"Lieve kinderen!  Als Ik naar u kijk, wordt Mijn hart bevangen door pijn. Waarheen gaat u, Mijn kinderen? Bent u zo diep in zonde verzonken dat u niet weet hoe uzelf te stoppen? U rechtvaardigt uw zonde en leeft ernaar. Kniel neer onder het Kruis en kijk naar Mijn Zoon. Hij overwon de zonde en stierf zodat u, Mijn kinderen, zoudt leven. Sta Mij toe u te helpen om niet te sterven maar voor eeuwig te  leven met Mijn Zoon."

Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish