Mgr. Hoser begint dienst in MedjugorjeZondag 22 juli was een speciale dag, vol zegeningen voor de parochie van Medjugorje, maar ook voor alle pelgrims van overal ter wereld die zich ten diepste verbonden voelen met Medjugorje. Toen het nieuws werd bekend gemaakt op 31 mei 2018 dat de Heilige Vader Aartsbisschop Hoser als Apostolisch Visitator had aangesteld met een speciale rol voor de parochie van Medjugorje, keek iedereen ietwat bevreesd de dag tegemoet dat die opdracht uiteindelijk zou beginnen in Medjugorje zelf. Donderdag laatst, toen we de bevestiging kregen dat Aartsbisschop Hoser zijn zending zou beginnen met de Heilige Mis op vandaag, zondag, werden zowel parochianen als bedevaarders oprecht overweldigd van vreugde. De grote zone van de Witte Koepel zat afgeladen vol mensen voor het begin van de Heilige Mis en alle aanwezigen bereidden zich voor op de plechtige viering door het bidden van de Rozenkrans.

Toen het parochiekoor het intredelied zong, kwam de processie binnen te beginnen met Mgr Henryk Hoser, de Apostolische Visitator, Mrg Luigi Pezzuto, de Apoltolische Nuntius van Bosnië en Herzegovina, de Provinciaal van de Franciscaanse Provincie Herzegovina, Pater Miljenko Steko, parochiepriester van Medjugorje, Pater Marinko Sakota, en daarna nog veel andere priesters die concelebreerden voor de Heilige Mis. De viering van de avondmis begon met het voorlezen van de brief van de Heilige Vader over de aanstelling van Aartsbisschop Hoser. De Nuntius Luigi Pezzuto las de brief voor in het Italiaans en Pater Marinko Sakota, de parochiepriester las de brief in het Kroatisch.

Mgr. Hoser begint dienst in MedjugorjeBegroetingen en welkomstwoorden werden uitgesproken door de Provinciaal, Pater Miljenko Steko, die benadrukte dat deze Eucharistie in Medjugorje van ‘historische waarde’ is omdat we hier bij ons, voor de eerste keer, de Apostolische Nuntius in ons midden hebben, Mgr Luigi Pezzuto die de directe vertegenwoordiger is van de Heilige Vader en de Apostolische Stoel in Bosnië en Herzegovina.

‘Dank U, Excellentie, dat U naar hier bent gekomen en sta mij toe om U bijzonder oprecht welkom te heten in naam van ons allen! Wil onze dankbaarheid ook overmaken aan de Paus voor zijn herderlijke inspanningen in de Kerk, in het bijzonder door deze aanstelling van de Apostolische Visitator’, zei Pater Miljenko Steko, die ook Aartsbisschop Hoser begroette.

’Dierbare Aartsbisschop Hoser! Op dit moment van genade wil ik U heel oprecht welkom heten in naam van elk van ons die hier samengekomen zijn, maar ook in naam van allen die hier samenzijn! In naam van de Franciscaanse Provincie Herzegovina, wens ik U een gezegende tijd bij ons hier met de opdracht die u toevertrouwd werd door onze Heilige Vader, Paus Franciscus. Wij aanvaarden uw komst hier met de grootste waardering en genegenheid, de zending die u toevertrouwd werd door de Paus, die voorganger is over de hele Kerkgemeenschap. Mogen wij allen vernieuwd worden door de kracht van de Heilige Geest zodat wij vanaf vanaf deze avond
allen kunnen vorderingen maken op onze bedevaartstocht onder uw leiding!”

Mgr. Hoser begint dienst in MedjugorjeDe Heilige Mis gebeurde in het Latijn en Mgr Henryk Hoser was hoofcelebrant. In zijn homilie zei hij dat de Heilige Vader, als Algemene Herder van de Kerk, de woorden aanneemt van de profeten en herders uitzendt naar de plaatsen waar mensen wonen, waar gelovigen samenkomen die zoeken naar het licht van de verlossing.

Pelgrims van over de hele wereld komen naar Medjugorje uit zowat 80 verschillende landen. De afstand is hun reis gemeten in mijlen (of in kilometers), en opdat één persoon zoveel mijlen zou kunnen reizen, moeten ze wel geleid worden door sterke en vastberaden beweegredenen, terwijl ze natuurlijk ook de transportmiddelen moeten hebben.

Nochtans heeft het woord ‘afstand’ ook een andere betekenis: het verwijst naar de existentiële situatie van zovelen die ver van God af staan, van Christus, van hun Kerk en van het licht dat een doel geeft in het leven of dat een waardige bestemming biedt, een leven dat de moeite is geleefd te worden.

Mgr. Hoser begint dienst in MedjugorjeNu kunnen we beter verstaan waarom de Heilige Vader de Apostolische Visitator naar Medjugorje heeft gestuurd, gezien pastorale zorg de zekerheid vereist van een stabiele en aangehouden leiding voor de parochiegemeenschap in Medjugorj en voor alle pelgrims die hier op bedevaart komen. Dit brengt ons bij de fundamentele vraag: waarom komen zoveel mensen elk jaar naar Medjugorje?

Ziehier het antwoord: ze komen om iemand te ontmoeten, om God te ontmoeten, om Christus te ontmoeten en om Zijn Moeder te ontmoeten, zodat ze de weg zouden ontdekken die leidt naar de vreugde van het leven in het Huis van de Vader en de Moeder, en, tenslotte, om de Mariale Weg naar God te ontdekken als de veiligste weg van alle. Dat is de manier waarop wij Maria eren, en dit gebeurt hier al vele jaren. Dit is de ‘heilige liturgie waarin de hoogste wijsheid en het diepste geloof heersen. Daarom is het de eerste taak van het volk van God’ zei Mgr Hoser. Hij voegde er nog aan toe dat hier in Medjugorje een devotie plaatsvindt die waarachtig in Christus geworteld is (Christo-centric devotion).

‘Bij de devotie in de praktijken in Medjugorje staat de Heilig Mis centraal, Aanbidding van het Heilig Sacrament, de grote aantallen van het Sacrament van Biecht en Verzoening, dit alles gevolgd door andere devoties en gebed van de Rozenkrans en de Kruisweg die op de omliggende heuvels gebeurt waarbij de hobbelige en scherpe rotsen afgesleten werden tot gepolijste paden,’ zei Mgr hoser in zijn homilie.

Mgr. Hoser begint dienst in MedjugorjeDeze Heilige Mis is stellig een merkteken van het begin van een nieuw tijdperk dat aanbreekt voor Medjugorje en voor alle bedevaarders. Bij het afsluiten van de viering verwelkomde Pater Marinko Sakota, de parochiepriester, de Nuntius en hij dankte de Heilige Vader voor de aanstelling van de Apostolische Visitator. Eveneens dankte hij Mgr Hoser dat hij die opdracht heeft aanvaard en naar Medjugorje is gekomen. Pater Marinko overhandigde hem daarna een geschenk in naam van de parochie, een Bijbel en een blos bloemen. Samen met duizenden pelgrims waren er 118 priesters die concelebreerden. Ook Mgr Guido Gallese, bisschop van Alexandrië uit Italië was aanwezig.

Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish