Maria verscheen opnieuw aan Ivan bij het Blauwe KruisVrijdagavond 19 augustus 2017 kwam ziener Ivan met zijn gebedsgroep samen bij het Blauwe Kruis. Om 20u45 begon men liedjes te zingen tot ongeveer 21u30. Toen begon Ivan met het voorbidden van de Rozenkrans. Omstreeks 22u verscheen Onze-Lieve-Vrouw aan de ziener en bleef meerdere minuten.

Na afloop verklaarde Ivan: "Ook vandaag wil ik jullie zoals altijd het voornaamste meegeven uit de ontmoeting met Onze-Lieve-Vrouw van deze avond. Ook vandaag kwam Onze-Lieve-Vrouw erg vreugdevol en blij onder ons en begroette Zij ons met haar Moederlijke groet: "Geloofd zij Jezus, mijn lieve kinderen." Daarna bleef Zij een langere tijd over ons bidden. In het bijzonder bad Zij over de hier aanwezige zieken. Dan zei de Heilige Maagd:
"Lieve kinderen, ook vandaag verlang Ik jullie opnieuw op te roepen om te bidden voor vrede, vrede in jullie harten, vrede in de gezinnen. Weet, lieve kinderen, dat Ik voor ieder van jullie bid en dat Ik bid bij mijn Zoon. Ik spreek voor ieder van jullie ten beste bij mijn Zoon. Dank jullie, lieve kinderen, voor jullie volharding. Dank jullie, dat jullie ook vandaag aan mijn oproep gehoor hebben gegeven."

Vervolgens zegende Onze-Lieve-Vrouw ons allen met haar Moederlijke zegen en zegende alle daartoe meegebrachte voorwerpen. Zoals steeds heb ik ook vandaag jullie allen, al jullie noden, jullie intenties en jullie gezinnen in gebed aanbevolen. Daarna bleef Onze-Lieve-Vrouw een tijdlang verder bidden over alle aanwezigen en ging in dat gebed van ons heen, omgeven door een verlicht Kruis en met de afscheidsgroet: "Ga in vrede, mijn lieve kinderen". "

Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish