Met de H. Mis op 6 augustus om 5u 's ochtends op de Kruisberg eindigde de twintigste editie van het Jongerenfestival.  Het 'Mladifest' van 2009 was het grootste ooit, met 50.000 gelovige jongeren uit 69 landen en 600 priesters.  Uit België en Nederland was er een delegatie van zo'n 200 gelovigen en een tiental priesters.

De organisatie van het Jongerenfestival was in handen van Pater Danko Perutina.  Pater Danko merkte dan ook terecht op: "Er zijn in de wereld 500.000 Rooms-Katholieke priesters.  Daarvan zijn er momenteel 600 in Medjugorje.  Dat is 1 promille.  Als je weet wat een halve promille alcohol met een mens doet, dan kun je je wel voorstellen dat één promille gigantisch veel is!"

Door het grote aantal deelnemers logeerden de gelovigen zelfs in Mostar en tot 40 km rondom Medjugorje.  Het Jongerenfestival werd live gecovered door Radio Mir Medjugorje, Medjugorje.de, Centromedjugorje.org en  Kathtube.com

Van 9-12u en tussen 16-18u was er gebed, muziek en getuigenis.  De getuigenissen werden simultaan vertaald in 16 verschillende talen (helaas niet in het NL) en waren te beluisteren met een wandelradiootje op diverse FM-frequenties.  Er kwamen bisschoppen, priesters, broeders en zusters, artsen, schrijvers, bekeerlingen en gelovige gezinnen getuigenis afleggen.

's Avonds was er de internationale H. Mis en aanbidding van het H. Sacrament.  Op 3 augustus nam een ontelbare menigte deel aan de kaarsjesprocessie door het dorp.  Op 4 augustus voerden de jongens en meisjes van Cenacolo het prachtige stuk "Credo" op, waarin zij diverse Bijbelse taferelen uitbeeldden.  Na de aanbidding op 5 augustus was er het traditionele Singing Farewell, een muzikale dankzegging aan alle getuigen, medewerkers en deelnemers.

Panoramazicht op de kerk

De zieners gaven dit jaar geen getuigenis vanaf het buitenaltaar.   Vicka is na een val thuis in behandeling voor ernstige rugklachten.  Naar verluid zou zij zelfs zijn overgebracht van het hospitaal in Zagreb naar een gespecialiseerd ziekenhuis in Rome.  Ivan, Marija en Ivanka legden getuigenis af in het park tegenover de kerk.  Mirjana sprak de mensen toe op dinsdagochtend 4 augustus, voor haar huis nabij het blauwe kruis.  Twee dagen eerder had Mirjana haar maandelijkse Verschijning bij het blauwe kruis.

Bij deze Verschijning gaf de H. Maagd de volgende boodschap:

"Lieve kinderen!  Ik kom met mijn moederlijke liefde om de weg aan te duiden die jullie moeten gaan om steeds meer op mijn Zoon te kunnen gelijken en daardoor dichter bij God en Hem meer welgevallig te zijn.  Wijs mijn liefde niet af.  Verwerp heil en eeuwig leven niet ten bate van vergankelijkheid en lichtzinnigheid van dit leven.  Ik ben temidden van jullie om jullie te leiden en om jullie als een moeder te waarschuwen.  Kom met mij mee."

Diverse bronnen maken gewag van een zonnewonder tijdens de Verschijning aan Mirjana.  Het zonnewonder kon niet door alle aanwezigen waargenomen worden.  Ook wijzelf waren in Medjugorje aanwezig en konden geen zonnewonder opmerken.  Een meer gedetailleerde beschrijving kunt u hier lezen (Engelstalige link).

Tijdens het Jongerenfestival liep het gerucht dat dit het laatste Mladifest zou zijn wegens een nakend verbod door de Bisschop.  Dit gerucht werd gelukkig ontkracht door de uitnodiging van de Pastoor voor het Jongerenfestival van 2010.

Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish