Het was een mistige, koude ochtend vandaag.  Een paar honderden mensen verzamelden reeds om 3u vannacht aan het Blauwe Kruis voor de Verschijning aan Mirjana later vandaag.  Vanaf 4u30 in de ochtend kwam een gestage stroom pelgrims de Verschijningsberg op.  Her en der zaten groepjes pelgrims te zingen en te bidden.

Rond 6u begon men de Rozenkrans te bidden, afgewisseld met zang en gebedsoverwegingen.  Tegen 8u zaten velen duizenden mensen bijeen rond het Blauwe Kruis.  Mirjana arriveerde rond 8u40.  Maria verscheen aan Mirjana om 8u47 en bleef een vijftal minuten.

Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

"Lieve kinderen, God de Vader zendt Mij om u de weg te tonen van de redding, omdat Hij, Mijn kinderen, u wenst te redden, niet te veroordelen.  Daarom verzamel ik u als Moeder rondom mij, omdat Ik u met Mijn moederlijke liefde wens te helpen om vrij te zijn van alle smet uit het verleden en een nieuw en ander leven aan te vatten.  Ik roep u op om te verrijzen in Mijn Zoon.  Verzaak met het biechten van de zonden, aan alles dat u heeft verwijderd van Mijn Zoon en dat uw leven leeg en weinig succesvol gemaakt heeft.  Zeg "ja" tegen de Vader met het hart en begeef u op de weg van de redding waartoe Hij u roept door de Heilige Geest.  Dank u wel.  Ik bid in het bijzonder voor de herders, opdat God hen zou helpen om aan uw zijde te staan met de volheid van het hart."

Onze-Lieve-Vrouw heeft alle aanwezigen en de meegebrachte religieuze voorwerpen gezegend.

Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish