Onze-Lieve-Vrouw verscheen onverwacht snel aan IvanOnze-Lieve-Vrouw week af van de gebruikelijke routine toen ze afgelopen vrijdag 28 oktober 2016 verscheen aan Ivan Dragicevic bij het Blauwe kruis. Na het bidden van de Rozenkrans vraagt Ivan normaal aan de mensen om zich voor te bereiden op de komst van Onze-Lieve-Vrouw en om geen foto's meer te maken. De aanwezigen beantwoorden deze oproep doorgaans in stilte en diep gebed zodat Onze-Lieve-Vrouw werkelijk kan binnentreden in ieders hart.

Ditmaal verscheen Onze-Lieve-Vrouw echter plots in het midden van het vijfde Blijde mysterie en viel Ivan meteen in extase. Hij had niet verwacht dat Onze-Lieve-Vrouw al zo vroeg zou verschijnen. Het duurde dan ook meer dan een minuut voor iedereen begreep dat de Verschijning begonnen was. Toen daalde de stilte neer over de menigte van pelgrims en dorpsbewoners. De Verschijning duurde lang, wel 12 minuten. Toen ze ten einde was, vroeg Ivan één van de leden van zijn gebedsgroep om dat laatste tientje verder te bidden en te eindigen met het Salvé Regina.

Een lid van de Caritas-gemeenschap in Medjugorje, verantwoordelijk voor de vertaling van Ivans boodschap naar het Engels, vertelde na afloop aan enkele omstaanders dat Vicka ook ooit een situatie meemaakte waarin Onze-Lieve-Vrouw vroeger dan verwacht verschenen was. Onze-Lieve-Vrouw zei toen aan Vicka dat er bij de aanwezigen een persoon was die zich zo intens had voorbereid op de komst van de Heilige Maagd dat Zij uit meevoelendheid met deze ene ziel niet langer kon wachten om te verschijnen. De Heilige Maagd verscheen toen uitzonderlijk vroeg in het bijzijn van alle aanwezigen, louter omwille van deze ene ziel die zich zo uitzonderlijk mooi had voorbereid om Haar te ontvangen.

Ivan gaf echter geen uitleg voor de vroege komst van Maria, maar verklaarde na afloop: "Zoals steeds wil ik jullie dichter bij Onze-Lieve-Vrouw brengen en het voornaamste meegeven uit de ontmoeting met Onze-Lieve-Vrouw. Ook vandaag kwam Onze-Lieve-Vrouw vreugdevol en blij onder ons en zoals altijd begroette Zij ons met haar Moederlijke groet: "Geloofd zij Jezus, mijn lieve kinderen." 

Daarna bad ze een tijdlang voor de hier aanwezige zieken en vervolgens bad Zij met uitgestrekte armen over ons allen. Dan zei de Heilige Maagd:

"Lieve kinderen, ook vandaag verlang Ik heel bijzonder om jullie op te roepen om je hart te openen. Open je hart voor mijn Boodschappen, die Ik jullie geef zodat Ik jullie nieuwe, andere Boodschappen kan brengen. Leef naar mijn Boodschappen. Speciaal in deze tijd, lieve kinderen, vraag Ik jullie: bid voor de vrede. Moge er vrede zijn, lieve kinderen. De Moeder bidt voor jullie allen en spreekt voor jullie allen ten beste bij haar Zoon. Dank jullie, lieve kinderen, dat jullie ook vandaag aan mijn oproep gehoor hebben gegeven."

Onze-Lieve-Vrouw zegende ons allen met haar Moederlijke zegen en zegende alle daartoe meegebrachte voorwerpen. Ik heb jullie allen, al jullie noden, jullie intenties, jullie gezinnen en in het bijzonder de zieken, in gebed aanbevolen. Daarna bleef Onze-Lieve-Vrouw een tijdlang verder bidden en ging in dat gebed van ons heen, omgeven door een verlicht Kruis en met de afscheidsgroet: "Ga in vrede, mijn lieve kinderen". "

Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish