Tijdens het Jongerenfestival van 2010 werd de dagelijkse Verschijning aan Ivan Dragivevic live uitgezonden op internet.  De Verschijning vond plaats in Ivans privékapel in Medjugorje en werd telkens gevolgd door een korte vraagstelling vanuit het publiek.

Hieronder vindt u de transcriptie en vertaling van Ivans toelichting en antwoorden na de Verschijning op 2 augustus 2010.  Het livebeeld vindt u vanaf de 50 min en 45 sec.

Klik hier voor het filmverslag

Ivan: "Ook vandaag, zoals elke dag na elke ontmoeting met Onze-Lieve-Vrouw, zou ik jullie willen beschrijven wat het belangrijkste is.  Ik zou ook aan u willen vertellen wat het belangrijkste is.  Velen onder u hier zijn al vaak bij een Verschijning aanwezig geweest, maar voor hen die hier voor het eerst zijn, zou ik eerst een paar woorden willen zeggen bij wijze van inleiding.

Na elke ontmoeting met Onze-Lieve-Vrouw vind ik het erg moeilijk om iets te zeggen.  Het is niet gemakkelijk om uit Hemelse hoogten terug te komen tot de aardse realiteit.  Het is heel moeilijk om de ontmoeting met Onze-Lieve-Vrouw te beschrijven, de schoonheid van zo'n ontmoeting, en nog het moeilijkst te beschrijven is de liefde van de Moeder, hoezeer de Moeder ons allen bemint.  Het is erg moeilijk om de juiste woorden te vinden om dit te beschrijven.

Op elke ontmoeting met Onze-Lieve-Vrouw bereiden we ons voor door de Rozenkrans te bidden, ik samen met jullie.  Wanneer twintig voor zeven nadert, voel ik in mijn hart haar aanwezigheid meer en meer.  Het moment dat ik naar hier kwam en knielde, dat ik bad en stopte met bidden met jullie, dat jullie mijn stem niet meer konden horen, dat was het moment waarop Onze-Lieve-Vrouw kwam.

Het eerste teken van haar komst is steeds een licht en nadat licht verschijnt Onze-Lieve-Vrouw.  Dat licht kan niet vergeleken worden met enig ander licht dat we op aarde kunnen waarnemen.  Zoals ik reeds aangaf, dat licht is een licht uit de Hemel.  Een stuk van de Hemel verschijnt met haar.

Van zodra Onze-Lieve-Vrouw verschijnt, zie ik niets meer voor of achter mij.  Ik ken geen tijd om ruimte meer.  Onze-Lieve-Vrouw verscheen erg vreugdevol en gelukkig.  Zoals altijd begroette Zij ons moederlijk met de woorden: "Geloofd zij Jezus, mijn lieve kinderen"

Daarna zei ze: "Lieve kinderen, ook vandaag is de Moeder vreugdevol bij jullie.  Ook vandaag breng ik u liefde.  Ik hou van u met die liefde.  Breng die liefde tot bij de anderen.  Wees mijn levend teken.  Teken van mijn aanwezigheid.  Ik breng u vrede.  Breng die vrede tot bij de anderen.  Jullie zouden moeten weten, lieve kinderen, dat de Moeder altijd bij je is en altijd voor jullie bidt.  Dank je, lieve kinderen, om mij te aanvaarden, om mijn boodschappen te aanvaarden en om ernaar te leven."

Daarna bad Onze-Lieve-Vrouw een tijdje met uitgestrekte handen over ons, in het bijzonder voor de aanwezige priesters.  Zij zegende ons allen met haar Moederlijke zegen en zegende alle daartoe meegebrachte religieuze voorwerpen.  Daarna beval ik u allen aan, uw noden, uw gezinnen, de zieken en in het bijzonder jullie, de priesters, al wat jullie in jullie hart dragen en de parochies van waaruit jullie gekomen zijn.

Daarna begon een langere conversatie tussen mij en Onze-Lieve-Vrouw, maar dat blijft tussen ons.  Daarna bad ik met haar een Onze Vader en een Glorie.  Vervolgens bad Onze-Lieve-Vrouw nog verder over ons.  Ze bad over de jonge mensen hier en diegenen die bij de kerk zitten.  Tijdens dat gebed vertrok ze.  Zij ging heen, omgeven door een verlicht kruisteken en met de woorden: "Ga in vrede, mijn lieve kinderen."

Dit is het voornaamste van de ontmoeting met Onze-Lieve-Vrouw vanavond, en met de beperkte woorden die ik bezit.  Als u vragen wilt stellen, ga uw gang."

Vraag: "Heeft Onze-Lieve-Vrouw in haar boodschappen ooit onze betreurde H. Vader Johannes Paulus II vermeld?"

Antwoord: "Niet rechtstreeks, maar tijdens vele ontmoetingen met Onze-Lieve-Vrouw bad zij voor de H. Vader.  Net zoals ze voor de Heilige Vader bidt, bidt ze ook voor de bisschoppen en de priesters.  Onze-Lieve-Vrouw bidt vaak voor haar priesters, bisschoppen en de H. Vader."

Vraag: "Heeft Onze-Lieve-Vrouw al eens de Verenigde Staten vermeld?"

Antwoord: "Voor zolang als ik me tijdens deze 29 jaar kan herinneren heeft Onze-Lieve-Vrouw nooit in het bijzonder over één bepaald land gesproken.  Wanneer ze tot ons spreekt, spreekt ze telkens voor de hele wereld.  Daarom ook begint elk van haar boodschappen met "Lieve kinderen", omdat ze een Moeder is, omdat ze van ons allemaal houdt, omdat we allemaal belangrijk zijn.  Niemand wordt uitgesloten.  Ze kijkt niet naar onze huidskleur.  Zij is een Moeder en wij zijn allen haar kinderen."

Vraag: "Gisterenavond kwam Onze-Lieve-Vrouw met drie engelen.  Ivan, kan je beschrijven hoe die engelen eruit zien?"

Antwoord: "Soms verschijnt Onze-Lieve-Vrouw samen met engelen.  Aan elke zijde van Onze-Lieve-Vrouw verschijnt een engel en een derde staat achter haar.  De engelen zijn oneindig vredevol.  Ze dragen een wit zijdewit kleed met rond de mouwen en aan de hals een gouden lint."

Vraag: "Onze-Lieve-Vrouw nodigde ons uit om haar apostelen te zijn, apostelen van vrede.  Hoe doen we dat het best?"

Antwoord: "Wanneer Onze-Lieve-Vrouw ons vraagt om vredesapostelen te worden, wilt Zij in de eerste plaats dat wij een teken zouden zijn in onze gezinnen.  Wanneer we apostelen zijn in onze gezinnen wordt het een stuk gemakkelijker voor ons om een levend teken van vrede te zijn voor diegenen rondom ons.  Wanneer we vrede uitdragen, moeten we zelf in vrede leven.  We kunnen geen aposten van vrede zijn als we zelf niet in vrede leven.  We zouden eerst zelf in vrede moeten leven, zodat men een reflectie van die vrede in ons kan zien.  Daarom zeg ik ook dat we moeten bidden voor die gave van vrede.  Vrede is een gave en we moeten daarvoor openstaan.  Dan zul je zien dat God spreekt tot ons hart.  Bij het uitdragen van de vrede zal Hij ons de kracht van de Heilige Geest schenken, ons de kracht van Genade schenken en we moeten in die Genade bijven."

Vraag: "Heeft Onze-Lieve-Vrouw iets bijzonders gezegd over de H. Eucharistie?"

Antwoord: "Vooreerst wilt Onze-Lieve-Vrouw dat de priesters in hun parochies aanbidding van het H. Sacrament organiseren.  Onze-Lieve-Vrouw stelt heel bijzonder de H. Mis op de eerste plaats.  Onze-Lieve-Vrouw zegt dat de H. Mis centraal zou moeten staan in ons leven.  "Lieve kinderen, ik nodig u uit te bidden voor het Heilig Kruis in uw gezinnen."  Om het Kruis en het H. Sacrament te verwelkomen... hoe Onze-Lieve-Vrouw die beide verbindt, dat is erg belangrijk."

Vraag: "Zoveel mensen hebben hun twijfels bij de Verschijningen hier in Medjugorje en zoveel testen werden reeds uitgevoerd.  De zieners werden onderzocht door tal van artsen en psychiaters.  Spreekt Onze-Lieve-Vrouw hierover met u?  En nu is er ook nog de nieuwe commissie over Medjugorje."

Antwoord: "Tot dusver sprak Onze-Lieve-Vrouw niet over deze nieuwe commissie.  Dat wil niet zeggen dat ze er te gelegener tijd niets over zal  zeggen.  Zo heeft ze ons ook altijd bemoedigd en ons raad gegeven en ons kracht gegeven gedurende al die jaren, en dat verwachten wij ook nu nog van haar.  We hebben al teveel meegemaakt om nu nog bevreesd te zijn.  Er zullen altijd mensen zijn die twijfelen en niet geloven.  Ik zeg zoals het in het Evangelie staat: "Zalig zijn zij die niet gezien hebben en toch geloven."  We zouden naar de vruchten moeten kijken."

Vraag: "Heeft Onze-Lieve-Vrouw ooit gezegd hoe we beter tot Jezus zouden kunnen bidden?"

Antwoord: "Elke dag nog leert ze me dat.  Stap voor stap, want het is een proces, een levensprogramma.  Een school waarin ik leer en terwijl ik leer probeer ik ook mijn gezin iets bij te brengen.  Ik moet volhardend zijn, en geduldig.  Vandaag de dag zijn wij zo ongeduldig, maar we moeten net geduldig zijn en bidden voor die gave.  Onze-Lieve-Vrouw nodigt ons zo sterk uit tot éénheid in het gezin.  Priesters en bisschoppen zeggen vandaag al te vaak: "Kijk naar de zieners, ze zijn alle zes gehuwd, niemand van hen is priester of non geworden."  Al wat ik wil zeggen is dat we allemaal samen op school zitten, op de school van Onze-Lieve-Vrouw.  Onze-Lieve-Vrouw is ons aan het opvoeden.  Het priesterschap is een H. Sacrament, maar het huwelijk is ook een sacramenteel leven.  Het Tweede Vaticaans Concilie stelt dat we door het gezin tot Heiligheid kunnen komen."

Vraag: "Heeft Onze-Lieve-Vrouw ooit iets gezegd over het einde van de Verschijningen en wanneer ze zou stoppen met verschijnen aan u, Ivan?"

Antwoord: "Drie van ons krijgen nog steeds dagelijks een Verschijning, ikzelf, Vicka en Marija.  We weten niet wanneer de Verschijningen zullen ophouden.  We zijn slechts instrumenten in Gods handen.  We willen leven en volgen en wanneer de tijd komt, dat zullen we zien."

"Geen vragen meer, heel erg bedankt." 

Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish