Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

Zienster Mirjana Dragicevic tijdens de Verschijning van Maria op 2 januari 2019"Lieve kinderen, helaas is er onder jullie, mijn kinderen, zoveel strijd, haat, eigenbelang en egoïsme. Mijn kinderen, jullie vergeten mijn Zoon zo gemakkelijk, zijn woorden, zijn liefde. In veel zielen dooft het geloof en de harten worden door de materiële dingen van de wereld in bezit genomen. Maar mijn moederlijk hart weet dat er nog altijd personen zijn die geloven en beminnen, die zoeken hoe zij steeds dichter bij mijn Zoon kunnen komen, die onvermoeibaar mijn Zoon zoeken – zo zijn ze ook op zoek naar Mij. Dat zijn de nederigen en zachtmoedigen met hun pijn en lijden, gedragen in stilte, met hun hoop en bovenal, met hun geloof. Dat zijn de apostelen van mijn liefde.

Mijn kinderen, apostelen van mijn liefde, Ik leer jullie dat mijn Zoon niet alleen om voortdurend gebed vraagt, maar ook om werken en gevoelens. Dat jullie geloven. Dat jullie bidden. Dat jullie door persoonlijk gebed groeien in geloof. Dat jullie groeien in liefde. Elkaar liefhebben is wat Hij vraagt, dat is de weg naar het eeuwig leven.

Mijn kinderen, vergeet niet dat mijn Zoon het licht in deze wereld heeft gebracht en dat Hij het heeft gebracht naar diegenen die het willen zien en ontvangen. Jullie moeten diegenen zijn, want dit is het licht van de waarheid, van de vrede en de liefde. Ik leid jullie op moederlijke wijze om mijn Zoon te aanbidden, zodat jullie mijn Zoon met mij beminnen en jullie gedachten, woorden en werken op mijn Zoon gericht zouden zijn en in Zijn naam gedaan worden. Dan zal mijn hart vervuld zijn. Dank jullie."

Download hier de Boodschap aan Mirjana in PDF

Adobe PDF file icon 32x32

Filmpje van de Verschijning