Opnieuw verzamelden duizenden gelovigen rond het Blauwe kruis voor de Verschijning van de tweede van de maand aan Mirjana.  Het wordt steeds moeilijker om een paadje vrij te houden waarmee Mirjana tot bij de verschijningsplek kan komen.

Reeds vanaf middernacht stromen de eerste pelgrims toe.  Rond 5u in de ochtend zit de plaats rond het Blauwe kruis reeds afgeladen vol, wetende dat er nog vier uur te gaan is tot het begin van de Verschijning.  Toch zijn er altijd laatkomers die zich nog tussen de samengepakte massa weten te persen om elke vrije vierkante centimeter te benutten.  Hoewel de laatkomers vaak het zicht ontnemen van de mensen die al veel vroeger arriveerden, kunnen ze vaak toch rekenen op een uitgestoken hand die hen helpt bij hun hachelijke onderneming.  Dat zou je in de gewone wereld eens moeten proberen!

Wanneer Mirjana arriveert is er absoluut geen enkel vrij plekje meer te vinden.  Er ontstaat geroezemoes in de menigte die nu reeds zovele uren aan het wachten is.  Op het ogenblik van de Verschijning wordt de mensenzee plots muisstil.  Ieder staat, zit, knielt in vreselijk onhandige houding, maar de pijn is de prijs van het voorrecht om aanwezig te zijn bij de Verschijning van Onze-Lieve-Vrouw!

Maria verscheen om 8u50 en gaf de volgende boodschap:

"Lieve kinderen!  Vandaag roep Ik u met een moederlijk hart op om volledig en zonder voorwaarden te leren vergeven.  U lijdt onder onrechtvaardigheid, verraad en vervolging, maar daardoor bent u dichter en dierbaarder bij God.  Mijn kinderen, bid om de gave van de liefde. Alleen de liefde vergeeft alles, zoals Mijn Zoon vergeeft. Volg Hem na.  Ik ben midden onder u en bid dat u, wanneer u voor de Vader verschijnt, kunt zeggen: 'Hier ben ik Vader, ik heb Uw Zoon nagevolgd.  Ik heb liefgehad en schonk van harte vergiffenis, omdat ik in Uw Oordeel geloofde en op U vertrouwde.'  Dank u wel."

Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish