Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

Zienster Mirjana Dragicevic tijdens de Verschijning van Maria op 2 december 2019"Lieve kinderen, terwijl Ik kijk naar jou, die van mijn Zoon houdt, wordt mijn hart vervuld van tederheid. Ik zegen jullie met een moederlijke zegen. Met een moederlijke zegen, zegen Ik ook jullie herders - jullie die de woorden van mijn Zoon spreken, die met Zijn handen zegenen en die zoveel van Hem houden dat jullie klaar staan om elk offer voor Hem met vreugde te brengen. Jullie volgen Hem die de eerste Herder was, de eerste Zendeling.
Mijn kinderen, apostelen van mijn liefde, voor anderen te leven en te werken -voor al diegenen van wie jullie houden door mijn Zoon- is de vreugde en troost van het aardse leven. Als het Koninkrijk van God door gebed, liefde en opoffering in jullie hart is, dan is je leven vreugdevol en helder. Voor degenen die van mijn Zoon houden en die elkaar liefhebben door Hem zijn woorden niet nodig. Een blik volstaat om de onuitgesproken woorden en onuitgesproken gevoelens te horen. Daar waar liefde heerst, telt tijd niet meer. Wij zijn bij jullie. Mijn zoon kent jullie en houdt van jullie. Liefde is dat wat jullie tot Mij brengt en door die liefde zal Ik naar jullie toe komen en tot jullie spreken over de werken van redding. Ik verlang dat al mijn kinderen geloof hebben en mijn moederlijke liefde voelen die hen naar Jezus leidt. Daarom, jullie, mijn kinderen, waar jullie ook gaan, straal liefde en geloof uit als apostelen van liefde
. Dank jullie."

Download hier de Boodschap aan Mirjana in PDF

Adobe PDF file icon 32x32

Filmpje van de Verschijning