De grote massa gelovigen op de bergen, in de straten en bij de parochiekerk van Medjugorje op 1 mei 2012 deed vermoeden dat de Verschijning van vanochtend veel pelgrims zou samenbrengen rondom het Blauwe Kruis. Gisterenavond rond 22u verzamelden reeds zo'n 600 mensen op de Verschijningsberg.  Tegen het begin van de Verschijning was de mensenmassa uitgegroeid tot wel 15 à 20 duizend gelovigen!

De pelgrims verdrongen elkaar bij het Blauwe Kruis en stonden hoger op de berg verspreid en lager, tot in de straten.  Rond 8u25 arriveerde Mirjana.  Zij knielde haastig neer en bad met het volk.

Om 8u45 verscheen Onze-Lieve-Vrouw.  De Verschijning duurde een vijftal minuten.  Overmand door emotie viel Mirjana na afloop van de Verschijning bijna flauw.  Mirjana weende enkele minuten en begon toen weer zacht te glimlachen met een zekere droefheid op het gelaat.

Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

"Lieve kinderen, met Moederlijke liefde smeek ik u Mij uw handen te geven. Sta me toe u te leiden.  Als een Moeder wens Ik u te verlossen van rusteloosheid, wanhoop en eeuwige ballingschap.  Door zijn dood op het Kruis heeft mijn Zoon u getoond hoeveel Hij van u houdt.  Hij heeft zichzelf voor u en voor uw zonden geofferd.  Blijf Zijn offer niet afwijzen en blijf Zijn lijden niet hernieuwen door uw zonden.  Blijf de deuren van de hemel niet voor jezelf sluiten.  Mijn kinderen, verspil uw tijd niet.  Niets is belangrijker dan de eenheid met mijn Zoon. Ik zal u helpen, want de hemelse Vader stuurt mij, opdat wij samen aan al degenen die Hem niet kennen, de weg van genade en redding kunnen wijzen.  Wees niet versteend van hart.  Heb vertrouwen in Mij en bemin mijn Zoon.  Mijn kinderen, jullie kunnen niet zonder de herders.  Moge zij dagelijks in uw gebed zijn.  Dank u wel."

Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish