Ivan Dragicevic tijdens een VerschijningNaar aanleiding van de 30ste verjaardag van de Verschijningen is de Italiaanse nieuwssite Oggi.it erin geslaagd een exclusief interview af te nemen met ziener Ivan.  Wij laten u graag meegenieten:

Toen de Verschijningen al een tijdje bezig waren, vroeg de jonge Ivan Dragicevic, ziener van Medjugorje, bedwelmd door de schoonheid van Onze-Lieve-Vrouw tijdens een Verschijning: "Moeder, hoe komt het toch dat u zo mooi bent?"  En Maria antwoordde: "Ik ben mooi omdat ik bemin, en ook jij zult mooi zijn... Ik bemin jou ook."  Terugdenkend aan die tijd, zegt Ivan verbaasd: "Ik weet niet waar ik de moed vandaan gehaald heb om zo tegen Haar te spreken.  In die tijd was ik overal bang voor."

Ivan is één van de zes zieners van Medjugorje.  En één van de drie die nog steeds dagelijks Onze-Lieve-Vrouw ziet, al 30 jaar.  Het begin gaat immers al terug tot 24 juni 1981.  Men kan geloven of niet-geloven, indrukwekkend is het alleszins.  Hoewel nog niet kerkelijk erkend trekt het Heiligdom in Herzegovina jaarlijks miljoenen pelgrims aan.

Ivan huwde in 1993 met de Amerikaanse Laureen Murphy, Miss Massachussets 1990.  Hij verdeelt zijn tijd over Boston en Medjugorje, waar je hem vindt van mei tot september.  Hij reist veel, tot Australië en Nieuw-Zeeland toe, om te getuigen van zijn uitzonderlijke ervaringen.  Met veel moeite zijn we erin geslaagd hem enkele vragen te stellen.

- Ivan, u ziet Onze-Lieve-Vrouw sinds 1981.  Is Zij veranderd in die dertig jaar?
De H. Maagd ziet er altijd hetzelfde uit: een meisje in haar jonge jaren, en tegelijk een vrouw met veel maturiteit.  Zij draagt een grijze mantel en een witte sluier.  Met Kerstmis en Pasen draagt Ze een kleed van goud.  Haar ogen zijn blauw en haar wangen zijn zachtroze.  Op haar hoofd draagt Ze een kroon met twaalf sterren.  Haar voeten rusten op een wolk die zweeft boven de grond en die aangeeft dat Zij uit de Hemel komt en Onbevlekt is.  Maar ik kan haar ware schoonheid niet ten volle beschrijven.

- Wat voelt u wanneer u haar ziet?  Welke emoties ervaart u?
Het is moeilijk de emoties goed te verwoorden van hetgeen ik voor me zie...  Elke dag maak ik iets mee dat zijn gelijke niet kent op aarde.  De H. Maagd, dat is hetzelfde als het Paradijs.  Haar aanwezigheid geeft je zoveel vreugde, doordringt je met zo een licht!  Maar ook de context die haar omgeeft is subliem.  Soms toont ze me blije mensen op de achtergrond, of een plaats van stralende engelen omgeven door de prachtigste bloemen.  Het eindigt wanneer de Verschijning ten einde is.  Het is moeilijk om weer terug te keren tot de orde van de dag, omdat niets op aarde, in de kunst of in de natuur, zulke mooie kleuren heeft, zulke geuren, en zo de perfecte harmonie benadert.

- Wat betekent Onze-Lieve-Vrouw voor u: een vriend, een zus,... ?
Ze is als een Moeder voor mij.  Mijn aardse moeder heeft voor me gezorgd tot de dag dat de Verschijningen begonnen zijn.  Daarna werd Maria mijn Moeder.  Beiden zijn excellente moeders, maar sedert ik de liefde van Onze-Lieve-Vrouw ken, weet ik dat haar zegeningen, haar gebeden en haar raadgevingen als voedsel voor me zijn en centraal moeten staan in mijn leven en dat van mijn gezin.  Niets is zo lieflijk en aangrijpend dan wanneer Zij zegt: "Lief kind!"  Het is haar eerste boodschap: wij zijn kinderen van God, en geliefd.  Wij zijn de kinderen van de Koningin van de Vrede, die een brug slaat tussen de Hemel en de aarde omdat Zij ons bemint en ons liefdevol wilt leiden omdat Ze weet wat wij echt nodig hebben.

- Wat zegt de Madonna tijdens dergelijke ontmoetingen?
Bovenal, bidt toch alstublieft!  Zij toont ons hoe wij met God kunnen communiceren en hoe we kunnen bidden om voorspraak, of bidden voor mijn intenties en vragen die ik heb, of bidden uit dank of lofprijzing.  Soms wordt het gesprek erg persoonlijk op die punten.  Zachtmoedig toont Ze me waarin ik verkeerd was, en op die manier helpt Ze me te volharden in mijn geestelijke groei.  Wanneer de Verschijning andere mensen aangaat, bidt Ze voor hen, in het bijzonder voor de zieken, de priesters en de Godgewijden.

- De Verschijningen duren nu al zo lang?
Sommigen zeggen dat de boodschappen van Onze-Lieve-Vrouw vaak terugkomen en dat gelovigen de Verschijningen niet nodig hebben omdat de Geloofswaarheden en al wat nodig is voor onze redding reeds vervat zit in de H. Schrift, de Sacramenten en de Kerk.  Maar dan stelt Maria een bijkomende vraag: "Het klopt, alles is reeds gegeven.  Maar leeft u echt volgens de Schrift?  Beleeft u echt de ontmoeting met de levende Heer in de H. Eucharistie?"  Het probleem is dat wij niet leven volgens het Evangelie.  Zij spreekt in een eenvoudige taal die toegankelijk is en waarin haar eindeloze liefde altijd weer terugkomt.  Ze maakt duidelijk dat ze iedereen wilt bereiken.  Ze gedraagt zich als een moeder die ziet dat haar kinderen niet studeren of dreigen verloren te gaan omwille van slechte vrienden.  "U praat veel, maar leeft niet."   Het geloof is niet een goede speech houden, maar wel het volledig belichamen.  En de Maagd Maria zegt ons: "Wees een levend teken en bid voor de verwezenlijking van Gods plan met u, met uw dierbaren en met de hele wereld."  Wij zijn geroepen om Heiligen te zijn.

- Herinnert u zich één bepaalde ontmoeting in het bijzonder?
Als het Kerstmis wordt en de H. Maagd bezoekt mijn gezin met St.-Jozef en met baby Jezus in haar armen.  En verder zal ik nooit vergeten wat er gebeurd is op 2 april 2005.  Paus Johannes Paulus II was net gestorven en verscheen stralend bij de Verschijning in gewaden van wit en goud.

- Hoe beleeft uw gezin deze "afspraakjes"?
Als ik thuis ben, woont mijn gezin de Verschijning altijd bij.  Wij kijken naar onze Hemelmoeder terwijl de Rozenkrans gebeden wordt of de Schriftlezing overwogen wordt.  Na de Verschijning vertel ik hen wat de Madonna gedaan en gezegd heeft.

- Zouden we ons zorgen moeten maken over de tien geheimen die Maria aangekondigd heeft?  Moeten we een bestraffing vrezen?
De tekenen des tijds tonen aan dat de wereld vertroebeld is.  De geheimen van Medjugorje bevatten zeker profetiën van pijnlijke gebeurtenissen.  Anderzijds is het zevende geheim door gebed ten goede gekeerd.  Het valt me telkens op hoezeer je de hoop in haar ogen ziet en het licht van het Paradijs.  Onze-Lieve-Vrouw is niet gekomen om te straffen.  Waarom niet goed gebruik maken van onze vrijheid en in een kinderlijke verhouding onze dialoog met de Schepper van alles herstellen.  Het is geen toeval dat Zij zich in Medjugorje voorgesteld heeft als Koningin van de Vrede en dat haar eerste woorden waren: "Vrede, vrede, vrede en alleen vrede.  Er moet vrede heersen tussen de mensen en God en onder alle mensen!" 

 

 

Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish