Onze-Lieve-Vrouw verscheen aan Ivan bij het Blauwe KruisVrijdagavond 24 augustus verzamelde Ivan met zijn gebedsgroep opnieuw bij het Blauwe Kruis. Om 20u40 begon men liedjes te zingen, gevolgd door de Droeve en Glorievolle mysteries van de Rozenkrans vanaf 21u15. Onze-Lieve-Vrouw verscheen aan de ziener omstreeks 22 uur en bleef zes minuten onder ons.

Na afloop verklaarde Ivan: "Ook vandaag wil ik jullie, zoals steeds na de ontmoeting met Onze-Lieve-Vrouw, dichter bij Haar brengen en het voornaamste uit de ontmoeting van deze avond beschrijven. Ook vandaag kwam Onze-Lieve-Vrouw zeer vreugdevol en blij onder ons en Zij begroette ons met haar Moederlijke groet: "Geloofd zij Jezus, mijn lieve kinderen." 

Daarna bad Onze-Lieve-Vrouw een tijdlang met uitgestrekte armen over ons allen. In het bijzonder bad Zij over de hier aanwezige zieken. Daarna bad de Heilige Maagd vandaag in het bijzonder voor de gezinnen, voor heiligheid in de gezinnen en voor de jeugd. Onze-Lieve-Vrouw zegende ons allen met haar Moederlijke zegen en zegende alle daartoe meegebrachte voorwerpen. Ik heb jullie allen, al jullie noden, jullie intenties, jullie gezinnen en in het bijzonder de zieken in gebed aanbevolen. Daarna bleef Onze-Lieve-Vrouw een tijdlang verder bidden en ging in dat gebed van ons heen, omgeven door een verlicht Kruis en met de afscheidsgroet: "Ga in vrede, mijn lieve kinderen".

Ik wil nog een keer benadrukken dat Onze-Lieve-Vrouw speciaal bad voor de gezinnen, voor heiligheid in de gezinnen en voor de jeugd."

Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish