Terwijl de officiële website melding maakt van vele duizenden pelgrims in Medjugorje naar aanleiding van nieuwjaar ontving Mirjana vandaag bij het Blauwe Kruis haar maandelijkse Verschijning voor diegenen die de liefde van God nog niet kennen. Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

"Lieve kinderen, jullie moeten een zuiver en nederig hart hebben opdat jullie mijn apostelen zouden kunnen zijn en opdat jullie diegenen in duisternis zouden kunnen helpen om het licht van de liefde van mijn Zoon te leren kennen. Jullie kunnen er niet toe bijdragen dat mijn Zoon geboren wordt en gaat heersen in de harten van hen die Hem niet kennen, als Hij niet heerst -als Hij geen Koning is- in je eigen hart.

Ik ben bij jou. Ik wandel met je mee als Moeder. Ik klop aan de deur van je hart. Het gaat niet open omdat het niet nederig is. Ik bid. En jullie, mijn beminde kinderen, bid evenzeer, dat jouw zuiver en nederig hart zich zou openen voor mijn Zoon en voor de gaven die Hij je beloofd heeft. Dan zal je geleid worden door de liefde en kracht van mijn Zoon. Dan zullen jullie mijn apostelen zijn die de vruchten van Gods liefde overal verspreiden.

Mijn Zoon zal werken in jou en door jou, want jullie zullen één zijn. Mijn Moederlijk hart smacht ernaar, naar de eenheid van al mijn kinderen, door mijn Zoon. Met veel liefde zegen Ik en bid Ik voor diegenen die door mijn Zoon gekozen werden, jullie herders. Dankjewel."

Filmpje van de Verschijning:

Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish