Maria bad voor heiligheid in de gezinnen en voor de jongerenNu de zomer stilaan op zijn einde loopt, was het vrijdagavond verfrissend koel bij het Blauwe Kruis op de Verschijningsberg.  Onze-Lieve-Vrouw verscheen even voor 22 uur aan ziener Ivan Dragicevic.  Al vanaf 19 uur verzamelden zich de eerste pelgrims rond de verschijningsplaats.  In de drie uren daaropvolgend zouden er nog enkele duizenden volgen.

In voorbereiding op de Verschijning begon Ivans gebedsgroep de Rozenkrans te bidden.  Toen Maria verscheen werd het volkomen stil, maar na korte tijd begon een bezetene te schreeuwen, gelukkig maar slechts een minuutje.  De Verschijning duurde ongeveer negen minuten.  Dit is wat Ivan zei na afloop:

Ik wil graag vertellen over de bijzonderheden van de ontmoeting met Onze-Lieve-Vrouw vanavond.  Ook vanavond kwam Onze-Lieve-Vrouw in het begin heel vreugdevol en blij bij ons.  Ze begroette ons allen met haar Moederlijke groet: "Gezegend zij Jezus, mijn lieve kinderen."

Toen strekte Ze haar handen uit over ons allen en bad gedurende lange tijd over alle aanwezigen.  Ze bad speciaal voor alle zieken hier aanwezig en voor alle priesters.  Daarna zegende Maria ons met haar Moederlijke zegen, en Ze zegende alle daartoe meegebrachte voorwerpen.  Vervolgens bad Onze-Lieve-Vrouw een tijdlang speciaal voor heiligheid in de gezinnen en voor de jongeren.

Ik heb u dan allen aanbevolen, al uw noden, uw intenties, uw gezinnen en heel bijzonder, alle zieken hier aanwezig.  Daarna bad Onze-Lieve-Vrouw speciaal voor de gezinnen en ging dan van ons heen, omgeven door een verlicht Kruis en met de afscheidsgroet: "Ga in vrede mijn lieve kinderen."

Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish