Gregorie Ahangbonon vertelt over zijn werken in AfrikaPater Lionello Melchiori en Gregorie Ahangbonon kwamen naar Medjugorje. Pater Lionello heeft gewerkt in de Afrikaanse missies maar leeft voor het moment in Genua (I). Hij vertelt dat Gregorie een bijzondere roeping heeft gekregen van God, namelijk om God te zoeken in de zieken. Pater Lionello vond Gregorie meer dan dertig jaar geleden bij de meest verstoten verschoppelingen.

Gregorie werd geboren in Benin maar leeft sinds 1971 in Ivoorkust. Hij is gehuwd en vader van zes kinderen: "Ik ben geen dokter, maar slechts een eenvoudige arbeider, een automecanicien. Ik werd katholiek opgevoed, mijn vader was katholiek en ik werd gedoopt bij mijn geboorte. Toen ik in Benin woonde hield ik van mijn katholiek geloof en van mijn doopsel. Maar toen ik naar Ivoorkust kwam verdiende ik goed geld. Ik was amper 23 jaar oud en kon reeds mijn eerste wagen kopen. Dat was hoogst uitzonderlijk in Afrika. Op die manier geraakte ik vervreemd van God. Geld kreeg een centrale plaats in mijn leven maar plots had ik grote problemen. Ik raakte alles kwijt. Ik dacht zelfs aan zelfmoord. Ik leed een ellendig leven en had enkel nog mijn vrouw en de twee kinderen die we toen al hadden.

Toen kwam God zich mengen in mijn ellende. Ik werd tot Hem getrokken doorheen mijn lijden, doorheen ellende en pijn. Het was als in de parabel van de verloren zoon. God kwam te hulp in mijn nood en ik keerde terug naar de katholieke Kerk. Ik had het geluk een missionaris te ontmoeten die een bedevaart organiseerde naar Jeruzalem. Ik ging mee en God heeft me die bedevaart heel veel geschonken.

Na mijn thuiskomst in Ivoorkust besloot ik een gebedsgroep op te richten, samen met mijn vrouw. We bezochten het ziekenhuis met onze gebedsgroep en gingen er bidden voor de zieken. We zagen dat er veel zieken waren die totaal verlaten waren. Afrika kent immers geen verzekering tegen ziektekosten. Zij die geen geld hebben, krijgen geen medische zorgen. Wij besloten toen deze mensen te helpen.

We begonnen met hen in bad te helpen. We zochten middelen om geneesmiddelen te kopen voor hen en beetje bij beetje begon hun gezondheid erop vooruit te gaan. Zij die ernstig ziek waren, konden nu ten minste waardig sterven. In ons hart was het verlangen gegroeid om God te zoeken bij de armen. We begonnen ook gevangenen te bezoeken", zo vertelt Gregorie. Hij bedankte ook al de priesters in de Afrikaanse missies voor de steun aan dit werk.

"Ook alle geesteszieken waren er erg slecht aan toe in Afrika. Ze werden met ketens vastgebonden aan de bomen of opgesloten in hokken zodat ze verlamd zouden geraken en niet meer bewegen konden. De andere mensen dachten dan dat de geesteszieken bezeten waren van de duivel, maar de waarheid lag helemaal anders en was niet bekend bij de mensen." Gregorie begon deze mensen te bevrijden en zo kon hij tot hiertoe al 30.000 geesteszieken de vrijheid teruggeven. Hij gaat naar hen toe, bevrijdt hen eerst en neemt hen dan mee naar gespecialiseerde revalidatiecentra waar gewerkt wordt aan een nieuwe toekomst voor deze mensen. Zo richtte hij al 11 centra op. Een twaalfde is in de maak en opent over enkele maanden.

Wat het helemaal bijzonder maakt is dat Gregories medewerkers allemaal voormalige zieken zijn die nu genezen zijn. Hij ontving al tal van prijzen voor zijn werken. Tot slot sprak hij ook over Medjugorje: "Ik zou willen zeggen dat Medjugorje een zeer ongewone en speciale plaats is. Het is een plaats waar je met je hand de grootsheid van de genade van God en de schoonheid van een Moederlijk hart kunt aanraken. Aan al wie van hier vertrekt, wens ik dat ze nooit de ontmoeting met Gospa en de Heer zouden vergeten die ze hier meegemaakt hebben. Het zijn ervaringen die je voor altijd moet koesteren in je hart en heel je leven moet herinneren. Moge het ons op weg zetten naar ware bekering."

Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish