Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

"Lieve kinderen, opnieuw roep Ik u op Moederlijke wijze op om te beminnen, om voortdurend te bidden voor de gave van de liefde; om de Hemelse Vader boven alles te beminnen. Wanneer u van Hem houdt, zal je ook jezelf en je naaste kunnen beminnen. Men kan dit niet scheiden. De Hemelse Vader leeft in ieder mens. Hij houdt van ieder mens en roept ieder mens bij zijn naam.  Daarom mijn kinderen, luister in gebed naar de wil van de Hemelse Vader. Bekeer met Hem. Beleef een persoonlijke relatie met de Vader waardoor de band zal versterken tussen u als gemeenschap van mijn kinderen, van mijn apostelen.

Als Moeder verlang Ik dat u, door de liefde van de Hemelse Vader, zou kunnen uitstijgen boven de aardse ijdelheden en andere helpen om stapsgewijs de Hemelse Vader te leren kennen en te naderen. Mijn kinderen bid, bid, bid voor de gave van de liefde want "Liefde" is mijn Zoon. Bid voor uw herders dat zij u altijd zouden beminnen zoals mijn Zoon u heeft liefgehad en u heeft geopenbaard door zijn Leven te geven voor uw verlossingDank u wel."

Onze-Lieve-Vrouw zegende alle aanwezigen en alle daartoe meegebrachte religieuze voorwerpen. Maar eens temeer onderstreepte Onze-Lieve-Vrouw daarbij het belang van de zegen door de priester.

Er verscheen ook een eerste filmpje van de Verschijning aan Mirjana. De beeldkwaliteit is niet zo optimaal, maar we willen het u niet onthouden. Indien mogelijk zullen we het filmpje later nog vervangen door één met scherper beeld:

Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish