Update: Filmpje van de Verschijning toegevoegd.

Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

"Lieve kinderen, met veel liefde en geduld streef ik ernaar om uw hart gelijk te maken aan het mijne.  Ik streef ernaar om u door mijn voorbeeld nederigheid, wijsheid en liefde te leren, want Ik heb u nodig.  Ik kan niet handelen zonder u, mijn kinderen.  In overeenstemming met Gods wil kies ik u.  Door Zijn kracht versterk ik u.

Daarom, mijn kinderen, wees niet bevreesd uw harten te openen voor mij.  Ik zal ze aanbieden aan mijn Zoon, en Hij zal u de gave van Goddelijke vrede terugschenken.  U zal deze uitdragen bij al wie u ontmoet, u zal getuigen van Gods liefde met uw leven, en u zal de gave van mijn Zoon schenken doorheen uzelf.

Ik zal u leiden door verzoening, vasten en gebed.  Mijn liefde is onmetelijk.  Wees niet bevreesd.  Mijn kinderen, bid voor de herders.  Moge uw lippen gesloten blijven voor elk oordeel, want vergeet niet dat mijn Zoon hen gekozen heeft en Hij alleen het recht heeft te oordelen.  Dank u wel."

Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish