Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

"Lieve kinderen, de Vader heeft u niet aan uw lot overgelaten.  Zijn liefde is onmetelijk.  De liefde die mij naar u brengt om u te helpen Hem te leren kennen.  Zo kan ieder van u, door mijn Zoon, Hem met heel zijn hart 'Vader' noemen en kan u zich één volk voelen, Gods familie.  Maar, mijn kindertjes, vergeet niet dat u niet louter voor uzelf in deze wereld bent en dat ik niet enkel kom voor uw eigen bestwil.

Diegenen die mijn Zoon volgen, denken over hun broeder in Christus als over zichzelf en kennen geen egoïsme.  Daarom verlang ik dat u het licht van mijn Zoon zou zijn, zodat u voor allen die de liefde van God nog niet kennen -allen die op de dool zijn in de duisternis der zonde, wanhoop, pijn en eenzaamheid- de weg mag verlichten en dat u met uw leven de liefde van God mag tonen aan hen.  Ik ben met u.  Als u uw harten opent, zal ik u leiden.  Eens te meer vraag ik u: bid voor uw herders.  Dank u wel!"

Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish