Pater Amorth behandelde 70 000 gevallen van duiveluitdrijvingDe Verschijningen in Medjugorje negeren is onvergeeflijk voor Christenen, zo zegt Romes voornaamste exorcist pater Gabriele Amorth.  Hij schudt het hoofd wanneer hij denkt aan hen die wachten totdat de Kerk een officieel standpunt inneemt.  Sprekend over verraad vaart pater Gabriele Amorth uit tegen bisschoppen en priesters die onverschillig zijn voor de vruchten van Medjugorje.

Pater Gabriele Amorth, geboren in 1925, werd in 1954 priester gewijd.  Sedert 1986 is hij officieel aangesteld als duiveluitdrijver.  Bijna 25 jaar lang was hij de hoofdexorcist van Rome.  In 1990 richtte hij de "International Association of Exorcists" op en stond aan het hoofd ervan tot aan zijn pensioen in 2000.  Nu is hij erevoorzitter van diezelfde vereniging.  Mettertijd is pater Amorth Medjugorje gaan omhelzen.  "Een sterke vesting tegen Satan", zo noemt hij het.

Door bewust geen aandacht te schenken aan de Verschijningen van de heilige Maagd in Medjugorje heeft een groot aantal christenen bewezen niet verschillend te zijn van de heidenen.  Tot dat groot aantal behoren helaas ook bisschoppen en priesters, zo verklaarde pater Amorth in een recent interview op Radio Maria.

Pater Gabriele Amorth kwam in dat interview terug op de Boodschap van Maria op 25 augustus 2011: "Lieve kinderen, vandaag roep ik u op om te bidden en te vasten voor mijn intenties omdat Satan mijn plan wilt vernietigen.  Ik begon hier met deze parochie en nodigde de ganse wereld uit.  Velen hebben gehoor gegeven, maar er is een enorme menigte die mijn oproep niet wilt horen, noch aanvaarden.  Daarom, u die "ja" gezegd heeft, wees sterk en vastberaden.  Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Steeds gewapend met een Benedictuskruis tegen Satan"Hoe bitter toch was die Boodschap waarin Onze-Lieve-Vrouw zegt dat een enorme menigte haar oproep niet wilt horen, noch aanvaarden. Hoe zuur toch is deze balans, en dat na meer dan dertig jaar!  Meer dan dertig jaar!  Het valt te begrijpen dat heidenen niet naar Maria willen luisteren, maar als christen is dat onvergeeflijk.  Wees toch een christen!  Zelfs priesters en bisschoppen willen er niet naar luisteren.  Het is niet dat zij naar Medjugorje gegaan zijn en een eerlijk oordeel geveld hebben op basis van wat men zelf gezien heeft.  Nee, ze willen er niet naar luisteren en willen niet dat erover gesproken wordt", zegt pater Amorth.

"Het Evangelie is nochtans duidelijk.  Het zegt ons hoe goed van kwaad te onderscheiden.  Aan de vruchten zult ge de boom kennen!  Reeds 30 jaar schenkt Medjugorje ons magnifieke vruchten.  Biecht, bekering, roepingen, allerhande genades!  Reeds meer dan 30 jaar!", zo herinnerde pater Amorth op Radio Maria.

"In het oude testament stuurt God profeten om te waarschuwen tegen het verraad van het Joodse volk.  Hier en nu, om te waarschuwen tegen het verraad door christenen, stuurt God ons zijn Moeder!  Al meer dan dertig jaar!  Hoe is het mogelijk dat de mensen nog steeds niet luisteren?  En zij die zich zo intelligent wanen en zeggen dat ze eerst een Kerkelijk oordeel afwachten?  Het zijn dwazen!", aldus pater Gabriele Amorth.

Bron: http://www.medjugorjetoday.tv/3036/top-exorcist-laments-apathy-to-medjugorje/

Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish