Kroatische weduwes bidden op de Podbrdo"Veel mensen zijn zo verwijderd van God dat hun ziel dood is.  Wat ontbreekt is gebed", zo zei Marija Pavlovic-Lunetti na de bekendmaking van de recentste maandelijkse Boodschap uit Medjugorje.  De zienster betreurt dat pelgrims vaak gescheiden verblijven van hun pensionhouders en niet langer samen met hen bidden zoals in de beginjaren van de verschijningen.

"Hoewel er vele noden zijn, is de grootste nood in de wereld van vandaag de diepe nood aan gebed", zo vertelde Marija Pavlovic in een radio-interview op 25 augustus.  "Als ik zie wat de wereld mist de dag van vandaag, is dat boven alles het gebed.  Gebed dat de bron is van vreugde en liefde, vreugde voor het leven en voor het doorgeven ervan.  We zijn vandaag helaas zo ver van God verwijderd.  Onze ziel is dood, we hebben geen gevoelens meer voor God.  We hebben de deur achter ons dichtgetrokken en de poort vergrendeld.  We hebben geen gevoelens of verlangens meer naar het gebed.  Al te vaak is de ziel dood en ongevoelig geworden voor het gebed.

Bij wie daarentegen wel nog gevoelig is voor het gebed, voelt het bidden aan als je eigen adem, als een noodzaak.  Laten we de Hemel danken dat Medjugorje deze nood aan veel mensen gegeven heeft.  Danken we de Hemel voor zoveel jaren, voor zoveel gebedsgroepen die volhouden, die nog altijd bidden, nog altijd Jezus aanbidden en Maria eren", zo sprak de zienster op Radio Maria.

Pater Livio die Marija interviewde"Maar zelfs in Medjugorje was het in de beginjaren van de Verschijning beter dan nu", zei Maria aan haar interviewer, Pater Livio Fanzaga.  "Weet je nog dat in de beginjaren de pelgrims sliepen in de huizen van de mensen?  De parochianen bereidden een eenvoudig boerenontbijt, maar nooit vooraleer eerst samen te bidden.  Nu zijn er pensions en hotels met aparte verblijfsruimte voor de eigenaar en zijn de gewoonten veranderd.  Maar in de beginjaren gaf men steeds gehoor aan het gezinsgebed.  En een gezin dat bidt, bemint.  Een gezin dat bidt, blijft samen.

Tijdens de eerste maanden riep Onze-Lieve-Vrouw ons op te kiezen voor heiligheid.  Ze had het over leren bidden, kiezen voor heiligheid en over onze bekering.  In het begin was dat persoonlijk en Ze vroeg ons ons leven te veranderen.  Maria wilde gebedsgroepen van jongeren, echtparen, ouderen, en onze parochie hield daar sterk aan, Goddank.  Maria vroeg, en onze parochie antwoordde.  Dat was een grote genade.

Augustus loopt nu ten einde en weldra komen we weer in het oude ritme.  De schoolpoorten zullen weer openzwaaien en we zullen zeggen: 'Vanaf nu gaan we samen bidden en, zoals Onze-Lieve-Vrouw het vraagt, samen lezen in de heilige Schrift die we op een goed zichtbare plaats leggen, en we beginnen een nieuw leven.'  Dit is mijn wens voor u, met heel mijn hart, want de Heer zal het ons honderdvoudig lonen."

Bron: http://www.medjugorjetoday.tv/6848/marija-above-all-the-world-needs-prayer/