Boodschap van 2-3-2010 aan Mirjana Dragicevic

Omwille van de overvloedige regenval de voorbije dagen in Medjugorje was het niet zeker of de Verschijning zou plaatsvinden bij het Blauwe Kruis of elders.  Het was dan ook een grote vreugde toen bekend werd dat de Verschijning bij het Blauwe Kruis aan de voet van de Verschijningsberg verwacht werd.

Om zes uur 's ochtends was reeds een groepje van een vijftigtal Italianen aanwezig bij het Blauwe Kruis en werd begonnen met het bidden van de Rozenkrans.  Toen Mirjana arriveerde om 8u31 was inmiddels een hele menigte verzameld rondom de verschijningsplaats.  Mirjana knielde onmiddellijk en begon mee te bidden.

De Verschijning begon om 8u35.  Zij bracht vele uitdrukkingen op het gelaat van Mirjana: tranen, een glimlach, knikken en praten met Onze-Lieve-Vrouw.

Twee mensen in een rolstoel, een priester en een vrouwelijke rolstoelgebruiker, werden naar boven gedragen tot bij het Blauwe Kruis.  De dame in de rolstoel was overweldigd bij haar aankomst en zielsgelukkig op het einde.  De menigte gedroeg zich heel respectvol en behulpzaam.  Op het einde van de Verschijning hing er duidelijk een sfeer van vreugde en geluk.

Onze-Lieve-Vrouw gaf volgende prachtige vastenboodschap aan Mirjana:

"Lieve kinderen!  In deze bijzondere tijd van jullie inspanning om zo dicht mogelijk te zijn bij mijn Zoon, bij Zijn lijden, maar ook tot de liefde waarmee Hij dit droeg, wens Ik jullie te zeggen dat Ik met u ben.  Ik zal jullie helpen om met mijn genade alle dwalingen en bekoringen te overwinnen.  Ik zal jullie onderrichten in de liefde, liefde die alle zonden uitwist en je vervolmaakt, liefde die je de vrede van mijn Zoon geeft, nu en altijd.  Vrede met je en in je, want ik ben de Koningin van de Vrede.  Dank je wel."

Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish