De gemeenteraad van Citluk op 27-2-2013 bij het nemen van het vignetbesluitVanaf 1 april 2013 zal in bepaalde delen van Medjugorje een vignetplicht van kracht worden voor autocars.  De gemeenteraad van Citluk heeft woensdag 27 februari 2013 een eerder voorstel in die zin bekrachtigd.  Er wordt nu een zone uitgetekend waar de vignetplicht voor zwaar verkeer gaat gelden.

Het staat vast dat deze zone zowel Medjugorje, Bijakovici als Vionica zal bestrijken.  Bijgevolg zal busverkeer bij de Kerk (Medjugorje), de Verschijningsberg (Bijakovici) en de Kruisberg (Vionica) niet aan de heffing kunnen ontsnappen.  Het gemeentebestuur heeft wel gesteld dat de opbrengst zal gebruikt worden voor onderhoud en verbetering van de wegeninfrastructuur in Medjugorje.  De bijdragen vloeien rechtstreeks terug naar een beter wegencomfort.

De wegen in Miletina (Weeshuis van Zr. Kornelija) en Surmanci (Meisjescenacolo) zijn vrijgesteld van vignetplicht, maar worden dan ook minder bezocht door bedevaartgroepen.  De heffing geldt ook niet voor personenwagens en minibusjes met maximaal 9 plaatsen.  Eveneens vrijgesteld zijn schoolbussen en bussen van het openbaar vervoer.

Italiaanse pelgrims op weg naar MedjugorjeDe precieze modaliteiten van de vignetplicht worden in de komende maand verder uitgewerkt.  Op dit moment maakte de gemeente nog niet bekend waar de vignetten gekocht zullen kunnen worden, hoe ze bevestigd moeten worden aan de voorruit en welke vorm de vignetten krijgen.

Wel werden de tarieven en boetes reeds vastgelegd in het raadsbesluit.  Er komen vignetten voor twee dagen, zeven dagen of een jaar.

Vignet voor twee dagen:

 • Bussen met 10 tot 14 plaatsen: 10 KM (€ 5)
 • Bussen met 15 tot 33 plaatsen: 20 KM (€ 10)
 • Bussen met meer dan 33 plaatsen: 40 KM (€ 20)

Vignet voor zeven dagen:

 • Bussen met 10 tot 14 plaatsen: 25 KM (€ 12,50)
 • Bussen met 15 tot 33 plaatsen: 50 KM (€ 25)
 • Bussen met meer dan 33 plaatsen: 100 KM (€ 50)

Jaarvignet:

 • Bussen met 10 tot 14 plaatsen: 400 KM (€ 200)
 • Bussen met 15 tot 33 plaatsen: 800 KM (€ 400)
 • Bussen met meer dan 33 plaatsen: 1500 KM (€ 750)

Boetes bij niet-betaling:

 • Bussen met 10 tot 14 plaatsen: 250 KM (€ 125)
 • Bussen met 15 tot 33 plaatsen: 500 KM (€ 250)
 • Bussen met meer dan 33 plaatsen: 1000 KM (€ 500)
 • Een boete van 100 tot 300 KM (€ 50 tot 150) wordt opgelegd aan de buschauffeur

Wie het ganse raadsbesluit graag naleest, kan terecht in dit Kroatisch document.

Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish