Zonsondergang voor de Verschijning op vrijdag 27 april 2018

Vrijdagavond 27 april begonnen de eerste pelgrims zich al rond zeven uur te verzamelen bij het beeld van Onze-Lieve-Vrouw op de top van de Podbrdo voor de Verschijning aan ziener Ivan Dragicevic. Met het ondergaan van de zon ontplooide zich een hemel vol sterren waaronder steeds meer pelgrims toestroomden, op zoek naar een stil plekje om te bidden. Rond 20.45 uur begon Ivans gebedsgroep liedjes te zingen. Om 21u30 ving Ivan het Rozenkransgebed aan met de Droeve mysteries.

Onze-Lieve-Vrouw verscheen omstreeks 22.00 uur en bleef verschillende minuten onder ons. Na afloop bad Ivans gebedsgroep het Magnificat, besloten door Ivan met de smeekbede: "Koningin van de Vrede en de Verzoening, bid voor ons!"

Dan zei Ivan: "Ik wil jullie een korte beschrijving geven van de ontmoeting met Onze-Lieve-Vrouw van deze avond. Ook vandaag kwam Onze-Lieve-Vrouw vreugdevol en blij onder ons en zoals altijd begroette Zij ons met haar Moederlijke groet: "Geloofd zij Jezus, mijn lieve kinderen." 

Daarna bad Zij een tijdlang met uitgestrekte armen over ons allen hier aanwezig en in het bijzonder bad Zij voor de aanwezige zieken. Zij bleef vandaag speciaal langere tijd bidden voor de gezinnen en voor heiligheid in de gezinnen. Onze-Lieve-Vrouw zegende ons allen met haar Moederlijke zegen en zegende alle daartoe meegebrachte voorwerpen. Ik heb jullie allen, al jullie noden, jullie intenties, jullie gezinnen en in het bijzonder de zieken, in gebed aanbevolen. Daarna bleef Onze-Lieve-Vrouw een tijdlang verder bidden en ging in dat gebed van ons heen, omgeven door een verlicht Kruis en met de afscheidsgroet: "Ga in vrede, mijn lieve kinderen".

Ik wil benadrukken dat Onze-Lieve-Vrouw vanavond langere tijd speciaal bad voor de gezinnen en voor heiligheid in de gezinnen", zo besloot Ivan.

Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish