Pater Jozo Zovko, weldra naar ZagrebDe wereldvermaarde vroegere pastoor van Medjugorje, Pater Jozo Zovko verhuist van Oostenrijk naar Kroatië.  Deze of volgende maand zal hij gaan wonen in het Franciscanerklooster van Zagreb.  Hoewel Pater Jozo alle priesterlijke taken mag uitoefenen, heeft hij zich ertoe verbonden niet in het openbaar over Medjugorje te spreken totdat de Onderzoekscommissie van het Vaticaan haar opdracht voleindigd heeft.

Weldra zal Pater Jozo zijn Franciscanerbroeders opnieuw kunnen ontmoeten in Kroatië, wanneer ze hem komen opzoeken in zijn nieuwe thuis.  Na een verblijf van drie jaar in Oostenrijk en op het eiland Badija (Kroatië) hebben goedgeplaatste bronnen aan Medjugorje Today bevestigd dat Pater Jozo binnenkort naar Zagreb verhuist.  Pater Jozo is blij met de verhuis, die waarschijnlijk nog deze maand zal plaatsvinden. 

Het Franciscanerklooster op het eiland Badija in KroatiëPater Jozo mag nog steeds ten volle zijn priesterschap uitoefenen en de Sacramenten bedelen, zoals elke andere priester.  Toch is hij ingegaan op het verlangen van zijn oversten om geen interviews te geven of getuigenissen af te leggen in het openbaar over de Verschijningen in Medjugorje en de boodschappen van Onze-Lieve-Vrouw totdat de Vaticaanse Onderzoekscommissie haar conclusies heeft neergelegd.

"Pater Jozo ziet dit niet als een straf.  Hij zegt dat hij het begrijpt.  Hij zei niet dat hij er gelukkig mee is, maar hij begrijpt het wel.  Hij weet ook wel dat dit het beste is.", verklaarde een bron aan Medjugorje Today.

Al sedert de tachtiger jaren gingen vele Medjugorjepelgrims Pater Jozo opzoeken omwille van zijn bijzonder charisma, zijn begeesterende preken en zijn profetische woorden.  De voorbije drie jaar werd nog maar weinig vernomen van deze wereldbekende priester.

Overladen met werk vroeg en verkreeg Pater Jozo in februari 2009 de toestemming om een sabbatjaar te nemen.  Zes maanden lang was hij verantwoordelijk voor de verbouwing van een historisch Franciscanerklooster op het eiland Badija in de Adriatische zee.  Pater Jozo hielp de werkmannen een handje en genoot ervan groenten en fruit te verbouwen in de rijke kloostertuin.

Met de winter in het verschiet nam de bouwactiviteit af en Pater Jozo leefde in een onafgewerkt klooster op een klein kamertje zonder comfort.  Op het einde van de zomer van 2009 ging Pater Jozo daarom naar het Franciscanerklooster bij Graz (Oostenrijk).  Sedertdien ging Pater Jozo een paar keer heen-en-weer tussen Graz en de bouwwerken op Badija, op het ritme van de seizoenen.

Het Franciscanerklooster in Graz, waar Pater Jozo de winters doorbrachtHoewel Pater Jozo in Graz dus een tijdlang op het Europese vasteland verbleef, wist hij aan de aandacht van de pelgrims te ontsnappen.  De drie jaren in het verborgene waren kalm en revitaliserend.  "Hij wilde zijn broeders in het klooster die hem zo warm verwelkomden niet tot last zijn en deed er alles uit om uit het vizier te blijven.  Hij vierde de H. Mis met zijn broeders, nam veel tijd om te bidden en bestudeerde opnieuw enkele theologiecursussen die hij in zijn jonge jaren ook al eens bekeken had.  Na al die jaren vond hij het des te interessanter!  Hij hield enorm van cursussen zoals Kerkgeschiedenis, Christelijke mystiek en andere onderwerpen.", zo bevestigde een bron aan Medjugorje Today.

Bron: http://www.medjugorjetoday.tv/3753/father-jozo-is-going-to-serve-in-zagreb

Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish