Onze-Lieve-Vrouw verscheen aan Ivan op de VerschijningsbergVrijdagavond 19 oktober kwam Ivan op de top van de Verschijningsberg samen met zijn gebedsgroep.Onze-Lieve-Vrouw verscheen omstreeks 21 uur en bleef zeven minuten onder ons.

Na afloop verklaarde Ivan: "Ook vandaag wil ik, zoals steeds na de ontmoeting met Onze-Lieve-Vrouw, jullie wat dichter brengen bij deze ontmoeting. Ook vandaag kwam Onze-Lieve-Vrouw zeer vreugdevol en blij onder ons en zoals altijd begroette Zij ons met haar Moederlijke groet: "Geloofd zij Jezus, mijn lieve kinderen." 

Daarna bad Onze-Lieve-Vrouw een tijdlang met uitgestrekte armen over alle aanwezigen hier. In het bijzonder bad Zij voor de zieken hier aanwezig. Dan richtte Onze-Lieve-Vrouw zich kort tot ons:

"Lieve kinderen, ook vandaag wil Ik jullie heel bijzonder oproepen om met liefde de wil van God te aanvaarden. In het bijzonder vraag Ik jullie te bidden voor de zieken, dat ze hun kruis en situatie kunnen aanvaarden zodat God door hen verheerlijkt wordt. De Moeder bidt altijd voor ieder van jullie, lieve kinderen, en voor al jullie offers aan haar Zoon."

Daarna zegende Onze-Lieve-Vrouw ons met haar Moederlijke zegen en zegende alle daartoe meegebrachte voorwerpen. Ik heb jullie allen, al jullie noden, jullie intenties, jullie gezinnen en in het bijzonder de zieken in gebed aanbevolen. Daarna bleef Onze-Lieve-Vrouw een tijdlang verder bidden en ging in dat gebed van ons heen, omgeven door een verlicht Kruis en met de afscheidsgroet: "Ga in vrede, mijn lieve kinderen". "

Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish