De avond valt over de VerschijningsbergGisterenavond ontving Ivan een uitzonderlijk lange Verschijning van 14 minuten. Het was een prachtige avond met zang en gebed en een hele mooie zonsondergang als toemaatje. Ivans gebedsgroep arriveerde rond 20u boven op de Verschijningsberg en begon meteen enkele liedjes te zingen. Rond half negen werd de Rozenkrans ingezet. Onze-Lieve-Vrouw verscheen nadat Ivan de zeven Onze Vaders had gebeden. Na afloop van de Verschijning verklaarde Ivan:

"Zoals steeds wil ik ook vandaag het voornaamste uit de ontmoeting met Onze-Lieve-Vrouw beschrijven. Hoewel het bijzonder moeilijk is alles onder woorden te vatten, zal ik trachten het belangrijkste te vertellen. Ook vandaag kwam Onze-Lieve-Vrouw heel vreugdevol en gelukkig in het begin. Zij begroette ons zoals altijd met haar Moederlijke groet: "Geloofd zij Jezus, mijn lieve kinderen." Daarna spreidde ze de armen over ons uit en bad een tijdlang over alle aanwezigen, in het bijzonder de zieken hier aanwezig. Daarna zei Onze-Lieve-Vrouw: 

"Lieve kinderen, vandaag verlang Ik jullie in het bijzonder op te roepen om in deze komende tijd van genade mijn Boodschappen te beantwoorden en te beleven. Mijn Zoon heeft me toegelaten om zo lang, om al die jaren reeds bij jullie te zijn omdat Ik jullie verlang te spreken over Hem en te leiden naar Hem.

Daarom, neem een krachtig besluit om te leven naar hetgeen Ik jullie geef zodat Ik jullie nieuwe (verdere) Boodschappen kan geven en leiden naar heiligheid. Moge jouw besluit vandaag daarom een 'ja' zijn, en een besluit hiernaar te leven. De Moeder bidt voor jullie allen en spreekt voor jullie allen ten beste bij haar Zoon. Dank jullie, lieve kinderen, dat jullie ook vandaag aan mijn oproep gehoor hebben gegeven."

Daarna zegende Maria ons allen met haar Moederlijke zegen. Zij zegende ook alle daartoe meegebrachte voorwerpen. Daarna heb ik jullie allen bij Haar aanbevolen, al jullie noden, jullie intenties en jullie gezinnen, alles wat jullie in je hart meedragen. Zij kent ons hart het best. Daarna bleef Maria verder bidden over ons en verliet ons tijdens dat gebed, omgeven door een verlicht Kruis en met de afscheidsgroet: "Ga in vrede, mijn lieve kinderen". Dit is het voornaamste uit de ontmoeting van deze avond. Dankjewel."

Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish