E.H. René Laurentin (94j), gerenommeerd MarioloogHoewel sommige critici het belang van de vruchten van de Verschijningen in Medjugorje trachten te minimaliseren, noemt de befaamde Marialoog en priester René Laurentin deze vruchten "het allervoornaamste criterium" in het oordeel over Medjugorje.  E.H. Laurentin deed zijn uitspraak vorige week tijdens een lezing die hij gaf in Italië.  Wel roept hij op om zeer voorzichtig te zijn met zogenaamde zonnewonderen.

E.H. Laurentin (°1917) is niet de eerste de beste.  Hij is doctorandus in de theologie en in de Mariologie.  Auteur van vele boeken over de Mariale devotie in de dogmatische constitutie van het Twee Vaticaans Concilie.  Hij werd geroemd door vier Pausen en wordt algemeen erkend als de grootste expert in Katholieke verschijningen in de twintigste eeuw.  Hij schreef acht boeken over Lourdes en 22 boeken over Medjugorje.

Een verschijning kan niet uitsluitend beoordeeld worden op haar vruchten, maar het is wel het voornaamste criterium om het kaf van het koren te scheiden in de vele honderden verschijningen die wereldwijd gerapporteerd worden.  Dit zei priester Laurentin op een gebedsbijeenkomst vorige week zaterdag in Desio, Italië.  "We leven in een tijd waarin sommige Medjugorjecritici zelfs de criteria voor het erkennen van een verschijning betwisten en de buitengewone genaden van Medjugorje afschilderen als normale uitingen van Gods genade als gevolg van de vele H. Missen en Biechtgesprekken."  E.H. Laurentin neemt het op voor deze vruchten: "Er wordt gekeken naar het bestaan of de afwezigheid van fouten in de boodschappen die ingaan tegen de geloofsleer.  Verder kijkt men naar de persoonlijke kwaliteiten en de mate van heiligheid van de zieners, en naar de mirakelen en tekenen die de verschijningen teweegbrengen.  Maar het vierde criterium is het voornaamste van allemaal.  Wat is het ultieme teken dat Christus zelf ons heeft aanbevolen?  Kijk naar de vruchten!  Jezus zegt: 'Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen.  En een slechte boom kan geen goede vruchten dragen.'  En dus is dit de allervoornaamste toetssteen, beter dan alle andere criteria."

Zienster Marija Pavlovic was er ookEerwaarde Laurentin sneed nog een ander onderwerp aan in Italië.  Dat van de zogenaamde zonnewonderen en aanverwante tekenen.  In Medjugorje hebben veel mensen de zon zien dansen of om haar as zien draaien.  Ook zagen sommige mensen als het ware een grote Hostie voor de zon.  Hier moet men erg voorzichtig mee zijn, zo zegt Laurentin.  "Velen zien een zonnewonder tijdens de Verschijning, of op de terugweg naar huis.  Op een dag vertelde iemand mij: 'Ik zal je eens een zonnewonder laten zien.'  Ik was in Bretagne (F) en liep tegen valavond.  We bevonden ons op een plek waar we de ondergaande zon goed konden zien.  Op het moment dat de zon vlak boven de horizon stond, vroeg men mij om naar de zon te kijken.  Ik zag en stelde vast dat ik onmogelijk in de zon kon kijken.  Ze straalde veel te fel, het deed pijn aan mijn ogen.  Nee, zei men me.  Je moet blijven kijken!  En inderdaad, het deed maar een seconde pijn, daarna kon ik gewoon in de zon kijken.  De zon was niet langer verblindend maar leek op een wit koekje.  Enkel rondom straalde ze nog, wat het extra spectaculair deed lijken.  Het was echt indrukwekkend.

Dansende zon op 25 juni 2011Dus, wanneer u een zonnewonder ziet in Medjugorje, of elders, vraag uzelf dan eens af hoe laat het is.  Gebeurt dit rond zonsondergang, dan is het zonnewonder niet geldig.  Ziet u daarentegen de zon dansen aan de hemel om vijf uur 's namiddags, of 's morgens vroeg, dan gaat het veel waarschijnlijker om een echt wonder.

Er zijn ook heel wat mensen die in Medjugorje kleinere tekens krijgen.  Men neemt plots een sterke bloemengeur waar, wierrook of andere liturgische elementen en dit laat een diepe indruk na.  Wanneer men mij dit vertelt, zeg ik altijd dat men hierover niet moet spreken.  Het zijn genadegaven die de goede God aan iemand persoonlijk verleent.  Een teken dat God verheugd is u te zien en dat u Hem komt zoeken.  Als u hierover echter met vrienden of bekenden spreekt, loopt u het risico bestempeld te worden als iemand die hallucineert.", zo besloot E.H. René Laurentin.

Bron: http://www.medjugorjetoday.tv/2523/expert-confirms-test-by-fruits-as-superior/

Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish