid en Goddelijke moederschap zijn, haar Onbevlekte Ontvangenis en Tenhemelopneming, zoals blijkt uit de lezing van de documenten Lumen Gentium hoofdstuk VIII, de constitutie van het Tweede Vaticaans concilie, en de Apostolische Exhortatie Marialis Cultus van Paulus VI uit 1974."

Pater Lombardi reageert op Radio VaticanaTwee interessante reacties kwamen vandaag uit het Vaticaan op de berichtgeving door Večernji list dat Medjugorje een Heiligdom zou worden onder bevoegdheid van Rome. Aan Radio Vaticana zei pater Frederico Lombardi, hoofd van de persdienst van het Vaticaan, dat de berichtgeving over de aanstelling van een administrator voor Medjugorje voorbarig is. Pater Lombardi: "In de laatste paar dagen waren er geruchten over de mogelijke benoeming van een apostolisch administrator voor het Heiligdom van Medjugorje, die toezicht houdt en rechtstreeks rapporteert aan de Heilige Stoel. Dit maakt het voorwerp uit van onderzoek en is één van de hypothesen, naast andere, waarover nog geen beslissing werd genomen. Het is derhalve voorbarig om te spreken van een op handen zijnde beslissing".

Aan Katholisch.de verkaarde de persdienst van het Vaticaan "dat men alleen maar kan spreken van een administrator van zodra zijn benoeming wordt aangekondigd door het Staatssecretariaat".

Twee opvallende vaststellingen... Eén: het bericht van Večernji list is vast en zeker voorbarig, maar wordt nergens ontkend. Het is wel degelijk één van de pistes die onderzocht wordt en ernstig kans maakt. En twee: pater Lombardi spreekt in zijn officiële reactie nu reeds onomwonden over het "Heiligdom van Medjugorje"!

Večernji list: Medjugorje wordt Heiligdom onder toezicht VaticaanHet Kroatische dagblad Večernji list schrijft vandaag dat Paus Franciscus besloten heeft Medjugorje te erkennen als Heiligdom en onder bewind van het Vaticaan te plaatsen. Daarmee zou het bedevaartsoord onttrokken worden aan de bevoegdheid van de lokale bisschop, Mgr. Ratko Peric van Mostar. De Heilige Stoel zou een administrator benoemen die moet garanderen dat er geen afwijkingen op de Kerkelijke leer zullen zijn. Het beheer van de parochie en de parochiale activiteiten blijft ongewijzigd in handen van de Franciscanen uit de provincie Herzegovina, zo stelt het bericht nog. De aanstelling van een nieuwe Kerkelijke beheerder die de verantwoordelijkheden van mgr. Peric overneemt, zou voor de komende maanden zijn.

Dat het Kerkelijk gezag over Medjugorje in handen komt van het Vaticaan én het bedevaartsoord de langverwachte erkenning krijgt als Heiligdom lijkt een ideale oplossing om voor- en tegenstanders van Medjugorje te verzoenen. Tegenstanders zullen tevreden zijn met het toezicht door het Vaticaan. Voorstanders prijzen zich gelukkig met de ruggensteun die deze erkenning betekent voor het geloofsleven in Medjugorje. Een scenario dat u reeds eind 2012 kon lezen op Bedevaart.net: www.bedevaart.net/medjugorje-op-weg-naar-erkenning.html

Medjugorje: uitspraak nadertDe "National Medjugorje Movement" organiseert bedevaarten naar Medjugorje vanuit Groot-Brittannië en helpt de Boodschappen uit Medjugorje verspreiden. Op haar website verscheen het meest evenwichtige en objectieve artikel over het onderzoek naar Medjugorje van de voorbije maanden. We delen het graag met u.

"Wie gelooft dat de Heilige Maagd verschijnt in Medjugorje zal de Boodschap van 25 augustus 1997 hartverscheurend profetisch vinden:

"Lieve kinderen, God heeft mij deze tijd gegeven als een geschenk voor jullie, zodat Ik jullie kan onderrichten en kan leiden op de weg van het heil. Lieve kinderen, nu begrijpen jullie deze genade niet, maar spoedig zal de tijd komen dat jullie met weemoed terugdenken aan deze Boodschappen. Leef daarom, mijn lieve kinderen, volgens alle woorden die Ik jullie tijdens deze tijd van genade gegeven heb en blijf bidden, totdat het gebed voor jullie een vreugde wordt. Heel bijzonder nodig Ik degenen uit die zich aan mijn Onbevlekt Hart hebben toegewijd, om voor anderen een voorbeeld te zijn. Ik nodig alle priesters en alle mannelijke en vrouwelijke religieuzen uit de rozenkrans te bidden en deze aan anderen te leren bidden. Lieve kinderen, de rozenkrans is Mij bijzonder dierbaar. Open je hart voor Mij door het bidden van de rozenkrans, dan kan Ik jullie helpen. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Of de Boodschappen verder verspreid zullen mogen worden via onofficiële kanalen weten we nog niet. Pater Marinko Sakota, pastoor van Medjugorje, heeft de zieners kort na het Jongerenfestival thuis bezocht, met uitzondering van Vicka die in het ziekenhuis lag, en besprak met ieder van hen dat ze zich moeten voorbereiden op een tijd waarin ze niet langer openbaar de gebeurtenissen kunnen delen, noch openbaar Verschijningen ontvangen of getuigenis afleggen. 

Geen enkele mediabron kon het 'dossier Ruini' reeds inkijken. De onderzoekscommissie is erin geslaagd het dossier van kardinaal Ruini volkomen geheim te houden. Volgens onze bronnen werd de commissie van een twintigtal leden opgedeeld in twee subcommissies: één om positieve argumenten te zoeken en één om negatieve argumenten te zoeken, net zoals bij het proces van de heiligverklaring waarbij er advocaten zijn 'ten gunste', en advocaten 'van de duivel'.

Lees meer...

Opnieuw een fout bericht over Medjugorje gelanceerdItaliaans journalist Gianluca Barile heeft, net als aan het begin van de zomer, opnieuw nodeloos onrust gezaaid aangaande de positie van Medjugorje. Opnieuw lanceerde deze "Vaticaankenner" een foutief bericht dat inmiddels officieel ontkend werd.

Barile beweerde dat kardinaal Müller, prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, een instructie zou uitgeschreven hebben die de zieners verbiedt om nog publieke Verschijningen te ontvangen en de Boodschappen van Medjugorje te verspreiden. De parochie van Medjugorje heeft formeel ontkend een dergelijke onderrichting gekregen te hebben.

De enige correcte status van het onderzoek naar Medjugorje luidt: er heeft nog geen slotvergadering plaatsgevonden van de Congregatie voor de Geloofsleer. Wanneer dat wel het geval zal zijn -mogelijk in de loop van dit najaar- zal de Congregatie vervolgens een advies overmaken aan de Paus. De Heilige Vader (en niemand anders) zal een uitspraak doen over Medjugorje.

Tot zolang zal satan ongetwijfeld trachten verdeeldheid en verwarring te zaaien. Laten we ons niet misleiden. Met Onze-Lieve-Vrouw als voorspreekster en middelares bidden we vol vertrouwen voor een spoedige realisatie van Gods plan voor Medjugorje.

Paus Franciscus bij een replica van de Madonna van TihaljinaTijdens een interview met Katolisch.de, de officiële nieuwssite van de Duitse Bisschoppenconferentie, heeft kardinaal Gerhard Müller de stand van zaken in het onderzoek naar Medjugorje herhaald. Kardinaal Müller is de voorzitter van de Congregatie voor de Geloofsleer.

Katholisch.de:  De Paus heeft een spoedige uitspraak over het Bosnische bedevaartsoord Medjugorje, waar al tientallen jaren vermeende Mariaverschijningen gebeuren, in het verschiet gesteld. Thans is uw autoriteit aan zet. Hoe gaat het verder?

- Kardinaal Müller: "Zoals bekend heeft een door kardinaal Camillo Ruini geleide commissie de afgelopen jaren de hele kwestie grondig onderzocht. Alle materiaal en documentatie die verzameld werd, wordt in de herfst besproken tijdens een gewone zitting van de Congregatie voor de Geloofsleer (CGL). Het standpunt van de CGL wordt daarna voorgelegd aan de Heilige Vader voor een nader besluit."

Overigens is kardinaal Ruini (84) enkele dagen geleden opgenomen in het Instituto Neurologico Mediterraneo in de regio Molise (I), een neurologisch ziekenhuis dat gespecialiseerd is in het behandelen van de ziekte van Parkinson.

Zienster Marija Pavlovic in Citadella (I)Vrijdag 10 juli zou Marija Pavlovic, volgens plan, deelnemen aan een Medjugorjegebedsbijeenkomst in Cittadella nabij Padua, Italië. Voor de bijeenkomst daagden 600 gelovigen op, hoewel de zaal slechts plaats bood aan 150 aanwezigen. De bijeenkomst was aangekondigd in de lokale pers en werd onder meer bijgewoond door de plaatsvervangende burgemeester. Echter, reeds na enkele minuten werd de samenkomst noodgedwongen afgeblazen door de zienster zelf.

Het bisdom Padua had immers de priesters en gelovigen gevraagd om de gebedsbijeenkomst niet bij te wonen. De verklaring van het Bisdom luidde als volgt: "De Congregatie voor de Geloofsleer wijst erop, totdat nieuwe bepalingen uitgevaardigd zijn door de Heilige Stoel, dat de christelijke gemeenschappen, bisschoppen, priesters en gelovigen noodzakelijkerwijze verplicht zijn zich te houden aan de verklaring van Zadar van 10 april 1991 door de Bisschoppen van het voormalige Joegoslavië:  'Op basis van de dusver gedane onderzoeken, kan er niet worden bevestigd [non constat de supernaturalitate] dat deze aangelegenheden bovennatuurlijke verschijningen of onthullingen betreffen.'
Het is daarom de geestelijken en gelovigen van het bisdom niet toegestaan ​​om deel te nemen aan bijeenkomsten, conferenties of vieringen waar de geloofwaardigheid als vanzelfsprekend zou beschouwd worden", aldus het Bisdom.

Toen Marija Pavlovic verklaarde genoodzaakt te zijn de bijeenkomst af te gelasten (zie foto), reageerden de aanwezigen bijzonder teleurgesteld. Marija Pavlovic: "Het Bisdom Padua heeft de organisatoren gewaarschuwd om mij niet te laten bidden met jullie. Ik besloot om toch naar hier te komen. Ik zal niet ongehoorzaam zijn aan de Kerk, maar ik denk dat bidden geen kwaad kan. Ik kan niet mét jullie bidden en kan geen getuigenis afleggen, maar niemand kan mij stoppen om vóór jullie te bidden in mijn hart."

De aanwezigen reageerden teleurgesteld. De mensen hadden een verzengende hitte getrotseerd om Marija te zien. Onder de aanwezige gelovigen vroeg Chiara Lago zich af waarom de Kerk in sommige plaatsen wel samenwerkt met organisatoren van Medjugorjegebedsdagen, terwijl die in Citadella verboden werd.

Beslissing


Een finale beslissing over Medjugorje ligt in handen van zijne Heilige Vader de Paus 

 

De Paus zal beslissen over Medjugorje

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish