"Lieve kinderen! Ik roep jullie omdat ik jullie nodig heb. Ik heb harten nodig, bereid tot onmetelijke liefde - harten die niet belast zijn door ijdelheid - harten die bereid zijn lief te hebben zoals mijn Zoon liefhad - die bereid zijn zichzelf op te offeren zoals mijn Zoon zichzelf opofferde. Ik heb jullie nodig. Om mij te kunnen vergezellen moeten jullie jezelf vergeven, anderen vergeven en mijn Zoon aanbidden. Aanbidt Hem ook voor diegenen die Hem nog niet hebben leren kennen, diegenen die Hem niet liefhebben. Daarom heb ik jullie nodig; daarom roep ik jullie. Dank u wel."

Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish