Magnus MacFarlane-Barrow, de stichter van hulporganisatie Mary's MealsDe gebedsavond in Wenen met ziener Ivan was erg mooi en genadevol.  Vele duizenden gelovigen uit meer dan 100 landen volgden de gebedsavond live via internet.  Meer dan vierduizend bezoekers volgden het gebedsprogramma en de Verschijning via Bedevaart.net

De avond startte met enkele getuigenissen waaronder dat van Magnus MacFarlane-Barrow, de stichter van Mary's Meals.  Na een toespraak van Ivan Dragicevic werd de Rozenkrans gebeden tot het lang verwachte moment van de Verschijning om 18u40.  Zoals beloofd heeft de Gospa alle aanwezigen en alle kijkers via de website gezegend, net als alle meegebrachte religieuze voorwerpen, ter plaatse en thuis.

Na de heilige Mis, voorgegaan door Kardinaal Schönborn in concelebratie met pater Pervan uit Medjugorje, kwam Ivan nog terug op de Verschijning:

Ivan Dragicevic op Bedevaart.net tijdens zijn toespraak in Wenen"Graag wil ik nu enkele ogenblikken tijd nemen om u te vertellen en te tonen wat Onze-Lieve-Vrouw me vanavond gezegd heeft.  Het is moeilijk de ontmoeting met de Gospa te beschrijven.  Reeds 30 jaar probeer ik de juiste woorden te vinden en geloof me, het blijft nog altijd moeilijk.

Het is moeilijk, ik sta hier alleen vooraan en toch voel ik de Gospa nog altijd bij mij.  Na elke ontmoeting met Haar heb ik enkele uren nodig om terug te keren naar deze wereld.  De Gospa komt in waarheid en Zij brengt het Paradijs met zich mee.  Daarom wil ik in mijn eigen woorden proberen te beschrijven hoe deze ontmoeting verliep.  Wij bereiden ons altijd in gebed voor op deze ontmoeting en terwijl ik met u de Rozenkrans bad, voelde ik dat de tijd naderde van haar komst.  Ik voelde haar komst sterker worden en toen ik stopte met bidden en u mijn stem niet meer kon horen, kwam de Gospa.  Het eerste teken van haar komst zijn lichtstralen, lichtflitsen.  Ik kan dat licht niet beschrijven, het is enig in de wereld.

De Gospa kwam vanavond zeer gelukkig en vreugdevol.  Ze begroette ons met haar Moederlijke zegen en zei: "Geloofd zij Jezus Christus".  Daarna bad Zij in het bijzonder en met open handen over de priesters.  Ik heb alle priesters aan haar aangeboden.  Vervolgens bad Ze met open handen over alle aanwezigen en zegende allen met haar Moederlijke zegen.  Maria zegende dan alle meebrachte religieuze voorwerpen.

Ik heb in het bijzonder dit bisdom en deze dierbare Kardinaal bij Onze-Lieve-Vrouw aanbevolen.  Gospa heeft speciaal gebeden voor dit bisdom en al haar noden.  Daarna heeft Onze-Lieve-Vrouw gebeden voor alle zieken hier en heb ik alle zieken aan haar opgedragen.  Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

Verschijning van de heilige Maagd aan Ivan in Wenen"Lieve kinderen, ook vandaag roep ik u op tot gebed.  Bijzonder nu satan u bekoort, roep ik u op tot gebed.  Bidt dat God u vrede mag schenken en wees getuige voor iederen in de wereld.  Ik ben bij u en bid bij God voor elke aanwezige.  En gij, bid, want diegene die bidt is niet bang voor het kwade.  Dank lieve kinderen, dat gij naar hier gekomen zijt."

Daarna bad ik een Onze Vader en een Glorie met de heilige Maagd.  Maria ging nog een poosje verder met over ons te bidden en vertrok dan weer naar de Hemel omgeven door een verlicht kruisteken.

Het belangrijkste van gans deze avond is dat we vertrouwen moeten hebben in de heilige Geest.  Wat zou er mooier zijn dan dat we dit werkelijk zouden kunnen.  Ik hoop dat we vanavond in die geest naar huis kunnen gaan.  Vernieuwd in de Geest.  Laten we verder doen met wat we vanavond gestart zijn.  Aanbidding van het h. Sacrament op de gebedsavond in WenenVerder doen in onze gezinnen.  Onze gezinnen evangeliseren en met onze gezinnen anderen evangeliseren.  Mogen wij het goede zaad zijn.  De Gospa roept ons op het goede zaad te zijn.  Ik hoop dat dit zaad op goede aarde gevallen is en nu goede vruchten mag voortbrengen.  De vrede zij met u.  Dank u wel."

De avond werd besloten met aanbidding van het Allerheiligste Sacrament.

Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish