Het was erg koel toen de pelgrims deze ochtend wachtten op de Verschijning van Onze-Lieve-Vrouw in Medjugorje. Nu het bedevaartseizoen 2017 naar z'n einde loopt en de temperaturen de afgelopen week een flinke duik naar beneden namen, was er tot kort voor de aanvang van de Verschijning nog plaats te vinden in de omgeving van het Blauwe Kruis. Dat is zeker niet het geval tijdens de warmere maanden van het jaar, wanneer vele tienduizenden mensen naar de Verschijningsberg komen op de tweede van de maand.

Marco, Mirjana's echtgenoot, kwam rond 8u15 naar het Blauwe Kruis, vergezeld door een groep pelgrims. Mirjana volgde daarachter, traag en wat moeizaam stappend, geëscorteerd door helpers die haar zouden kunnen bijstaan indien nodig. Aangekomen bij het Blauwe Kruis knielde de zienster neer voor het voorbidden van de Rozenkrans. Mirjana was in tranen tijdens die voorbereiding. Om 8u25 verscheen Onze-Lieve-Vrouw. De Rozenkrans werd meteen onderbroken zodat iedereen wist dat de Verschijning begonnen was. Maria bleef tot ongeveer 8u30. Daarna herviel Mirjana in haar afmattende rugpijn en kon niet alleen overeind komen. Men hielp haar om even te zitten op één van de stenen bankjes naast het Blauwe Kruis.

Mirjana had ervoor kunnen kiezen om niet naar het Blauwe Kruis te komen zoals elke maand. Het kost haar grote fysieke pijn, maar ze voelt dat ze de pelgrims niet kan teleurstellen die vaak van ver naar Medjugorje gereisd zijn om een ogenblik heel dicht bij Onze-Lieve-Vrouw te kunnen zijn.

Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

Zienster Mirjana Dragicevic tijdens de Verschijning van Maria op 2 november 2017"Lieve kinderen, wanneer Ik kijk naar jullie die rondom Mij verzameld zijn, zie Ik, jullie moeder, veel zuivere zielen. Veel van mijn kinderen zijn op zoek naar liefde en troost, maar niemand die het hen aanbiedt. Ik zie al diegenen die kwaad doen omdat ze geen goede voorbeelden hebben, zij kennen mijn Zoon nog niet.

Het goede wat stil is en verspreid wordt door zuivere zielen is de kracht die deze wereld optilt. Er is veel zonde, maar er is ook liefde. Mijn Zoon zendt Mij naar jullie, de moeder die dezelfde is voor ieder van jullie, opdat Ik jullie zou kunnen leren beminnen, leren begrijpen dat jullie broeders zijn. Hij verlangt jullie te helpen. Apostelen van mijn liefde, een levend verlangen naar geloof en liefde volstaan, en mijn Zoon zal het aannemen. Maar jullie moeten waardig zijn, jullie moeten van goede wil zijn en open van hart. Mijn Zoon treedt binnen in open harten.

Ik, als moeder, verlang dat jullie allen mijn Zoon beter zouden leren kennen -God geboren uit God- om de grootheid van Zijn liefde die jullie zo hard nodig hebben te leren kennen. Hij nam jullie zonden op Zich en verkreeg verlossing voor jullie en vraagt in de plaats dat jullie van elkaar houden. Mijn Zoon is liefde. Hij houdt van alle volkeren zonder verschil, van alle volkeren van alle landen en van alle naties. Als jullie, mijn kinderen, zouden leven volgens de liefde van mijn Zoon zou Zijn koninkrijk reeds op aarde zijn.

Daarom, apostelen van mijn liefde, bid, bid dat mijn Zoon en Zijn liefde steeds dichter bij jou mag komen, zodat je een voorbeeld van liefde kan worden en anderen kunt helpen die mijn Zoon nog niet kennen. Vergeet nooit dat mijn Zoon, Eén en Drieëen, van je houdt. Houd van je herders en bid voor hen. Dankjewel."

Download hier de Boodschap aan Mirjana in PDF

Adobe PDF file icon 32x32

Filmpje van de Verschijning

Foto's van de Verschijning